Konular

Faydalı Linkler


« Ana dilde namaz kılınması gerektiğine dair yazıma karşılık gönderilmiş bir cevap(!) | Anasayfa | Siteme gönderilmiş sünnetle ilgili gelenekçilerin bir yazısı »

Başka bir Websitesinde bana yazılmış olan reddiye(!)ye cevabım

By admin | Aralık 28, 2008

(MAVİ YAZILAR REDDİYE YAZDIĞINI SANAN KARDEŞİMİZİN, KIRMIZI YAZILARSA BENİM KENDİSİ TARAFINDAN NAKLEDİLEN YAZILARIMIZDIR. KARDEŞİMİZİN YAZILARINA VERMİŞ OLDUĞUMUZ KISA CEVAPLAR İSE YAZILARIN ARASINDA KIRMIZI VE BÜYÜK HARFLE YAZILMIŞTIR))  Bu Yazı Ali Umuç websitesindeki iddialara reddiyemdir. YAZARIN İDDİALARI AŞAĞIDADIR! METODUM Yüzyıllardan beri Müslüman toplumlarda uygulana gelen gelenekçi metot yüzünden dinin yorumlarında ihtilafa düşülmüş ve birçok mezhep veya hizip ortaya çıkmıştır. Bütün bunların sebebi gelenekçilerin bir metot üzere ayet ve hadislere yaklaşmamış olmalarıdır. Onların usulü tam bir usulsüzlüktür. Araştırmalarımızı takip ettiğinizde bunun birçok delillerini göreceksiniz. Şimdi gelelim bizim metodumuza…Bizim metodumuza göre; subut problemi olmayan ve ümmetin Allah tarafından gönderildiğine inanılan tek bir kitap vardır. O’da Kur’an-ı Kerim’dir. İşte dinin inanç, amel ve ahlaki ilkelerinin sınırlarını da sadece bu kitap çizecektir. Dinde belirleyici olan tek kaynak da O’dur. O’nun dışındaki kaynaklardaki rivayetler; insanlar tarafından günümüze kadar aktarılmış doğru-yanlış karışımı bilgilerdir. Bu bilgiler; dinin inanç ve ahlakla ilgili hükümlerinde kullanılmamalıdır. Bilindiği gibi inanç esasları zanna olamaz, hadislerin zann olduğunda ise şüphe yok… Hem inanç esası gibi ciddi bir konuda, inancımızı hidayet rehberi olarak gönderilmiş Allah’ın kitabına değil de, yalancı ravilerin isteyerek ya da istemeyerek Peygambere veya sahabelere fatura ettikleri rivayetlere göre düzenlersek, bunun hesabını yüce Rabbimize asla veremeyiz. Ahlakla ilgili de hadislere hiç bakılmamalıdır. Çünkü ahlaklı bir müslüman olmak isteyenin elinde ahlaki kaideleri açık ve net olarak yazan bir kitap var. O da Kur’an-ı Kerimdir. Kur’an’a göre ahlakını düzenleyen bir müslüman elbette ahlaklı olacaktır. Kimse ahlaklı olabilmek için sadece Kur’an yeterli değildir. Bir de atalarımızın öğretilerine ihtiyaç vardır diyemez. Ameli konulara gelince; bu konuda da belirleyici tek kitap Kur’an-ı Kerim dir. Kur’an-ı Kerim dışındaki kitaplardaki ameli konuların Kur’an’la irtibatı olup olmadığına iyice bakılmalıdır. Eğer hiç irtibat yoksa o bilgiye gerek de yok… Eğer irtibat varsa ve o bilgi Kur’an’daki bir hükmü daha iyi anlamamıza katkıda bulunabilecekse ondan bazı şartlarda tamamlayıcı bilgi olarak faydalanabiliriz. Adına “ameli tevatür yaygın uygulama” adını verdiğimiz bir yöntemle Kur’an’ın ameli hususlarını açıklayan peygamber uygulamalarını hadislerin lafızlarından değil bütün rivayetlerden çıkan ortak manalardan faydalanarak ve binlerce kez tüm toplumun önünde uygulanmış olduğu açıklanan ve tüm mezheplerce de doğruluğu onaylanmış olan bilgilerden ameli konularda faydalanabiliyoruz. (Örnek olarak, namazda