Konular

Faydalı Linkler


« BU SİTEYİ İNSANLARIN KAFASINI KARIŞTIRMAK İÇİN Mİ AÇTINIZ? | Anasayfa | SAİD NURSİ DİN İSTİSMARCISI MIDIR? »

KUR’AN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMAK İSTEYENLERE ÖNERİLEBİLECEK BİR YÖNTEM ÖNERİR MİSİNİZ?

By admin | Ekim 29, 2013

KUR’AN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMAK İSTEYENLERE ÖNERİLEBİLECEK BİR YÖNTEM….

 

1.     ATALAR DİNİNDEN ALLAH’IN DİNİNE GEÇMEYE VE HURAFELERDEN VE SAHTE VAHYLERDEN YÜZ ÇEVİRİP, TEK VAHY OLAN KUR’AN VAHYİNE KAYITSIZ ŞARTSIZ TESLİM OLMAYA KALBEN İNANILMIŞ OLMALIDIR.  (ÖNYARGI HİÇ OLMAMALIDIR.)

 

2.     Nüzul sırasına göre yazılmış olan bir mealden sureler ÇOK HIZLI bir şekilde okunur.

 

3.     Kur’an sırasına göre yazılmış olan bir mealden sureler HIZLI bir şekilde okunur.(Yukarıdaki her iki okumalardaki amacımız; yazılanları tam olarak anlamak değil, Kur’an’ın muhtevası anlamak olmalıdır.)

 

4.     Kur’an’ın temel  konularını, [1]  yanlış anlaşılan konularını [2] Kur’an Fihristlerinden okumak gerekir. (Örnek olarak; Konularına göre KUR’AN/Ömer Özsoy—-İlhami Güler) Okuma bittikten sonra temel konularını ve yanlış anlaşılan konularını ÖNCELİK SIRASINA DİKKAT EDEREK araştırmak gerekir. (1. Ve 2. Dipnotlar örnek olarak araştırılabilir.)

 

5.     Kur’an’ın temel kavramlarını [3] ve tarihi süreç içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı saptırılan kavramlarını [4] Kur’an Fihristlerinden okumak gerekir. (Örnek olarak; Kur’an Fihristi/ Recep Aykan)  Okuma bittikten sonra Kur’an’ın temel kavramlarını ve saptırılan kavramlarını ÖNCELİK SIRASINA DİKKAT EDEREK [5] araştırmak gerekir. (3. Ve 4. Dipnotlar örnek olarak araştırılabilir.)

 

6.     Kavram çalışmalarında Tamamlayıcı kavramlara bakılır. (Namaz araştırılacaksa; Abdest, gusl, teyemmüm, rüku, secde, zikir, dua…vb kavramlarda incelenir.)  Konu çalışmalarında da konu ile ilgili olan kavramlarda araştırılarak konuyu açıklayan ayetlerin tamamına bakılır.  (Namazın önemi araştırılacaksa; namaz la ilgili tüm ayetlerden araştırılan konunun çerçevesi çizilir ve ibadet, huşu, tapmak…vb kavramlara da bakılır.)

 

7.     Herhangi bir konu araştırılırken, ayetlerin indiği NÜZUL ORTAMININ öncelikle gözden geçirilmesi gerekir.

 

8.     Herhangi bir ayet araştırırken; ayet içi, sure içi ve Kur’an içindeki bütünlüğe dikkat edilmesi gerekir.

 

9.     Ayetlerden ANA İLKELER tespit edilir. Diğer tüm ayetler ana ilkeler ışığında anlaşılmaya çalışılır. (Mesela Şefaat konusunda İslam’ın adalet prensibi, müşriklerin şirk koşma şekilleri göz önüne alınmadan KONU SAĞLIKLI ANLAŞILAMAZ.)

 

10.                        AYETLERDEN ANA FİKİRLER ORTAYA ÇIKMIŞTIR. Artık okuduklarımızın çerçevesini din adına uydurulmuş olan atalar dininin hurafe bilgileri değil ALLAH’IN AYETLERİNİN TAMAMINDAN ORTAYA ÇIKARTILMIŞ TEMEL İLKELER çizmeye başlamıştır. ARTIK HURAFE MERKEZLİ DİNDEN KUR’AN MERKEZLİ DİNE GEÇİLMİŞTİR.

 

11.                        Kur’an merkezli Din anlayışına göre konulara bakıldığında artık Kur’an+Kur’an dışı bilgilerin yer aldığı kitaplardan da TAMAMLAYICI çalışmalar yapılır. Unutmayın ki yapılan çalışmalar, dini daha iyi anlama çalışmalarıdır. DİNİ TAMAMLAMA ÇALIŞMALARI DEĞİL. Çünkü hepimizin bildiği gibi DİN TAMAMLANMIŞTIR.

