Konular

Faydalı Linkler


« MADALYONUN GERÇEK YÜZÜ (HADİSLERİ NASIL DEĞERLENDİRMELİYİZ?) | Anasayfa | KUR’AN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM »

İCMAA ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

 

Bilindiği gibi fıkıh usulünde “belli bir asırdaki müçtehit imamların (istisnasız tamamının) şer’i bir hüküm üzerinde ittifak etmelerine icmaa denir.”diye bir tarif vardır. Bize göre bu tarife uyacak şekilde bir icmaanın oluşabilmesi mümkün değildir. Bu konuda o kadar çok ihtilaf var ki; bu ihtilaflar yüzlerce sayfayı dolduracak kadar çoktur. Biz bunlara girmemekle birlikte; yazımızı okuyanın da, ona itiraz edebileceklerinde ilim ehli olduğunu sandığımız için onların anlayacakları şekilde iddiamızın delillerini verelim.
Mezhep imamlarının tamamına yakınının icmaa dediğinde anladığı şey yukarda açıklanan icmaa tarifinden tamamen farklıdır. Irak’lıların (Basra, Kufe), Suriye’lilerin, Medineli’lerin uygulamalarına icmaa diyen mezhep imamlarının görüşleri, Sahabenin uygulamalarına icmaa diyen mezhep imamlarının görüşleri, Ehli beytin icmasının icma yerine geçebileceğini söyleyen mezhep imamlarının görüşleri… vb yukarıdaki icmaa tarifinin yanlışlığını ortaya koymaya yeterlidir. Araştırma yapanlar bunları; İbn-i Hazm’ın, Ahmet İbn-i Hanbel’in, Evzai’nin, Ebu Yusuf’un, Şafii’nin, Malik’in görüşlerinden okuyabilir. Yine Haricilerin, Mutezilenin ve İmamiye şiasının görüşlerini araştıranlar aynı şeyleri göreceklerdir. Bu alimlerin kitaplarındaki icmaaların tamamına yakını usulcülerin belirttikleri evrensel icmaa değil, yöresel icmaadır. Bazıları ismini verdiğimiz alimlerden Şafii’nin Risalesinde icmayı hüccet olarak saydığını görür. Halbuki Şafii’nin El Ümm ve Cimaul İlim adlı kitaplarına bakıldığında Şafinin tarifteki şekliyle bir icma-i fukahadan daha çok icma-i ümmeti hüccet saydığını,yukarıdaki tarifteki şekliyle oluşabilecek bir icmanın oluşmasını da imkansız gördüğünü anlayacaktır. Yine İbn-i Hazm’ın El-İhkam adlı eserine müracaat edildiğinde kabul edilebilecek icmaanın icmaı fukaha değil icmaa-i ümmet olduğu görülecektir.
Zaten fıkıh kitaplarımızda üzerinde icmaa olduğu iddia olunan hususlar dikkatle incelendiğinde de böyle bir icmaadan bahsedilmediği görülecektir. Bu kitaplarda açıklanmış olan icmaaların ümmetin alimlerinin değil de, sadece bir mezhebin alimlerinin icmaası olduğu ortadadır. Oradaki icmaa olduğu iddia olunan meseleler aslında mezhep alimlerinin, çoğunluğun görüşleridir. Ve çoğu zamanda sukuti icmaadır. Sukuti icmanın delil olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusudur. Asıl olan şudur ki, bu kitaplarda geçen icmaalar, yukarıdaki tarife göre icmaa olamazlar. Evzai, Ebu Yusuf, Malik gibi alimlerin kitaplarında çoğu zaman icmaa denildiğinde, kendi mezhep alimlerinin uygulaya geldikleri yol anlaşılmıştır. Bu yüzdende bu alimlerin kitaplarında üzerinde icma var denilen hususları, üzerinde ümmetin alimlerinin icması var gibi değil de, mezhebin alimlerinin icmaası var diye anlamak gerekir.
Yazımıza son vermeden önce bir de şunu hatırlatalım. Yukarıdaki tarife göre bir icmaa olduğunu zanneden ve bu tür mezhep içi icmaaları inkar edenleri tekfir eden birtakım kişiler var. Bu kişiler icmaanın ne olduğunu bilmediklerinden dolayı böyle bir şeye kalkışabilirler. İlimden nasibi olmayanların yarım-yamalak bilgilerle insanları tekfir etmeleri tam bir felakettir. Bu tür felaketlere yol açabilecek olan kişilerin ilmi eksikliklerini gidermek ve onları bilgilendirmek gerekir. Aksi halde bu kişiler, tarifini dahi bilmedikleri icmaa’yı inkar ediyor diye öz kardeşlerini bile tekfir edebilirler. Bu konudaki ölçü şudur. Kitaplarımızdaki üzerinde icmaa var denilen hususları inkar eden bir kişi kafir olmaz. Ama üzerinde ümmetin icmaa ettiği hususları inkar ederse dinden çıkabilir. Bunlarda ümmetin alimlerinin yüzyıllardan beri üzerinde ittifak ede geldikleri temel inanç esaslarıdır. Bu konuların doğruluğu üzerinde hiçbir alim ihtilaf etmemiştir. İcmaa denildiğinde eğer bu kast edilmişse icmaa vardır. Eğer yukarıdaki tarifteki gibi bir icmaadan söz ediliyorsa böyle bir icmaa yoktur. Ve olmayan böyle bir icmaanın inkarından da hiçbir şey çıkmaz. Yüzyıllardan beri üzerinde alimlerin ittifak ettiği bir hükmü inkar edende alimlerin icmaasını inkar ettiğinden değil de, icmanın oluşmasını sağlayan Kur’an nassını inkar ettiğinden dolayı kafir olur.

Topics: --a-Dinin Kaynakları, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

8 Responses to “İCMAA ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM”

 1. Corey Says:
  Ocak 27th, 2015 at 2:08 am

  < a href = “http://list.albumtoken.ru/?p=3&lol= befuddling@abysmal.thornburg“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 2. Clayton Says:
  Şubat 1st, 2015 at 3:16 pm

  < a href = “http://ru.mp3ture.ru/?p=35&lol= tobacco@thermopile.candy“>.< / a >…

  thank you!…

 3. Theodore Says:
  Şubat 7th, 2015 at 8:40 am

  < a href = “http://com.mp3path.ru/?p=7&lol= erik@structure.borrow“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!…

 4. Chris Says:
  Şubat 8th, 2015 at 7:21 am

  < a href = “http://gunfighter.songify.ru/?p=4&lol= likewise@bronchi.incriminating“>.< / a >…

  hello….

 5. Howard Says:
  Şubat 10th, 2015 at 2:55 am

  < a href = “http://cn.artistsloop.ru/?p=20&lol= reputable@wallace.annually“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 6. Mark Says:
  Şubat 10th, 2015 at 7:20 pm

  < a href = “http://uk.albumtribe.ru/?p=25&lol= screwed@bypass.particularistic“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. Bob Says:
  Şubat 11th, 2015 at 8:48 am

  < a href = “http://hips.albumshop.ru/?p=14&lol= agrobacterium@tonic.jobandnon“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!…

 8. Jacob Says:
  Şubat 12th, 2015 at 9:36 am

  < a href = “http://fr.songdeck.ru/?p=48&lol= vallee@sliding.eats“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

Comments