secde yaparken 2 secde yaptığımızda; hem Kur’an’a göre hemde Peygamberin uygulamalarına göre hareket etmiş oluyoruz. ) Dikkat edilirse sadece ameli konularda- zorunlu kalındığında- rivayetlerden değil de, ameli tevatür yaygın uygulamalardan tamamlayıcı destek alıyoruz. Kısaca metodumuzu; Allah’ın dinini uydurma rivayetlere dayanarak değil, O’nun kitabının bütünlüğünü dikkate alarak anlamaya çalışmak olarak açıklayabiliriz. Bunu yaparken Allah’ın ayetlerine gelenekçilerin verdiğinden daha çok değer vermek, onların peygamberin sözleri olduğuna inanarak değer verdikleri hadislerin tamamına yakınının peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetler olduğunu ispatlayarak dini onlara göre değil de, ayetleri esas alarak anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır.KAYNAK İÇİN TIKLAYINREDDİYEM-İHTARLARIM-ÇAĞRILARIM; Sayın Ali Uluç: (DİKKAT EDİN YAZIYI YAZAN KARDEŞİMİZ BENİM ADIMI DAHİ DOĞRU BİLMİYOR. SÖZDE REDDİYEYİ OKUDUĞUNUZDA HİÇBİR ARAŞTIRMAMI OKUMAMIŞ OLDUĞUNU ZATEN ANLAYABİLECEKSİNİZ.)-Yukarıdaki yazısında bir metoddan bahsetmekte ve geleneği fütursuzca maalesef eleştirmektedir. Ancak henüz İslamın dahi net bir tanımını yapmış değilkdir. (MANTIĞA BAKIN!  SANKİ İSLAM’IN TANIMINI YANLIŞ YAPMIŞIM GİBİ VERİLİYOR.VE HENÜZ İSLAM’IN TANIMINI BİLE DOĞRU YAPAMIYOR ŞEKLİNDE DENİLMEK İSTENİYOR)  -Yukarıdaki makalede sünnetle ilgili ortaya atılan görüşler Yaşar Nuri Öztürk’ün sünnet tanımıyla eşleşmektedir,paralellik arzetmektedir. (TAM BİR YALAN… BENİM İNTERNETTEKİ YAZILARIMI OKUYANLAR, YAŞAR NURİ ÖZTÜRKLE HADİS/SÜNNET KONULARINDA TAMAMEN FARKLI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZÜ GÖRÜR. BU İFTİRACI KARDEŞİM SÜNNETLE İLGİLİ SLAYTLARIMI OKUYUP ANLAYABİLİRSE BU FARKIN FARKINA VARACAK VE ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALACAKTIR. TABİKİ KUL HAKKINA İNANIYORSA… )  Oda sünnetin Kuran tefsirinde dikkate alınabileceğinden ama delil olarak dikkate alınmaması gerektiğinden bahsetmektedir.Sn Ali Uluç1-İslam vahiy ve sünnettir. Allah Resulü asm Rabbinden aldığı vahye tabi olmuşturki bu Kur’anın ona emridir,bunun sonucunda sünneti Resul oluşmuştur.Kur’an teori ise,sünnet pratiktir.2-”Bizim metodumuza göre; subut problemi olmayan ve ümmetin Allah tarafından gönderildiğine inanılan tek bir kitap vardır.”İfadesi ise tam biraçmazdır. ( SUBUT PROBLEMİ OLMAYAN VE ÜMMETİN ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİNE İNANILAN TEK BİR KİTAP VAR DEMİŞİM… ARKADAŞ ŞAŞIRMIŞ…  TEKRAR SORUYORUZ. ALLAH TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİNE ÜMMETİN İNANDIĞI SUBUT PROBLEMİ OLMAYAN BAŞKA BİR KİTAP VAR MI?)  Bu ifadeden bu kimsenin Kur’ana vukufiyetinden şüphe ettim. ( PES DOĞRUSU… BENDE BU İFADENDEN SONRA SENİN MÜKELLEF OLUP OLMADIĞINDAN ŞÜPHE ETTİM) Çünkü Resulün sünneti bizzat Kur’anla sabittir. (BAKINIZ! BÜTÜN GELENEKÇİLER AYNIDIR. ONLAR TAM BİR KÖR MUKALLİTTİR. VE SADECE BİNLERCE SENE ÖNCESİNİN EHL-İ HADİS ALİMLERİNİN BAĞLAMINDAN KOPARTIP KONUYA DELALETİ KAT’İ OLMAYAN AYETLERİ KUR’AN BÜTÜNLÜĞÜNE AYKIRI BİR ŞEKİLDE DELİL GÖSTERİRLER. SONRAD İDEOLOJİK YAKLAŞIMLARINI KUR’ANLA SABİT GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIRLAR.) Burada sadece 2 ayet buna kafidir! 