Konular

Faydalı Linkler


« EVLİYALAR GAYBI BİLEBİLİR Mİ? | Anasayfa | NAMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ »

ÖLMÜŞ OLANLARDAN YARDIM İSTENEBİLİR Mİ?

By admin | Ekim 29, 2013

Kesinlikle Hayır!  Bazı kişiler, Kur’an-ı Kerim’deki “…Allah’a yaklaşmak için vesile arayın…” (Maide suresi 35. ayet)  ayetini ve “İşlerinizde bir çıkmazla karşılaşırsanız, kabir ehlinden yardım isteyiniz.” Uydurma hadisini delil (!) göstererek şirk inancını meşrulaştırmaya çalışmaktadır.  

 

Bu inanç İslam dışı bir inançtır. Bu inançla ilgili olduğu zannedilen delillerin çoğu, Peygamber döneminden çok daha sonra uydurulmuş ve bazı alimlerin dikkatsizlikleri yüzünden islami eserlere girmiştir. İslam alimlerinin tamamına yakını, ölülerden bu şekilde bir ihtiyacını istemeye (İstiğase) şirk demişlerdir. Ama hurafeci bazı alimler; bu sapıklıkları kitaplarına alıp nakletmiş, sonrakilerde bu sapık görüşleri onlardan alarak değerlendirmeden, onlara tabi olmuşlardır. Bizde alimlerin tamamına yakınıyla aynı kanaati paylaşıyor ve bu inancın şirk olduğu görüşünü benimsiyoruz. Bu inancın; Kur’an ayetlerine, Peygamberin yaşam tarzına ve sahabenin uygulamalarına tamamen ters olduğu ortadadır. 

Şimdi bunun delillerini kısaca aktaralım.  Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, Allah’tan başka kimseden, sebepler kanununa aykırı bir ihtiyacın istenemeyeceğini açıklamaktadır. Ama bu uyarıları duymayan veya duymak istemeyen bazı tipler, ihtiyaçlarını Allah’tan isteyeceklerine, ölmüş kişilerin mezarlarına gidip onlardan istemektedirler. Halbuki bu inancın şirk olduğu ortadadır. Şimdi, yardımın aracılardan değil de, Allah’tan istenmesi gerektiğini açıklayan ayetlere bakalım.   

 

“Allah’tan başka, sana ne fayda, nede zarar vermeyecek olan şeye yalvarma. Eğer (bunu) yaparsan o takdirde şüphesiz sen zulmedenlerden olursun.” Yunus suresi 106. ayet 

 

“O halde, sakın Allah’la beraber başka ilaha yalvarma sonra azap edilenlerden olursun. “Şuara suresi 213. ayet 

 

“Muhakkak ki, mescitler Allah içindir. O halde Allah’la beraber başka birine yalvarma.” Cin suresi 18. ayet 

 

“Allah’tan başka dua ettikleriniz sizin gibi kullardır. Eğer doğru söyleyenlerseniz, haydi onları çağırın size karşılık versinler.”  A’raf suresi 194. ayet 

 

“Sizin, O’nu bırakıp ta tapmakta olduğunuz ise, ne size yardım edebilirler, ne de kendilerine yardımı dokunur.” A’raf suresi 197. ayet 

 

“Hem sizden ve Allah’ı bırakıp taptığınız şeylerden ayrılıp giderim de, Rabbime dua ederim. Umulur ki, Rabbime dua etmekte bedbaht olmam.”Meryem suresi 48. ayet 

 

“O halde siz, dini bütün olarak Allah’a ibadet edin. İsterse kafirler hoşlanmasınlar.” Mü’min suresi 14. ayet 

 

“Deki:”Bana Rabbimden açık açık deliller geldiği vakit, ben o sizin Allah’ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak men edildim. Ve alemlerin Rabbine teslim olmak emrini aldım.” Mü’min suresi 66. ayet 

 

“…Muhakkak ki, O’ndan başka yalvardıkları da batıldır…”   Lokman suresi 30. ayet 

 

Hz Peygamberin yaşam tarzı; bu inancın sünnete aykırı sapık bir inanç olduğunu ispatlamaktadır. İslami usulleri bilemeyecek kadar cahil olan bazı tipler, yukarıda da gösterdiğimiz gibi uydurma rivayetleri peygambere mal etmeye çalışmaktadırlar. Halbuki peygamberin Kur’an’ı yaşama şekli olan sünnet, bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu inancın şirk olduğu ortaya çıkar.

