Konular

Faydalı Linkler


« HİZİP KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM | Anasayfa | NURCULUK VE SAİD NURSİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİM »

HİZİPÇİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

Biz Müslümanlar Allah’ın kitabının ayetlerine karşı oldukça duyarsızız. Niçin mi? Bakın çevrenize, kaç tane Müslüman grup var?

Bunların hepside kendilerinin doğru yolda olduğunu söyleyip, diğerlerinin görüşlerini yerden yere vurmuyor mu?

Bunların söylemleri karşısında şaşkınlığa düşen halk ne yasın, hangisinin İslam anlayışını kabul etsin? Halk bu görüşleri değerlendirebilecek yeterlilikte mi, değil mi?

Bu hizipler, ümmetçiliğin neresinde?

Bu hizipler, Allah’ın yasaklamış olduğu ayrılığa düşen gruplardan değil midir?

Evet bütün bu soruları önyargıdan uzak bir şekilde dürüstçe cevaplamak gerek…

Bugün biz Müslümanlar ayrı ayrı hiziplerde bulunuyor ama kendi içimizde “ Allah’ın razı olacağı bir cemaat” olduğumuzu sanıyoruz. Bu doğru değildir.

Bize göre; Kur’an’dan ayrılan ve uzaklaşan Müslümanların başına gelen en büyük felaketlerden bir tanesi de hizipçilik hastalığıdır. Biz Müslümanlar bir an önce bu durumdan kurtulmanın yollarını aramalıyız. Çünkü yüce Allah’ın kitabında hizipçiliği yasaklayan ve haram kılan onlarca ayet var. Bu ayetler görmezden gelinemez. Örnek olarak bu ayetlerin birisinde “Allah’ın ipine sımsıkı sarılın, Fırkalara ayrılmayın” ölçüsü biz Müslümanlara getirilmiştir. Kendilerini cemaat sanan hizipçiler, tarih boyunca bütün hizipçilerin yaptığını yapmış ve ayetin bağlamına ihanet ederek, hizipçiliğin yasaklandığı ayetten hizipçilik olması gerektiği şeklinde bir anlam çıkarmışlardır. Bunun için hizipçiler Allah’ın ipine sarıldıklarını sanarak cemaate yani hizibe sarılır ve fırkalara ayrılarak gerçek Allah’ın ipine yani Kur’an’a sırt çevirerek, O’nun hükümlerine zıt hareket ederler. Kur’an gelmezden önce ayrılığa düşenlerden olan Ehl-i Kitabın konumuna düşenler; maalesef Kur’an-ı Kerim’in Ehl-i Kitabın ihtilaflarına bile çözüm getiren kitap olduğunu görememiş ve bu kitabı terk edip hurafe bilgiler üzerinde tartışıp durmuşlardır. Bu tartışmaların sonucunda; her biri kendisinin doğru yolda olduğunu, muhaliflerininse sapık yolda olduğunu iddia eden mezhepler ve hizipler ortaya çıkmıştır. Bunlar ihtilaf ateşini körükledikçe körüklemiş, bırakın Allah’ın ipine sarılan bir ümmet olmayı, aynı hizbin içinde bile bölünüp durmuşlardır…Hizipler, kendi hizbinin mensuplarını Fırka-i Naciye’den saymış, aynı kişi hizipçilik hastalığından kurtulup da Allah’ın ipi olan Kur’an’a sarıldığında “fitneci” damgasını yemiş ve üzerine onlarca iftira atılmıştır. Artık Müslümanlar arasında bu tip davranışlar son bulmalı ve hizipçiliğin yerini ümmetçilik almalıdır.  Bu önerilerimiz dikkate alınmadığında; emperyalist kafirler ve onların yerli maşalarının her türlü tuzak ve baskılarından nasibimizi alacağız. Bilindiği gibi Tağutların zulmü sadece belirli görüşte olanlara değil, her mezhepten ve meşrepten olan tüm Müslümanlara ulaşmıştır ve bundan sonra da ulaşacaktır. Biz özeleştiriden kaçmamalı ve ümmet olmanın yolunu tıkamamalıyız. Aksi takdirde, “her tarafta Müslüman kanı dökülüyor” diye edebiyat yapmanın faydası yoktur.

Hizipçilerin Kur’an’ı sağlıklı bir şekilde anlamalarının mümkün olmadığını ilerde çıkacak olan Kur’an-ı Kerim’i anlamanın temel ilkeleri adlı kitabımızın, Kur’an-ı Kerim’i anlamada hiziplerin rolü adlı bölümünü okuyarak anlayabilirsiniz. Orada tarih boyunca hizipçilerin ayetleri anlamada düştükleri hatalar açıklanacak ve eski alimlerimizin yapmış oldukları hatalara örnekler verilecektir.

Hizip tuzağına düşmüş olanlara da bir çift sözüm var. Güzel kardeşlerim, canım kardeşlerim; bu hizipçilik Allah’ın haram kıldığı bir davranıştır. Bu davranıştan uzaklaşın. Sizi hizipleştirip yönetenlerin yalanlarına aldanıp da yüce Allah’ın “…fırkalara ayrılmayın” ayetinin tam tersini yapmayın.

Şunu hiç unutmayın ki; mezhebi ve meşrebi ne olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. Bu kardeşlerin tümünün hizipçiliği bir tarafa bırakıp, Allah’ın kitabının ölçülerinin esas alındığı bir ümmet oluşumu için çalışmaları gerekmektedir.

Bu yapılmadığı takdirde, kafir emperyalistlerin ekmeğine yağ sürülmüş olacaktır. Maalesef hizipçilikten rant sağlayanlar, bu gerçeği görememiş veya da gördüğü halde sizlere göstermemiştir. Bunlardan kurtulabilmenin yolu; Allah’ın kitabını rehber edinmektir.

Topics: --c-Dini Parçalayanlar, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

5 Responses to “HİZİPÇİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM”

 1. ronald Says:
  Ocak 27th, 2015 at 8:51 pm

  < a href = “http://marketings.songpath.ru/?p=48&lol= ferrell@plan.alsing“>.< / a >…

  hello!…

 2. Dwight Says:
  Şubat 7th, 2015 at 4:42 pm

  < a href = “http://ch.artistboss.ru/?p=26&lol= acquires@neversink.enormous“>.< / a >…

  ñïàñèáî!…

 3. Ramon Says:
  Şubat 9th, 2015 at 5:51 pm

  < a href = “http://conveys.mp3ify.ru/?p=43&lol= tortures@smoother.gaping“>.< / a >…

  good info!!…

 4. wendell Says:
  Şubat 9th, 2015 at 6:29 pm

  < a href = “http://shop.songwright.ru/?p=19&lol= epiphyseal@almaden.elios“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 5. Greg Says:
  Şubat 12th, 2015 at 4:11 pm

  < a href = “http://cat.albumyard.ru/?p=17&lol= warrenton@curled.regards“>.< / a >…

  good!…

Comments