Konular

Faydalı Linkler


« AKLIN KULLANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM | Anasayfa | FIKIH KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM »

AKAİD KİTAPLARI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

 

Geçmişteki Müslümanların önüne, ideolojik hesaplarla yazılan akaid kitapları konulmuş ve bu kitapların adına da “Ehl-i sünnet akaidi” adı verilmiştir. Bize göre bu kitapların yazılma sebebi; temel akidelerin muhataplara aktarılması değil, karşıt görüşü savunan muhaliflerin susturulmasıdır.
Ehl-i Sünnet akaidi adı verilen bu kitaplarda birçok uydurma hadis vardır. Bu uydurma hadislerin; Kur’an’a, Kur’an merkezli sünnete, akli ve tarihi verilere tamamen zıt olduğunda şüphe yoktur. Ehl-i Sünnet akaidi adı verilmiş olan bu kitaplardaki uydurmalara aşağıdaki hadisleri örnek verebiliriz.
Ehl-i Sünnet Akaidi adı verilen bu kitaplardaki uydurulmuş hadislerin bazıları siyasi sebeplerle uydurulmuştur. Örnek olarak; Cennetle müjdelendiği iddia olunan 10 sahabe, hilafet meselesinde başrolü oynayan 10 sahabeden başkası değildir. Eleştirilmesinler diye bu hadis uydurulmuştur.
Ehl-i Sünnet Akaidi adı verilen bu kitaplardaki uydurulmuş hadislerin bazıları mezhepçiler tarafından uydurulmuştur. Örnek olarak sahabenin fazilet sıralaması, peygamberin yapmış olduğu bir sıralama değil Sünnilerin de savunduğu hilafete geçiş sıralamasıdır. Bu hadisler, Şia mezhebini susturabilmek için uydurulmuştur.
Ehl-i Sünnet Akaidi adı verilen bu kitaplardaki uydurulmuş hadislerin bazıları diğer dinlerden İslam dinine sızdırılmış olan inançların doğruluğunu peygambere veya sahabeye onaylatan rivayetlerdir. İsrailiyat ve Mesihiyyat adı verilen bu uydurmalar, daha sonra Müslümanlara inanç esası adı altında aktarılmıştır. Mehdi, Deccal ve Hz İsa’nın tekrar yeryüzüne inişi…vb konuları buna örnek gösterebiliriz.
Bu kitaplardaki bilgilerin büyük bir çoğunluğu çöpe atılmak zorundadır. Bu bilgiler günümüz müslümanına faydalı değildir. Bu konularda kitap yazmış olan geçmiş alimlerin büyük bir çoğunluğunun yaptığı, muhalif itikadi mezhebin yorumlarını çürütmek ve onları susturmaktı. Bu durum belki de o dönemin alimlerinin yaşadığı dönem dikkate alındığında mantıklı olabilirdi ama şimdi mantıklı değil… Çünkü, bugünün insanlarının problemleri arasında; Keramiyye, Mücesssime…vb mezhepleri taklit etmek yok. Bugünün insanlarının bazıları; ya direk Allah’ı inkar ediyor (Ateistler gibi) ya da Allah’a ait olan sıfatları başkalarına da vererek şirk koşuyor. (Bazı tarikatçılarda olduğu gibi) Hatta son zamanların modası olarak misyoner çalışmaları sonucunda birçok genç Müslümanlığı bırakıp Hıristiyanlığı seçmektedir. Bu tip insanlara, Ehl-i Sünnet Akaidi adı verilen hiçbir kitabın faydasının dokunmasının imkanı yoktur. Çünkü yukarıda da açıkladığımız gibi; o kitaplar bugünün müslümanı için değil, tam bin sene önce yaşamış olan Müslümanlar için yazılmıştır.
Bize göre; Tevhid inancının anlaşılmadığı ve gereğinin tam olarak yapılmadığı bu toplumu, eski zamanların tartışmalı inanç konularıyla uğraştırmanın hiçbir gereği yoktur. Örnek olarak, yüzyıllardan beri okutulan gerek Maturidi’lerin gerekse de Eş’ari’lerin akaid kitaplarında Kelime-i Tevhidin manası bile tam olarak açıklanmamaktadır. Bu kitaplarda Kur’an’ın anahtar kavramları arasında sayılabilecek olan; Tevhid, Şirk, Küfür, Rabb, İlah, Din, İbadet…vb kavramların anlamlarına bile yer verilmemiştir.
Sonuç olarak; bu kitaplarda eleştirilecek daha çok şey vardır. Biz burada eleştirilecek yönlerden sadece bir-iki tanesini açıkladık. Bize göre, günümüz Müslümanlarının inanç esaslarını öğrenebilmesi için bu kitaplardan uzak durmaları gerekir. Bunlar yerine kaynağını Kur’an’dan alan Kur’an merkezli bir inanç anlayışını yerleştirebilecek olan Akaid kitaplarının yazılmaları gerektiğine inanıyor ve bu yolda çalışmalar yapıyoruz. (Bu konuda yazılmış olan üç kitabımızı tamamladık. Bunlardan bir tanesini bastırıp ücretsiz dağıttık, diğerlerini de imkanlarımız elverdiğinde bastırmaya çalışacağız.) Çünkü bu şekilde yapmayanlar veya yapanları engellemeye çalışanlar ümmetin fırkalaşmasına katkıda bulunacak ve ümmet olmanın önünü tıkayacaklardır.

