Konular

Faydalı Linkler


« İSLAM DİNİNDE KUTSAL GECELER VARMI? | Anasayfa | ÖLMÜŞ OLANLARDAN YARDIM İSTENEBİLİR Mİ? »

EVLİYALAR GAYBI BİLEBİLİR Mİ?

By admin | Ekim 29, 2013

Hayır! Bilemezler. Kendilerini evliyaullah olarak topluma lanse eden birçok kişinin araştırıldığında Kur’an’a rağmenci bir anlayışa sahip olan  bir din istismarcısı olduğu görülür. Aslında bu tipler Kur’an’da Evliyaullah olarak değil, Evliyauşşeytan  olarak bizlere tanıtılır.Kur’an-ı Kerim’de “Gaybın anahtarları Allah katındadır. Onları ancak o bilir…” (En’am suresi 59. ayet) buyurulmuştur.  Bu ayete göre mutlak anlamda gaybı; Allah’tan başka hiç kimse bilemez.

 

Ancak yüce Allah bir başka ayetinde, gaybı zaman zaman peygamberlerine bildirebileceğini açıklamıştır.  Yüce Allah’ın bildirmiş olduğu gayb haberlerini Kur’an-ı Kerim’de görmek mümkündür. Örnek olarak, aşağıdaki gayb haberlerini Peygamberimize bildirmiştir. Kur’an-ı Kerim “İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını verip tuzak kurarken sen yanlarında değildin.” (Yusuf suresi 102. ayet) ayetiyle Hz Yusuf’un kardeşlerinin yaptıklarını peygambere Allah’ın bildirdiğini göstermektedir. Ashab-ı Kehf’in mağarada uyumasını ve Yunus Peygamberin balık tarafından yutulmasını da aynı meseleye örnek olarak gösterebiliriz. Kur’an-ı Kerim’deki “Gaybın bilgisi O’nun (Allah’ın) tekelindedir. O, gaybın sırlarını kimseye açmaz. Bu sırları sadece peygamberlerine açar…“ (Cin suresi 26. ve 27. ayetler) ayeti peygamberlere bildirilen bu gaybı açıklamaktadır.

 

Ancak bu ayet, delil getirilerek peygamberlerin mutlak anlamda gaybı bilebilecekleri düşünülmemelidir.  Kur’an-ı Kerim’deki “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem, size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyuyorum. De ki körle gören bir olur mu? Düşünmüyor musunuz? “ (En’am suresi 50. ayet)  ayeti peygamberlerin gaybı bilmediklerini ve bu gerçeği de kendi toplumlarına açıkladıklarını göstermektedir. Kur’an-ı Kerim’deki  “…Eğer gaybı bilseydim, elbette çok hayır (mal ve mülk) elde ederdim…” (A’raf suresi 188. ayet)ayetinde de görüldüğü gibi peygamberimizde aynı gerçeği kendi toplumuna açıklamıştır. Zaten Peygamberimizin hayatını bir bütün olarak incelediğimizde de, gaybı bilemediğinin örneklerini görürüz. Peygamberimizin kendi hanımı olan Hz Aişe hakkındaki iftiralarda, bile bir süre beklemiş olması, O’nun gaybı bilemediğini göstermektedir. Yine peygamberimiz birçok önemli meselede, sahabelere danışmış, ancak hiçbir zaman kendisinin gaybi bildiğini iddia ederek istişareyi terk etmemiştir. Eğer gaybı bilmesine rağmen iştişare etmişse, haşa sahabelerle boşu boşuna istişare etmiştir. Eğer gaybı bilmesine rağmen, oradakilere söylemiyorsa, Uhud savaşında ölen sahabelerden kendisi sorumludur. (Haşa)   

 