Yukarıdaki uydurulmuş hadiste belirtilen sözü peygamberimiz söylemiş ve “ihtiyaç anında kabir ehlinden yardım isteyin” demişse, bunu hiç uygulamış mıdır? Elbette Hayır! Biz Allah’ın Rasulünü şirk amelleri yapmaktan tenzih ederiz. O yukarıda belirttiğimiz ayetleri tebliğ ederken, amelleriyle bu ayetleri asla yalanlamaz. Allah’ın elçisine iftira atanlar, kendilerinin de itibar ettiği Buhari gibi bir eserde peygamberin Hz İbrahim’den veya bir başka peygamberden bir ihtiyacını istediğini bulabilirler mi? Tabi ki Hayır. Tevhidi düşüncenin ne olduğunu bilmekten aciz bazı tarikatçıların saçma sapan kitaplarında bulunan bir-iki uydurma rivayet hariç, bu konuda hiçbir delil yoktur.  

 

Allah’ın Rasulünün samimi arkadaşları da hiçbir zaman böyle bir pisliğe bulaşmamışlardır. Bilindiği gibi sahabe arasında oluşan siyasi ihtilaflar uzun süre devam etmiştir. Bu süreç, ümmetin tüm alimleri tarafından bilinmektedir. Sıkıntılı olan bu sürecin içinde,  hiçbir sahabe kalkıp ta, her iki kesiminde sıkıntılardan kurtulması için “kabir ehlinden” yardım istenmesi gerektiğini önerdi mi? Yine devleti idare eden raşit halifelerden herhangi biri, devlet işlerinde sıkışıp kaldığında, hiç kabir ehlinden yardım istedi mi? Kabirdekilerden yardım istenecek olsaydı, elbette peygamber bunların en hayırlısı ve Allah katında en değerlisi idi. Ama buna rağmen hiçbir sahabe, peygamberin vefatından sonra, O’nu aracı kılmadı.            Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyoruz.

 

Aklı başında olan önyargısız bir Müslümanın ikna olabilmesi için bu kadar delil yeterlidir.  

 

Bu kadar delile rağmen; bir kişi, Abdulkadir Geylani’nin ruhaniyetinin savaşta asker kurtardığını veya kayıp eşyaları bulduğunu iddia ediyorsa, ki Said Nursi böyle bir inanca sahip olanlardan biridir. O, kitabında “bir ceviz gibi ehemmiyetsiz bir şey kaybolsa, “ya şeyh! Sana bir fatiha sen benim bu şeyimi buldur.” Acibdir ve yemin ediyorum ki, bin defa böyle hazret-i şeyh, himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş.”  Demiştir. (M Sadık Erdağı’nın hazırlamış olduğu Menakıb-ı Bediüzzaman adlı kitaba bakınız. Sh: 35 Yazar bu bilgiyi Sikke-i Tasdiki Gaybi’den alıntılamıştır.) Aynı hurafeci zat,  Sikke-i Tasdiki Gaybi adlı eserinde kendisinin Abdulkadir Geylani tarafından korunmuş olduğunu da iddia etmiştir. Sikke-i Tasdiki Gaybi adlı eserin 188. sayfasına bakınız. Aynı sayfada Abdulkadir Geylani’nin ağzından (!) bu kişiye “imdad etmişim ve istimdadına yetişmişim” diye hitap edildiği de yazılmaktadır.    