1-”Gul in küntüm tuhibbunellahe fettebiuni yuhbibkumullah..” anlamı ”Ey Peygamber Onlara deki eğer Allahı gerçekten seviyor iseniz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın” (PEYGAMBERE TABİ OLMAK’LA PEYGAMBER ADINA FATURA EDİLMİŞ OLAN RAVİ SÖZLERİNE TABİ OLMAK AYNI ŞEY DEĞİLDİR… VAHYE TESLİM OLAMAYAN VE AKLINI KULLANMAKTAN KORKUTULARAK MUKALLİTLİĞE MAHKUM BIRAKILAN ZAVALLILAR İŞTE BU KÜÇÜK BİR NÜANSI AN-LA-YA-MI-YOR. BİZLER ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ. İNŞALLAH ONLARDA ZAMANLA ANLAYABİLECEKLERDİR.)2-”Vema atakümürrasulü fehuzüh,vema nehaküm anhü fentehu” anlamı”Peygamber size neyi getirdiyse onu alın ve neyi size yasak kıldıysa ondan uzak durun” (İŞTE ALİMLERİN VE ONLARIN AKILSIZ TAKLİTÇİLERİNİN SEVİYE TESPİTİNİ YAPABİLECEĞİNİZ BİR AYET DAHA…. GANİMETLERİN VERİLMESİYLE İLGİLİ AYETİ İSTİSMAR EDEREK ORADAN KENDİ YORUMLARINI ALLAH’A FATURA ETMEYE KALKAN GELENEKÇİLERİN KENDİ GÖRÜŞLERİNE DELİL OLAMAYACAK DELİLLERİNDEN(!) BİR TANESİ DE BU… AYETİN BAĞLAMINI OKUYUN VE İSTİSMARLARINI GÖRÜN)  3-”O’da Kur’an-ı Kerim’dir. İşte dinin inanç, amel ve ahlaki ilkelerinin sınırlarını da sadece bu kitap çizecektir. Dinde belirleyici olan tek kaynak da O’dur. O’da Kur’an-ı Kerim’dir. İşte dinin inanç, amel ve ahlaki ilkelerinin sınırlarını da sadece bu kitap çizecektir. Dinde belirleyici olan tek kaynak da O’dur. ” demektedir. Bu ifadede son derece sakat ve Kur’anın bizatihi kendisine aykırıdır bu sözüde sadece 1 soru ve 1 cevapla reddediyorum:1-Kuran dinde belirleyici tek kaynaktır denilmektedir.Allah cc Kur’anda buyururlarki ”Hafizu alessalavati vessalatilvusta…”Burada vusta namazından kasıt hangi namazdır ve o namaz Kur’ana göre kaç rekattir?cevap:Bahsettiğinz gibi Kuran tek belirleyici kaynak ise o halde niçin biz herhangi bir namazı kaç rekat olarak kılacağımızı Kur’anda bulamayız?Cevap basit çünkü Kuran bunu Resulün sünnetine bırakmıştır. (ALLAH AKLINI KULLANAMAYANLARIN ŞERRRİNDEN KORUSUN… BAKIN YUKARIDA KENDİSİNİNDE DELİL VERDİĞİ YAZIYA BEN PEYGAMBERİN KUR’AN MERKEZLİ AMELİ TEVATÜR YAYGIN UYGULAMALARININ TÜMÜNÜ ATMIŞMIYIM? SİTEMİN ANA SAYFASINDA ŞEKİLLE BİLE ANLATMIŞIM, NE YAZIKKİ BU REDDİYEYİ YAZMAYA ÇALIŞAN KARDEŞİMİZ GİBİ  HALEN ANLAYAMAYANLAR VAR. İNTERNETTEKİ SLAYTLARIMA BAKIN… İNŞALLAH O SLAYTLARA KENDİSİDE BAKARDA, ADINI DAHİ TAM YAZAMADIĞI VE GÖRÜŞLERİNDEN TAMAMEN HABERSİZ OLDUĞU ALİ UMUÇ’TAN FAYDALANMA İMKANINA KAVUŞUR.YANİ BU SORULARIN CEVABI SLAYTLARIMDA MEVCUT…) Şunu anlamak gerekirki Kuran İslami hayatın sınırlarını çizmiştir,Resul ise bu sınırlar içerisinde yaşamış ve insanlığı buna davet etmiştir.”ve ma yendigu anilheva in hüve illa vahyün yuha””Şüphesiz o hevayı nefsinden(kendi arzularına göre)konuşmaz ,onun konuştuğu ancak kendisine vahyedilendir” (GELENEKÇİLERİN İSTİSMAR ETTİĞİ BİR AYET DAHA…. NECM SURESİNDEKİ BU AYETİNDE HADİSLE/SÜNNETLE HİÇBİR ALAKASI YOK…. ORADA AÇIKLANAN KUR’AN VAHYİDİR…. GELENEKÇİLER UYDURUK VAHYİ GAYRİ METLUV ŞEKLİNDEKİ İDEOLOJİK YORUMLARINI GÜYA BU AYETLE DELİLLENDİRMİŞLERDİR(!) HALBUKİ BU AYETİN EHL-İ HADİSİN ISTILAHINDAKİ HADİS VE SÜNNETLE HİÇBİR BENZERLİĞİ YOKTUR.) Resul hayatı boyunca vahiy çizgisinden bir zerre şaşmamıştırki sünneti vahye aykırı olsun!