Sahabe devri üzerinde araştırma yapıldığında, sahabelerin yaygın olarak böyle bir inanca sahip olmadıklarını görürüz. Belki birtakım rivayetlerde gaybın bilinebileceğine dair manalar bulunabilir. Ancak uygulamaları dikkatle incelediğimizde, bunun böyle olmadığı görülür. Örnek olarak, sahabe arasında birçok farklı yorum olduğunu bilmeyen yok… Onlar bu ihtilaflarını iştişare ederek ve diğer sahabelere sorarak mı gideriyorlardı, yoksa Haşa! Gaybı bildiklerini söyleyerek Allah’la iletişim kurduğunu söyleyen herhangi bir arkadaşlarını taklid ederek mi?  Sahabeler Cemel, Sıffin savaşlarının sonuçlarını bilerek mi savaştılar? Eğer gaybi biliyorlarsa niçin ta Hz Ebubekir döneminde, Muaviye’nin saltanatının önünü kesmediler? Hadis alimleri hadislerin sıhhatlerini gaybten haber vererek mi tayin ediyorlardı. Yoksa içtihad ederek mi? Yine fıkıh alimleri, içtihadlarını yaparken gaybten haber mi, veriyorlardı, yoksa usullerine göre mi hareket ediyorlardı.   

Herkese bildirilmeyen gayb, din istismarcısı bu sahtekarlara mı bildirilecek?  

 

Bazı tipler, Allah’ın peygambere gaybı bildirebileceğinden hareket ederek, kendi şeyhlerinin de gaybı bilebileceğini iddia etmişlerdir. Cin suresinin 26. ve 27. ayetini delil getirerek şeyhlerinin veya üstatlarının gaybı bileceklerini iddia eden tiplerin, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini doğru anlayamadıkları ortadadır. Bu konudaki bütün ayetler aynı anda incelendiğinde, bu iddianın Allah’a iftira olduğu açıkça görülecektir. Maalesef, Allah’ın dinini ravilerin uydurmuş olduğu rivayetlerle beraber anlamaya çalışanlar, hatta hatta Allah’ın ayetlerini, o rivayetlerin anlamlarının içerisinde eriterek vahyi işlevsiz hale getirenler bunu anlayamamışlardır. Taklitçiliği fazilet, tahkik etmeyi yoldan sapmak olarak gören önyargılı bu tiplerin çeşitli yorumlarla aklıda işlevsiz hale getirdiğini tarihi süreci araştıran her araştırmacı rahatlıkla görebilir. 

 

Bu çıkarcı tipleri, Allah’a havale ediyoruz. Cehaletinden faydalanarak kandırdıkları müritlerin hesabını hesap gününde yüce Allah onlara soracaktır. Bize göre bu konuyu daha fazla açıklamamıza gerek yok. Çünkü, bu konudaki ayetler istismarcıların, istismarlarını imkansız kılmaktadır. Dolayısıyla bana Allah gaybını bildirdi diyen her kim olursa olsun yalancı bir sahtekardır. Bu kimseler, Allah adını kullanarak insanları aldatmaya çalışmaktadır. Bu tipleri yalanlarıyla baş başa bırakmak ve dediklerine itibar etmemek gerekir.

 

Bu tiplere, ceffarlık yaparak, kendisinden sonra gelecek olan sahtekârlara malzeme veren asrın hurafecisi Said Nursi’yi örnek olarak gösterebiliriz. O, Kitabında birçok yerde gaybın bilinebileceğinin örneklerini vermiştir. Bu zata göre; Hz Ali, Abdulkadir Geylani…vb birçok sahabe ve alim kendisinin geleceğinden haberdarmış ve kendisine mektup yazmışmış(!) (Hz Ali’nin bildiğini açıkladığı yer, Sikke-i Tasdiki Gaybi Sayfa 119-120 Abdulkadir Geylaninin bildiğini açıkladığı yer: Sikke-i Tasdiki Gaybi 163-164)  

Bu yalancı ve sahtekar tiplerin tek savunması var. O da “Allah dilerse olmaz mı?” Sıkıştıklarında da diyebilecekleri tek sözleri var.  O da “ tabiî ki her zaman bildirir demiyoruz. Sadece Allah bildirirse bilebilirler”  

 

Sonuç olarak; Peygamberimiz, sahabe ve tüm selef alimleri bu sapık düşüncelerden beri olmuştur. Bu kadar anlattıklarımıza rağmen, şirk inancında ısrar edenlere, Hz İbrahim’e ait olan Kur’an-ı Kerim’deki “…Biz sizden beriyiz, sizden ve Allah’ı bırakıp taptıklarınızdan da…” (Mümtehine suresi 4. ayet) sözlerini söylüyor ve bu bölümü bitiriyoruz.

