Konular

Faydalı Linkler

1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM

« Previous Entries

ARAMIZDAKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda ihtilaflarımızın çözümünün O’nda açıklanmış olduğunu görürüz. Zaten yüce Rabbimizde ayrılığa düştüğümüz şeylerde hüküm vermenin kendisine ait olduğunu Şura suresinin 10. ayetinde açıkça zikretmiştir.
Kur’an bunu açıklamışken, dinlerini parçalayıp hiziplere ayrılan müslümanların her kesiminin ihtilaf çözmekte esas aldığı şeyler farklıdır.
Onların bazıları peygambere itaatla, sahih hadise göre ameli aynı şeyler zannetmiş, ve ihtilaflarını peygamber ve […]

SELEFİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır. Bu sayfa daha sonra hazırlanacaktır. Şimdi kısaca bu konu hakkında fikirlerimi belirteyim. Selefiler; kendilerinin selef akidesine sahip olduğunu söyleyen, muhaliflerince vehhabi olduğu iddia olunan samimi dindarlardır. Bunlara bir bakıma günümüzün Hanbelileri demek de mümkündür. Bu tipler, geçmişte Ehl-i Hadis olarak yaşayan rivayete gereğinden fazla itibar eden zihniyetin uzantısıdır.  Bana göre, Selefilerin en önemli vasıfları […]

MEZHEPÇİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır.

PARTİCİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır. Ancak sayfa hazırlanana kadar bu konuda kısaca fikirlerimi açıklayayım.

Particilik, müslümanların kurtulmalarının nerdeyse imkansız olduğu kronik bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalananların en önemli vasıfları, Allah’ın ayetlerini hiçe sayan ve tam tersine onlara uyulmasını yasaklayan meclislere üyeler göndermek için çırpınmalarıdır.

Özellikle seçim zamanları faaliyete geçen bu tiplerin büyük bir çoğunluğu; Kur’an ve Sünnetten […]

TARİKATÇILIK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Bu Sayfa yapım aşamasındadır.
Ancak daha sonra hazırlayacağım bu sayfadan önce bu konudaki apaçık düşüncemi belirteyim.
Bana göre Tarikatçılık; Allah’ın dininden uzaklaşıp, ilhadi yorumlar üzerine kurulmuş apayrı bir dine teslim olmaktır.
Kur’an-ı rehber edinmeyen ve aklını da kesinlikle kullanmayan cahil tiplerin dini olan tarikatçılık, Kur’an-ı Kerim’in ilkelerine de, Hz Peygamberin yaşamış olduğu islami hayata da aykırıdır.
Batıl dinlerin ögretilerinin […]

NURCULUK VE SAİD NURSİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Nurculuk, Kur’an merkezli İslam anlayışına aykırı bir oluşumdur. Bu oluşuma dahil olan kişileri Allah’ın dinine davet etmeli ve onları Allah’ın göndermiş olduğu ilahi rehberin risale-i nurlar değil de Kur’an-ı Kerim olduğuna inandırmalıyız. 
Nurculuk hastalığının pençesinde olan bir nurcu, bu iddialarımızın doğru olmadığını söyleyecek ve tabi ki Allah’ın gönderdiği ilahi rehber Kur’an’dır. Bunun tersini söyleyen bir Risale-i […]

HİZİPÇİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Biz Müslümanlar Allah’ın kitabının ayetlerine karşı oldukça duyarsızız. Niçin mi? Bakın çevrenize, kaç tane Müslüman grup var?
Bunların hepside kendilerinin doğru yolda olduğunu söyleyip, diğerlerinin görüşlerini yerden yere vurmuyor mu?
Bunların söylemleri karşısında şaşkınlığa düşen halk ne yasın, hangisinin İslam anlayışını kabul etsin? Halk bu görüşleri değerlendirebilecek yeterlilikte mi, değil mi?
Bu hizipler, ümmetçiliğin neresinde?
Bu hizipler, Allah’ın […]

HİZİP KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır.

TASAVVUF KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır.

KLASİK HADİS KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Bu kitaplar üzerinde çalışanlar bu gerçekleri kör gözleriyle bile görmek zorunda kalacaklardır. Yeterki o çok inanıp güvendikeri ve Kur’an’dan sonra en sahih yolla gelmiş güvenilir kitap olduğuna inandıkları BUHARİ’yi bir okusunlarda görsünler bakalım. Allah’ın diniyle, atalarının mirası arasında tercihlerini -tabi oldukları hocalarının yanlış yönlendirmesiyle- yanlış yapanların şu konulardaki hadisleri mezhepli değil, hadisleri ersas alarak karşılaştırmalarını […]

« Previous Entries