 

12.                        Öncelikli olarak, bu konularda yazılmış olan bazı faydalı kitapların [6] elde olması gerekir. Yine aynı şekilde bu iş üzerinde ciddi çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarını neşretmiş olan BİRİKİMLİ KİŞİLERDEN [7] FAYDALANMAK GEREKİR.

 

13.                        Araştırmış olduğumuz konu ve kavramlar üzerinde yazılmış olan eski alimlerin yorumlarına ve günümüzdeki alimlerin tez…vb çalışmalarına bakılması gerekir. (Ancak bu çalışmalar yapılırken okuyucu seviyesi göz önünde tutulmalıdır. Okuyucunun seviyesi yeterli değilse konuların ayrıntılarına girmeden farklı düşüncelere yüzeysel olarak bakması yeterlidir. Örnek olarak okuyucunun seviyesi yeterli değilse, o’nun yapması gereken öncelikli olarak mezhep görüşlerinin değil, o konularda mezheplerin görüşlerinden de faydalanılarak yazılmış günümüzdeki alimlerin kitapları olması gerekir. Yine okuyucunun seviyesi yeterli değilse araştırılan konu da inanç ve ahlakla ilgiliyse hiçbir hadise bakılmaması gerekir. Ameli konuysa bu konunun daha yetkili kişilerce araştırılması gerektiği unutulmamalıdır. Okuyucu seviyesi yeterliyse; sadece KUR’AN MERKEZLİ OLAN AMELİ KONULARDAKİ YAYGIN UYGULAMALARIN tespitinde PEYGAMBER SÖZÜ OLDUĞUNA İNANILMADAN hadislerden de faydalanılabilir. AMA UNUTULMAMALIDIR Kİ, Hadislerin senetlerine güvenip metinlerine dayanılarak Allah’ın sınırları aşılamaz. Ve “ALLAH KİMSEYİ HÜKMÜNE ORTAK ETMEZ” ayetinin aksini yaparak ALLAH’A İFTİRA ATIP, O’NA ŞİRK KOŞULAMAZ. BİRDE ŞUNU UNUTMAMALIYIZ Kİ; DAHA ÇOK HURAFEYLE UĞRAŞMAK YERİNE DAHA ÇOK VAHYLE UĞRAŞMALI VE HESAP GÜNÜNDE DEĞERİ OLMAYAN BİLGİLERDEN UZAK DURARARK İMTİHANI KAYBETMEMELİYİZ.

 

14.                        Konu hakkında KUR’AN’İ BİLGİLERİ ve FARKLI DÜŞÜNCELERİ okuduktan sonra bizde KENDİMİZE GÖRE BELİRLİ BİR DÜŞÜNCE ortaya çıkar. Bu düşüncemiz KUR’AN’IN VE AKLIN TEMEL İLKELERİNE AYKIRI OLMAMALIDIR. Bu düşüncede eksik kalan kısımlarda olabilir. Bunlarda zamanla çözülecektir.

 

15.                        DÜŞÜNCELERİMİZ üzerinde GÜCÜMÜZÜN YETTİĞİNCE bir TARTIŞMA PLATFORMU oluşturarak, düşüncelerimiz üzerinde yapılmış ELEŞTİRİLERİ görmeli onlardan da faydalanarak KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ. İNTERNETTE BİLENLERLE MÜZAKERE EDEREK EKSİKLERİMİZİ GİDERMELİYİZ.

 

16.                        Bütün bu aşamalardan sonra ARAŞTIRMIŞ OLDUĞUMUZ ALANDAKİ DÜŞÜNCELERİMİZİ başkalarının da faydalanabilmesi için NEŞRETMENİN yollarını aramalıyız. 

 [1] -Tevhid inancını bozan haller, Kur’an’ın indirilme sebepleri, Peygamberlerin ve Peygamberimizin gönderilme sebepleri, Allah’a kulluktan alıkoyan sebepler, Müslümanın uyması gereken ahlaki sorumluluklar, Müşriklerin inançları nasıldı, Dinde hüküm koyma yetkisi kime aittir, Alimlerin Rabb edinilmesi, Dinde sorumlulukların yükleyen kimdir, Dinde aklı kullanmanın önemi, Ahiret gününün özellikleri, İmtihanı kazanmak için yapmamız gerekenler, Toplumların dini benimsememelerinin sebepleri….vb konular temel konulara örnek olarak gösterilebilir.

