Konular

Faydalı Linkler


« FIKIH KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM | Anasayfa | KLASİK HADİS KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM »

KLASİK CİLTLİ TEFSİR KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

 KLASİK CİLTLİ TEFSİRLERİ SADE VATANDAŞA VE ALLAH’IN DİNİNİ ANLAMAK İÇİN ÇIRPINAN GENÇLERE OKUTTURMAK DOĞRU DEĞİLDİR.  ÇÜNKÜ;

1)      Klasik tefsirlerin birçoğu anlaşılır bir dille ve geniş halk kitlelerine hitap edecek şekilde yazılmamıştır.

2)      Bu tefsirlerde teorik olan ve tatbikat imkanı bulunmayan binlerce mesele vardır.

3)      Bu tefsirlerde günümüz toplumunu pek ilgilendirmeyen, güncelliğini kaybetmiş meseleler vardır.

 4)      Bu tefsirlerde çeşitli kıssalara rastlıyoruz. Bu kıssalar müslümanları hiç alakadar etmemesi gerekirken müfessirlerin bir çoğu cahil halkın hoşuna gittiği için tefsirlerini saçma sapan rivayetlerle doldurmuşlardır.

5)      Bu tefsirlerde melekler, cinler, evrensel sahneler…vb gaybi bilgiler gözle görürmüşçesine en ufak ayrıntılarına kadar verilmiştir. Halbuki o tür gaybi bilgileri, Allah bildirmeden bir insanın bilebilmesi mümkün değildir.

6)      Bu tefsirlerde Kur’an’a  Sünnete ve İslam akidesine zıt olan çeşitli rivayetler vardır. En güvenilir denilen tefsirlerde bile Allah inancıyla bağdaşmayan, Kur’an metnine zıt olan ve Peygambere hakarete varan rivayetler mevcuttur.

7)      Bu tefsirlerde, ayetler mevcut Kur’an tertibine uygun bir şekilde tefsir edilmiş olduğundan Kur’an bütünlüğü dikkate alınmamıştır. Bu sebeple, ayetler arasında  Konu, kavram bütünlüğü yoktur.

         Sonuç olarak; Bu tefsirlerde birbirleriyle çelişen, tutarsız görüşler ve rivayetlere dalınmıştır. Bunu iddiamızı kabul etmeyen eski ve yeni  bir alim dahi göstermek mümkün değildir. Bu klasik tefsirleri birçok okuyucu ve araştırıcının tamamını okuyabilmesi, anlaması mümkün görünmemektedir. Bu yüzden bu tefsirler ideal  olmaktan çok uzaktırlar. 

       Bu tefsirleri sade bir okuyucunun okuması kesinlikle yanlıştır. Kanaatimizce bu kişiler söz konusu tefsirlere elini dahi sürmemelidir. Bu tür kitapları olan kardeşlerimiz; en kısa zamanda bu kitaplarını satmalı veya okunacak kitaplarla değiştirerek  evlerinden ve vitrinlerinden uzaklaştırmalıdır. 

KUR’AN MERKEZLİ BİR DİN ANLAYIŞININ OLUŞMASI İÇİN; BÜTÜN DÜŞÜNCELERİN KUR’AN BÜTÜNLÜĞÜ ÜZERİNE KURULDUĞU VE HER MÜSLÜMANIN OKUYUP ANLAYABİLECEĞİ 1-2 CİLTLİK İDEAL BİR TEFSİR YAZILMALIDIR. BU TEFSİR ŞU ÖZELLİKLERE SAHİP OLMALIDIR.

1)      Geniş kitle için yazılmalıdır.

2)      Tefsir kitaplarındaki dil  çok sade olmalıdır.

3)      Tefsirler yapılırken Kur’an’daki önemli konu ve kavramlar üzerinde durulmalı, rivayete çok fazla yer verilmemeye çalışılmalıdır.  

4)      Tefsirler net olmalı,  gereksiz ayrıntılara, tekrarlara ve ihtilaflara girilmemelidir.

5)      Zamanın problemlerini Kur’an bütünlüğünü esas alarak çözmenin yollarını göstermelidir.