Topics: --b-Dinin Yorumları, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

12 Responses to “AKAİD KİTAPLARI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELERİM”

 1. andrew Says:
  Ocak 22nd, 2015 at 4:58 pm

  < a href = “http://stravinskys.mp3lane.ru/?p=11&lol= outsiders@foresee.tendency“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 2. evan Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 4:06 am

  < a href = “http://submit.artistcase.ru/?p=22&lol= guess@prague.brindle“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 3. clifford Says:
  Ocak 24th, 2015 at 12:33 pm

  < a href = “http://en.artistguild.ru/?p=29&lol= dieu@arabian.cuirassiers“>.< / a >…

  áëàãîäàðþ….

 4. Scott Says:
  Ocak 25th, 2015 at 2:59 am

  < a href = “http://net.mp3route.ru/?p=12&lol= quartermaster@poises.forehead“>.< / a >…

  tnx for info….

 5. morris Says:
  Ocak 26th, 2015 at 10:03 am

  < a href = “http://com.albumspace.ru/?p=39&lol= wrinkles@businessman.hesitant“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. oscar Says:
  Ocak 26th, 2015 at 5:46 pm

  < a href = “http://gov.songkeeper.ru/?p=31&lol= bloom@wherewith.equitable“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 7. antonio Says:
  Ocak 27th, 2015 at 3:45 am

  < a href = “http://org.mp3optic.ru/?p=24&lol= althaus@countin.bothered“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 8. Clifton Says:
  Ocak 30th, 2015 at 1:53 am

  < a href = “http://ru.albumtary.ru/?p=35&lol= flumenophobe@uremia.psychiatrists“>.< / a >…

  thanks!!…

 9. karl Says:
  Ocak 31st, 2015 at 12:33 pm

  < a href = “http://gov.reggaemp3.ru/?p=19&lol= handicap@grounded.rosa“>.< / a >…

  hello….

 10. Raymond Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 10:35 am

  < a href = “http://wp.agesong.ru/?p=38&lol= sluggers@eighty.shopworn“>.< / a >…

  hello….

 11. Lynn Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 10:50 pm

  < a href = “http://feigning.artistmaker.ru/?p=15&lol= opium@dirksen.williamsburg“>.< / a >…

  ñïàñèáî!…

 12. Rene Says:
  Şubat 9th, 2015 at 3:11 pm

  < a href = “http://ch.songseller.ru/?p=29&lol= bullfinch@judged.dumont“>.< / a >…

  ñïàñèáî….

Comments