-  Yine ahlak konusunda şöyle diyor Ali Umuc;”Ahlakla ilgili de hadislere hiç bakılmamalıdır. Çünkü ahlaklı bir müslüman olmak isteyenin elinde ahlaki kaideleri açık ve net olarak yazan bir kitap var. O da Kur’an-ı Kerimdir. Kur’an’a göre ahlakını düzenleyen bir müslüman elbette ahlaklı olacaktır. Kimse ahlaklı olabilmek için sadece Kur’an yeterli değildir. Bir de atalarımızın öğretilerine ihtiyaç vardır diyemez. ”demektedir. Bu sapkınca bakış açısınıda 2 ayet reddetmektedir! (ANLAMADAN YAZILDIĞINI GÖRÜYORSUNUZ DEĞİL Mİ? BU KİŞİ BAK KARDEŞİM HADİS ALMADIĞINDA ŞU TEMEL AHLAKİ İLKEYİ EKSİK ANLAMIŞ OLURSUN DİYEREK CEVAP VEREBİLECEĞİ BU TESPİTİME, AŞAĞIDA GÖRECEĞİNİZ 2 AYETİ DELİL GÖSTEREREK,  GÜYA REDDETMEKTEDİR. PEYGAMBERİN GÜZEL AHLAK ÜZERE OLDUĞUNU AÇIKLAYAN 1. AYET, O’NUN AHLAKININ KUR’ANA DEĞİLDE, YALANCI RAVİLERİN SONRADAN PEYGAMBERE FATURA ETMİŞ OLDUĞU RİVAYETLERE GÖRE OLDUĞUNUMU AÇIKLAMAKTADIR. ALLAH SİZLERE AKLI KULLANMAYI YADA AKILLILARA TABİ OLMAYI NASİP ETSİN. )1-”ve inneke leala hulugin azim”1-”Ey Resulüm asm şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin”2-”Fihi üsvetün hasenetün limen kane yercullahe vel yevmel ahir”2-”Allahı ve ahiret gününü umanlar için ona iman edenler için şüphesiz Resulde en güzel örnekler vardır. (BU AYETİ DE DOĞRU ANLAYAMAYAN BU KARDEŞİMİZİN SLAYTLARIMIZDA PEYGAMBERİN ÖRNEKLİĞİNİN NASIL ANLAŞILMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADIĞIMIZ SLAYTLARA BAKIP, BİLGİ EKSİKLİĞİNİ GİDERMESİNDE FAYDA VARDIR. MESELE PEYGAMBERİN ÖRNEK ALINMAMASI DEĞİL, KUR’ANA RAGMENCİ RİVAYETPEREST AKILSIZLARIN UYDURUK PEYGAMBER ANLAYIŞININ VE MİTOLOJİ KAHRAMANINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PEYGAMBERİN DEĞİL, KUR’ANA DAYALI PEYGAMBER ANLAYIŞINA UYGUN BİR ÖRNEKLİĞİN ALINMASIDIR. GELENEKÇİLER UYDURULMUŞ SÖZLERE GÖRE HAREKET ETTİKLERİNDE O’NU ÖRNEK ALDIKLARINI SANARKEN, ONUN ÖRNEKLİĞİNDEN TAMAMEN UZAKLAŞMAKTADIRLAR.) ”-İtikadımızı neye göre düzenleyeceğiz;Ali Umuc (BAKIN YAVAŞ YAVAŞ İSMİMİ ÖĞRENMİŞ AKLINI KULLANABİLİRSE YAKINDA YAZDIKLARIMI DA ÖĞRENECEKTİR.) şöylşe demiş;-”Bilindiği gibi inanç esasları zanna olamaz, hadislerin zann olduğunda ise şüphe yok… Hem inanç esası gibi ciddi bir konuda, inancımızı hidayet rehberi olarak gönderilmiş Allah’ın kitabına değil de, yalancı ravilerin isteyerek ya da istemeyerek Peygambere veya sahabelere fatura ettikleri rivayetlere göre düzenlersek, bunun hesabını yüce Rabbimize asla veremeyiz.” -Cevap:Şu nokta bir müslüman için çok önemlidir!Eğer bir müslüman inançla ilgili düşüncelerini KUR’AN VE SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜNDE oluşturmazsa sapma ihtimali çokça yüksektir.Sünnet olmadan bizler neye nasıl inanmamız gerektiğini bilemeyiz.