 

Topics: --a--Tartışmalı Sorular, 5-SORULARA CEVAPLAR |

17 Responses to “EVLİYALAR GAYBI BİLEBİLİR Mİ?”

 1. lloyd Says:
  Ocak 22nd, 2015 at 11:33 pm

  < a href = “http://eu.artistcluster.ru/?p=16&lol= palache@abdominis.gagging“>.< / a >…

  good!!…

 2. louis Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 9:46 am

  < a href = “http://ru.songify.ru/?p=11&lol= bibles@klauber.cautioned“>.< / a >…

  áëàãîäàðåí….

 3. alvin Says:
  Ocak 24th, 2015 at 3:41 pm

  < a href = “http://fr.soundtrackmp3.ru/?p=20&lol= dockside@salesmen.tidied“>.< / a >…

  thanks!…

 4. david Says:
  Ocak 24th, 2015 at 4:15 pm

  < a href = “http://cn.songatar.ru/?p=11&lol= totted@interrogatives.caramel“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 5. joel Says:
  Ocak 24th, 2015 at 4:47 pm

  < a href = “http://possum.skasong.ru/?p=16&lol= sangiovanni@uninteresting.numbness“>.< / a >…

  good info….

 6. mario Says:
  Ocak 25th, 2015 at 12:13 pm

  < a href = “http://monacle.albumgraph.ru/?p=8&lol= chairs@nernst.taunted“>.< / a >…

  thanks!…

 7. Theodore Says:
  Ocak 26th, 2015 at 1:16 pm

  < a href = “http://en.mp3pal.ru/?p=39&lol= coarsened@canaverals.faulkner“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 8. Stanley Says:
  Ocak 26th, 2015 at 8:20 pm

  < a href = “http://enough.songway.ru/?p=32&lol= rustlin@christening.vacancies“>.< / a >…

  thanks for information!!…

 9. Derrick Says:
  Ocak 28th, 2015 at 6:14 am

  < a href = “http://org.mp3pal.ru/?p=12&lol= gothicism@depriving.pedantic“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. eddie Says:
  Ocak 28th, 2015 at 7:18 am

  < a href = “http://cn.reggaesong.ru/?p=48&lol= mikeen@acceleration.determinative“>.< / a >…

  thanks for information….

 11. joel Says:
  Ocak 29th, 2015 at 6:53 am

  < a href = “http://wp.songdog.ru/?p=43&lol= hyannis@prison.inducement“>.< / a >…

  tnx for info!…

 12. Antonio Says:
  Ocak 30th, 2015 at 9:31 am

  < a href = “http://eu.artistmaker.ru/?p=2&lol= tigress@blackout.alertly“>.< / a >…

  tnx for info!…

 13. Marvin Says:
  Şubat 4th, 2015 at 4:04 pm

  < a href = “http://net.artistcove.ru/?p=28&lol= sonatas@romanticizing.sylvan“>.< / a >…

  ñïñ!…

 14. Adrian Says:
  Şubat 9th, 2015 at 8:45 pm

  < a href = “http://yarder.albumcolony.ru/?p=44&lol= endpoints@hypothesis.failure“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 15. Jessie Says:
  Şubat 13th, 2015 at 11:17 am

  < a href = “http://lawman.soulmp3.ru/?p=30&lol= kicks@amici.meanin“>.< / a >…

  thank you!!…

 16. Guy Says:
  Şubat 14th, 2015 at 12:17 am

  < a href = “http://vast.46p.ru/?p=33&lol= mullers@rose.jordas“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 17. Manuel Says:
  Şubat 14th, 2015 at 12:48 am

  < a href = “http://net.songferry.ru/?p=47&lol= watts@ludie.humanness“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

Comments