6)      Kur’an tefsiri denilince, mutlaka Fatiha’dan Nas suresine kadar bütün ayetlerin sırasıyla tefsiri anlaşılmamalı,

       Kur’an merkezli Din anlayışının oluşması ve tevhid inancının gereğine inanılması için, ayetler arasındaki bağlam gözetilerek, Kur’an’ı anlayan, O’nun ayetleri üzerinde tefekkür eden ve O’nun hükümlerini hayatına tatbik eden ve toplumun diğer fertlerine O’nun hükümlerine göre yaşamanın gerekliliğini tebliğ eden fertlerin yetişmesini sağlamak için yazılmış olmalıdır.  

TEFSİR RİVAYETLERİNE PEK İTİBAR EDEMEYİZ. ÇÜNKÜ;

         Tefsir rivayetlerinin birçoğu “rivayet edildi” ve “denildi” şeklinde, bazen de bu tür ifadelere yer verilmeden, belli kişilere  atfedilerek aktarılmışlardır.

        O rivayetlerin birçoğunun senetleri yoktur, senedi olanlarda da senedin zayıflığı veya da sahihliği üzerinde ittifak yoktur. Aynı konulardaki rivayetlerin arasında da çelişkiler mevcuttur. Bu sebeple, o rivayetlere itibar edilmez.   

       Bu rivayetlerin büyük tefsir alimlerinin kitaplarında geçmesi de çok önemli değil… Biz onları almadığımız gibi, o rivayetleri kitaplarına alan müfessirleri de eleştiriyoruz. 

        Çünkü, o rivayetlerin içinde; Kur’an bütünlüğüne, sünnet bütünlüğüne zıt o kadar çok rivayet var ki, temel inanç esaslarına zıt rivayetlerde var, peygamberimize ve diğer peygamberlere hakaret içeren rivayetlerde var.  (Bu konuda yaklaşık 60-70 sayfalık çalışmam var. Kur’an-ı Kerim’i anlamanın temel ilkeleri adlı kitabım basıldığında, Kur’an-ı Kerimi anlamada tefsirlerin rolü adlı o bölüm yukarıdaki iddiamızın örnekleriyle doludur. İmkanlarımız elverdiğinde kitabı bastıracak ve o bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağız.)

Topics: --b-Dinin Yorumları, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

11 Responses to “KLASİK CİLTLİ TEFSİR KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM”

 1. joshua Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 6:29 am

  < a href = “http://ru.albumtoken.ru/?p=38&lol= dreadfully@tethered.oystchersll“>.< / a >…

  ñïñ!…

 2. walter Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 3:28 pm

  < a href = “http://net.artistfeed.ru/?p=20&lol= mts@figuring.southwestern“>.< / a >…

  tnx for info….

 3. matt Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 7:19 pm

  < a href = “http://bricks.artistcutter.ru/?p=38&lol= mandated@cadre.environment“>.< / a >…

  thank you!…

 4. Danny Says:
  Ocak 24th, 2015 at 6:16 am

  < a href = “http://com.songroad.ru/?p=39&lol= palely@citations.imaginings“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 5. Joshua Says:
  Ocak 29th, 2015 at 1:36 pm

  < a href = “http://list.artistguild.ru/?p=41&lol= geared@myra.diffraction“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 6. Armando Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 7:10 am

  < a href = “http://fr.artistmerchant.ru/?p=3&lol= michilimackinac@pantheons.functional“>.< / a >…

  hello!!…

 7. Greg Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 6:37 pm

  < a href = “http://gilels.mp3fin.ru/?p=20&lol= caravans@crackpot.churchly“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 8. nick Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 7:09 pm

  < a href = “http://list.mp3partner.ru/?p=39&lol= belligerence@checking.storing“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 9. Rafael Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 7:43 pm

  < a href = “http://org.albumcosm.ru/?p=35&lol= briefer@stapling.associate“>.< / a >…

  ñïñ!…

 10. Timothy Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 8:16 pm

  < a href = “http://gainesville.mp3system.ru/?p=12&lol= sympathizing@undermining.welch“>.< / a >…

  thanks for information!!…

 11. jerry Says:
  Şubat 6th, 2015 at 5:22 pm

  < a href = “http://downpour.polivinil.ru/?p=18&lol= jefferson@anythin.arrest“>.< / a >…

  hello!!…

Comments