[2]-Allah’ın dininden atalar dinine geçilmesi, Kur’an vahyinin dinde kaynak olmaktan uzaklaştırılması, Vahyin ve aklın işlevinin ortadan kaldırılması, Peygamberin şefaat yetkisinin olduğuna inanılması, Peygamberin insanüstü gösterilmesi, Peygamber adına uydurulmuş hadislerin vahy zannedilmesi…vb Kur’an’ın yanlış anlaşılan konularına örnek olarak gösterilebilir.  [3] -Kur’an’ın temel kavramlarına; Rabb, İlah, Din, İbadet, Şirk…vb kavramları örnek olarak gösterebiliriz. [4] -Kur’an’ın saptırılan kavramlarına Vesile, Zikir,Vahy, Keramet, Ehli Beyt…vb kavramları örnek olarak gösterebiliriz.[5] -Kur’an’da temel inançlarla ilgili konular, tartışmalı inanç konularından (Peygamberlerin gönderilme sebepleri, mehdi gelip gelmemesi meselesinden) Üzerinde çok durulan konular, birkaç ayetle açıklanmış konulardan (Müşriklerin Allah’a aracılarla yaklaşmaya çalışmaları, İçkiyle ilgili konulardan daha önceliklidir.)   inançla ilgili temel konular, ameli konulardan (mesela Şirk Hacc’tan önemli), Dini konular Siyasi ve hizbi konulardan daha öncelikli ) mesela Ehli Beyt kavramı sanıldığı kadar önemli değildir.)  Güncel pratik konular güncel olmayan teorik konulardan (Ahlaki ilkeler, devletçe uygulanabilecek cezai hükümlerden) …..vb   [6] -Kur’an’daki İslam, İslam nasıl yozlaştırıldı/Yaşar Nuri, Kur’ani Prensipler/Süleyman Ateş, Hadis metodolojisi/Hayri Kırbaşoğlu, Tefsir Problemleri/Said Şimşek, Üç Muhammed/Mustafa İslamoğlu, Kur’an’ı tanımanın temel ilkeleri/Ali Umuç [7] -Prof. Dr.Hayri Kırbaşoğlu(Hadis), Prof. Dr. Sait Şimşek (Tefsir),  Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Dr.Süleyman Ateş (Güncel konular) Prof. Dr. Hüseyin Atay, Mustafa İslamoğlu (Yenilikçi Düşünce) Doç. Dr. Ahmet Akbulut (Sahabe Devri) Ali Umuç (Kur’an merkezli İslama geçiş için)…vb

 

Topics: --b--Genel Sorular, 5-SORULARA CEVAPLAR |

9 Responses to “KUR’AN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA YAPMAK İSTEYENLERE ÖNERİLEBİLECEK BİR YÖNTEM ÖNERİR MİSİNİZ?”

 1. alberto Says:
  Ocak 25th, 2015 at 2:02 am

  < a href = “http://fr.instrumentallyrics.ru/?p=5&lol= focally@courteous.jasper“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 2. johnnie Says:
  Ocak 26th, 2015 at 9:00 am

  < a href = “http://cn.soundtracksong.ru/?p=28&lol= bellamys@piecewise.fain“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 3. bob Says:
  Ocak 27th, 2015 at 3:33 pm

  < a href = “http://org.albumxchange.ru/?p=25&lol= yesterdays@starlet.gauntlet“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. Scott Says:
  Ocak 27th, 2015 at 4:09 pm

  < a href = “http://org.artistcase.ru/?p=49&lol= procreation@saponins.prandtl“>.< / a >…

  thanks for information!…

 5. leroy Says:
  Ocak 27th, 2015 at 5:00 pm

  < a href = “http://uk.artistineer.ru/?p=36&lol= pastime@retina.hides“>.< / a >…

  áëàãîäàðþ….

 6. Gregory Says:
  Ocak 31st, 2015 at 3:45 am

  < a href = “http://cn.artistfeed.ru/?p=1&lol= sampled@celestial.dispassionately“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. Vincent Says:
  Şubat 8th, 2015 at 6:37 pm

  < a href = “http://mesh.songsphere.ru/?p=14&lol= goodwin@compete.backyards“>.< / a >…

  thanks for information….

 8. edward Says:
  Şubat 10th, 2015 at 10:23 am

  < a href = “http://stagnant.reggaemp3.ru/?p=48&lol= undershirt@behaviour.greenberg“>.< / a >…

  tnx!…

 9. Roland Says:
  Şubat 12th, 2015 at 6:36 am

  < a href = “http://dealing.mp3monger.ru/?p=16&lol= scorcher@bereft.dollarette“>.< / a >…

  good….

Comments