Konular

Faydalı Linkler

8-Hilmi Polat'ın Yazıları

GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK EBU CEHİLİ-İSKENDER EROL EVRENESOĞLU-30-03-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK EBU CEHİLİ
İSKENDER  EVRENOSOĞLU İLE KARŞILIKLI KONUŞMA 1997 yılında İzmir Balçova Teleferik Otelinde bir araya geldik. Bizden
birkaç konuşmacı vardı. Kendisi toplantıya yalnız olarak katılmıştı. Salonun
yarısını kadın müritleri doldurmuştu. Yansını da batıl Nakşi tarikatına
karşı olan müslümanlar doldurmuşlardı. Konu, “Mürşide inanmak farz mıdır?”
Kendi anlayışını “Mutluluk-Tasavvuf-İslâm”[72] adlı eserinde aynen olduğu
gibi anlattı.
s. 78. İrşad olabilmek kesinlikle Rabbimizin […]

SAİD NURSİNİN PEYGAMBERLİK ÇABALARI-29-03-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

HURAFE MERKEZLİ NURCULUK DİNİNİN KURUCUSU
SAİD NURSİ’NİN PEYGAMBERLİK ÇABALARI

Hilmi POLAT (İlahiyatçı)

Kur’an’da Hz.Muhammed’e açıklanmadığı halde Said Nursi’ye açıklanmış gizli gerçekler var mıdır? Risalei Nur; Kur’an’nın gizli gerçeklerinin arştan inen kesin delili midir?
 Şualar, Birinci Şua,’da geçen;
  “Kur’an’ın gizli hakikatleri Risale-i Nur ile birlikte bize iniyor!! Tenzil’ül-Kitab cümlesinin sarih bir manası asrı saadette vahiy suretiyle Kitab-ı Mübîn’in nüzulü […]

RİSALE-İ NURLARDAKİ ŞİRK SÖZLER-29-03-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

HURAFE MERKEZLİ NURCULUK DİNİNİN KİTABIRİSALE-İ NUR’DAKİ ŞİRK SÖZLERHilmi POLAT (İlahiyatçı) Risale-i Nur’un şefaatçı kabul edilmesiŞuâlar, Onüçüncü Şua’da geçen;…Bütün arkadaşlar lâ ilâhe illallah zikrine devam ediyorduk. Zelzele bütün şiddetiyle devam etmekteydi. O sırada hatırımıza geldi, Risale-i Nur’u aşkla ve bir saikle üç-beş defa şefaatçi ederek  Cenab-ı Hak’tan halâs ettik.(Bu apaçık şirk değil midir?) Elhamdulillah derhal sakin oldu…Risalei […]

CEHENNEMDEN ÇIKIŞ YOKTUR-16-02-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

CEHENNEMDEN ÇIKIŞ YOKTUR
Hilmi POLAT (İlahiyatçı Öğretmen)
             
SORU:   “Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kimse ebediyen cehennemde kalmaz, günahınca yanıp cezasını çektikten sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir” deniliyor. Bu doğru mudur?
                   Müslümanım diyen bir insan inancını sağlam temellere oturtmak zorundadır.İnançta zanna (tereddüde) yer yoktur. “Ortak koşanlar diyecekler ki”: “Allah isteseydi ne biz, […]

RİSALE-İ NURUN EBCED-CİFR YOLUYLA KURAN AYETLERİNİ TAHRİF ETMESİ-16-02-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

HURAFE MERKEZLİ NURCULUK DİNİNİN BAŞUCU KİTABI
RİSALE-İ NUR’UN EBCED-CİFİR YOLUYLA
KUR’AN AYETLERİNİ TAHRİF ETMESİ
Hilmi POLAT (İlahiyatçı)

Said Nursi; büyücü ve sihirbazların (Hurafecilerin) kullandığı ve hiçbir doğruluğu olmayan, hayal mahsulü ve yalan olan ebced-cifir hesaplarını kullanarak, Kuran’ın 33 ayetini (kendisini ve kitaplarını kutsallaştırmak için) saptırmış ve tahrif etmiş midir?
  “Kimi Yahudiler kelimeleri yerlerinden tahrif ederler (yerleşik anlamlarından kaydırırlar). …… Bunu […]

RİSALE-İ NURDAKİ HURAFELER-16-02-2007

Perşembe, Ocak 17th, 2008

HURAFE MERKEZLİ NURCULUK DİNİNİN BAŞUCU KİTABI
RİSALE-İ NUR’DAKİ HURAFELER
Hilmi POLAT (İlahiyatçı)

Said-i Nursi; 3 aylık kısa bir ilim tahsiliyle nasıl “Allame-i cihan” olup ulaşılmaz bir makama çıkmıştır?
   Şuâlar, 542, Onbeşinci Şua’da geçen; “Evet o zât (Said Nursî) daha hal-i sabavette iken ve hiç tahsil yapmadan zevahiri kurtarmak üzere üç aylık bir tahsil müddeti içinde ulûm-u evvelîn ve […]