 

Said Nursi’nin kitabındaki bütün bu hurafelerden haberdar olmasına rağmen, toplum içerisinde kazanmış olduğu mevkiiyi kaybetmemek için bu gerçekleri gizleyenlere birkaç sözümüz var. Bilindiği gibi ikiyüzlülük hem İslam inancına hem de İslam ahlakına uymamaktadır.  Bu saçmalıklardan yüzlercesi Sikke-i Tasdiki Gaybi adlı eserde bulunmaktadır. Bu eseri alın okuyun. İslam akidesine uymayan yüzlerce saçmalık olduğunu görürsünüz. Bu gerçekleri, siz söylemediğiniz takdirde kim söyleyecek? Sizin göreviniz insanlara hakkı söylemek değil midir? Kimden ve niçin korkuyorsunuz?  Son olarak “insanlardan değil Allah’tan korkun” diyor ve biz hatırlatmamızı yapıyoruz. Hidayet Allah’tandır.

 

Topics: --a--Tartışmalı Sorular, 5-SORULARA CEVAPLAR |

17 Responses to “ÖLMÜŞ OLANLARDAN YARDIM İSTENEBİLİR Mİ?”

 1. Lloyd Says:
  Ocak 30th, 2015 at 10:01 am

  < a href = “http://org.artistcutter.ru/?p=36&lol= ugh@hooliganism.yelp“>.< / a >…

  ñïñ….

 2. jesus Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 3:58 am

  < a href = “http://com.mp3vine.ru/?p=30&lol= booty@enlarging.butter“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 3. nick Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 7:02 pm

  < a href = “http://list.mp3partner.ru/?p=39&lol= belligerence@checking.storing“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. Rafael Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 7:35 pm

  < a href = “http://org.albumcosm.ru/?p=35&lol= briefer@stapling.associate“>.< / a >…

  ñïñ!…

 5. Timothy Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 8:09 pm

  < a href = “http://gainesville.mp3system.ru/?p=12&lol= sympathizing@undermining.welch“>.< / a >…

  thanks for information!!…

 6. Scott Says:
  Şubat 5th, 2015 at 3:16 pm

  < a href = “http://uk.mp3keep.ru/?p=27&lol= unbelieving@national.compensate“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. charles Says:
  Şubat 5th, 2015 at 3:48 pm

  < a href = “http://shop.poiskmogil.ru/?p=15&lol= trademark@bucks.settings“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 8. marcus Says:
  Şubat 7th, 2015 at 3:52 pm

  < a href = “http://catalog.songhorde.ru/?p=40&lol= examines@lastree.propagandist“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 9. Juan Says:
  Şubat 8th, 2015 at 2:18 am

  < a href = “http://schleiermacher.chitarealty.ru/?p=33&lol= wrap@mourned.guileless“>.< / a >…

  thanks for information!…

 10. Luther Says:
  Şubat 8th, 2015 at 2:46 am

  < a href = “http://fr.artistmart.ru/?p=24&lol= arnolphe@curtness.discernible“>.< / a >…

  áëàãîäàðåí!…

 11. gilbert Says:
  Şubat 8th, 2015 at 9:41 pm

  < a href = “http://list.asphaltirovanie.ru/?p=50&lol= mysteriously@officielle.generators“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. Jimmie Says:
  Şubat 8th, 2015 at 10:17 pm

  < a href = “http://fugitives.songsquad.ru/?p=15&lol= overlooks@boardinghouses.foibles“>.< / a >…

  thank you!…

 13. Ralph Says:
  Şubat 8th, 2015 at 10:52 pm

  < a href = “http://cat.oldiesmusic.ru/?p=6&lol= goats@noise.commit“>.< / a >…

  good….

 14. travis Says:
  Şubat 8th, 2015 at 11:27 pm

  < a href = “http://uk.artistfeed.ru/?p=32&lol= furtively@jurists.ologies“>.< / a >…

  tnx….

 15. Ernesto Says:
  Şubat 9th, 2015 at 4:20 am

  < a href = “http://uk.mp3gang.ru/?p=28&lol= tolubeyev@deficit.irrigating“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 16. fred Says:
  Şubat 10th, 2015 at 2:37 pm

  < a href = “http://com.songdog.ru/?p=32&lol= readers@formidably.stagecoach“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 17. Jason Says:
  Şubat 13th, 2015 at 6:29 am

  < a href = “http://catalog.mp3lane.ru/?p=2&lol= veronica@helping.compressive“>.< / a >…

  ñïñ….

Comments