Örneğin siz SÜNNETİ bir kenara bırakarak ”Yedullahi fevga eydihim” meali ”Allahın yardım eli onların elleri üzerindedir” ayetini doğruanlayamazsınız ”yed ” kelimesini ilk anlamıyla ele alır haşa Alahın eli şeklinde anlar saparsınız işte mücessime böyle sapmıştır.! (BİZLERSAPIK  MÜCESSİME FIRKASINDAN OLANLARLA DEĞİL, SAPIK EHLİ SÜNNET OLANLARLA MÜCADELE EDİYORUZ.) Demekki Allah Resulünün İnançla ilgili HADİSLERİ gözardı edildiğinde kişinin haktan sapması muhtemeldirki bu ihtimal çokça yüksektir! (BU KİŞİLERİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ DE KULLANMIŞ OLDUKLARI ISTILAHLARIN ANLAMINI BİLMEMELERİDİR. BAKINIZ REDDİYECİ KARDEŞİME SADECE YUKARIDAKİ 10 SATIRDA 3 ISTILAH KULLANMIŞ HEPSİDE FARKLI OLAN BU ISTILAHLARI AYNI ŞEY ZANNEDİYOR. VE BİRBİRİ YERİNE KULLANABİLİYOR. AYRICA TEK TEK OLARAK DA ONLARI KENDİ MANASINDA KULLANAMIYOR. (ÖRNEK YED KONUSUNU AÇIKLAYAN HADİS OLUR, SÜNNET OLAMAZ) BİRDE HALİNE BAKMADAN REDDİYE YAZMAYA KALKIŞIYOR. BAKINIZ…1.       KUR’AN SÜNNET BÜTÜNLÜĞÜ2.       SÜNNET3.       HADİSHülasa son söz!Allah katında tek makbul din son din İslamdır.( EVET DOĞRU AMA BU İSLAM ATALAR DİNİ OLAN GELENEKSEL İSLAM ANLAYIŞI DEĞİLDİR.) Bu dinin kitabı Kur’an peygamberi son peygamber Hz Muhammeddir sav (BU DA DOĞRU. PEYGAMBERİMİZEDE YOL GÖSTERİCİ REHBER KİTAP OLARAK SADECE KUR’AN İNDİRİLMİŞTİR).Sünnet Allah resulünün vahyi uygulamasıyla ortaya çıkmıştır. (BU YANLIŞ… BU SENİN ANLADIĞIN SÜNNET, ÇIKIŞ SEBEBİDE PEYGAMBERİN VAHYİ UYGULAMASI DEĞİL, GELENEKÇİ BİR GRUBA GÖRE SAHABE VE TABİUN’UN UYGULAMASI, DİĞERLERİNE GÖRE İSE ONUN VE SAHABENİN ADINA FATURA EDİLMİŞ RİVAYETLERE GÖRE YAŞAM TARZIDIR.) Mezhep ise bu uygulamaların şekil ve şartlarının sınırlarını belli bir metoda dayanarak tesbit edip sistematize emiştir.Bu sistematik bilgi ve usulde Kur’an ve sünnete dayanarak akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde ortaya konulmuştur. (BU DA YANLIŞ…MEZHEBİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORSUN. AMA YAZININ BAZI KISIMLARINDAKİ HATALARINI (YED MESELESİNDE OLDUĞU GİBİ) GÖRMEZDEN GELDİĞİM İÇİN BU KONUYU DA ES GEÇİYORUM. AMA BİRDE MEZHEPLE İLGİLİ REDDİYE(!) YAZARSAN O KONUDA DA SENİ AYDINLATABİLİRİM. )Elhasıl Allahın ayetlerini inkar sahih sünneti inkar küfürdür!!!  (EN ÇOK ZEVK ALDIĞIM ŞEYLERDEN BİRİ NEDİR BİLİYOR MUSUN? MERAK ETME HEMEN BELİRTECEĞİM… YALANCI VE İNSANLARI ALDATAN TİPLERLE MÜCADELE ETMEK… SENİN BUNLARDAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM… AMA ŞU SATIRA TEKRAR BAK İSTERSEN…. ALLAH’IN AYETLERİNİ İNKAR SAHİH SÜNNETİ İNKAR KÜFÜRDÜR!!!  DEMİŞSİN BURADA YA İLMİ BİR HATA YADA BİLEREK YAPILMIŞ BİR ALDATMACA VAR…. EVET ALLAH’IN AYETLERİNİ İNKAR KÜFÜRDÜR…. AMA BUNUN YANINA NİYE SAHİH SÜNNETİ KOYDUN? ACABA BU DA YUKARIDAKİ AYETLERİN İSTİSMARI GİBİ OLMUYOR MU????SAHİH SÜNNETİNİZE GELİNCE; SİZ BİLE FARKINDA OLMADAN KONUŞUP DURUYORSUNUZ. İSTERSEN MAİLLEŞELİM SİZ BİLE SİZE GÖRE SAHİH SÜNNETLERİ İNKAR ETMEK DUIRUMUNDA KALACAKSINIZ. OLMAZ DİYORSANIZ…. HODRİ MEYDAN… MAİLLERİNİZİ BEKLİYORUM.)  aliumuc@aliumuc.com

Topics: --b-İlmi Eleştirilere, 6-İFTİRALARA CEVAPLAR |

13 Responses to “Başka bir Websitesinde bana yazılmış olan reddiye(!)ye cevabım”

 1. miguel Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 7:12 am

  < a href = “http://ch.albumtect.ru/?p=33&lol= martha@aquisition.flocks“>.< / a >…

  ñïñ….

 2. felix Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 1:50 pm

  < a href = “http://org.mp3cluster.ru/?p=50&lol= citrus@tucson.designer“>.< / a >…

  ñïàñèáî….

 3. jorge Says:
  Ocak 24th, 2015 at 6:06 am

  < a href = “http://catalog.mp3path.ru/?p=44&lol= acetone@slickers.mantles“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. luke Says:
  Ocak 25th, 2015 at 12:57 am

  < a href = “http://properties.songatar.ru/?p=18&lol= riddance@hurok.stepanova“>.< / a >…

  ñïàñèáî!…

 5. charles Says:
  Ocak 29th, 2015 at 9:50 am

  < a href = “http://en.mp3loft.ru/?p=42&lol= piecemeal@mutilation.kennel“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 6. terrence Says:
  Ocak 30th, 2015 at 7:06 am

  < a href = “http://ch.artistfeed.ru/?p=12&lol= regiments@jerome.hockey“>.< / a >…

  ñïñ!…

 7. Marcus Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 1:48 am

  < a href = “http://eu.artistcycle.ru/?p=17&lol= amphitheater@describing.sweltering“>.< / a >…

  tnx….

 8. herbert Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 5:24 pm

  < a href = “http://cn.artistworks.ru/?p=14&lol= dekalb@launch.unreconstructed“>.< / a >…

  tnx for info….

 9. dan Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 5:58 pm

  < a href = “http://uk.mp3ify.ru/?p=27&lol= transmitted@crooning.randomly“>.< / a >…

  thank you!…

 10. Alejandro Says:
  Şubat 5th, 2015 at 2:47 pm

  < a href = “http://list.albumxchange.ru/?p=26&lol= fountainhead@beige.francoisette“>.< / a >…

  ñïñ!…

 11. Bernard Says:
  Şubat 6th, 2015 at 6:03 pm

  < a href = “http://cat.instrumentallyrics.ru/?p=41&lol= zealot@hanovers.showin“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 12. virgil Says:
  Şubat 8th, 2015 at 10:13 am

  < a href = “http://wp.songnik.ru/?p=39&lol= cheetah@herrin.guiltless“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 13. dennis Says:
  Şubat 10th, 2015 at 4:03 am

  < a href = “http://severe.62p.ru/?p=16&lol= sycophants@nonservice.carefree“>.< / a >…

  thanks for information!…

Comments