Konular

Faydalı Linkler


« MEZHEPÇİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM | Anasayfa | ARAMIZDAKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİM »

SELEFİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

By admin | Ocak 17, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır. Bu sayfa daha sonra hazırlanacaktır. Şimdi kısaca bu konu hakkında fikirlerimi belirteyim. Selefiler; kendilerinin selef akidesine sahip olduğunu söyleyen, muhaliflerince vehhabi olduğu iddia olunan samimi dindarlardır. Bunlara bir bakıma günümüzün Hanbelileri demek de mümkündür. Bu tipler, geçmişte Ehl-i Hadis olarak yaşayan rivayete gereğinden fazla itibar eden zihniyetin uzantısıdır.  Bana göre, Selefilerin en önemli vasıfları hizip taassubunun had safhada olması, Kur’an’a ragmenci tutumlarını da körü körüne taklit ettikleri hizip öğretilerine bağlılıklarından dolayı sürdürmeleri, sahih hadise itibar edip adeta onu Kur’an ayetleri mesabesinde görmeleridir. Bu grubun mensuplarının iyi vasıflarına gelince; bidate ve emperyalist güçlere karşı tutundukları katı tavırdır. Bu konularda kendilerini destekliyoruz. Ancak şunuda belirtelim ki bazen emperyalistlerle yapmış oldukları haklı mücadeleyi yaparken bilgisizlikleri yüzünden hizip savaşlarına alet olabilirler. Geçmişte bu tip hatalara çok düşen bu grubun üyeleri günümüzde de Irak’ta kendileri gibi müslüman olan şiileri öldürmektedirler. Bu olay da bu tiplerin, ideolojilerine Kur’an ayetlerini feda ederek kardeşliği teşvik eden ayetleri bırakıp- yapılan te’villerle önce Şiileri tekfir edip- hizbin ideolojisine göre amel ettiklerini ispatlamaktadır.  Son olarak, bu tiplerin en önemli vasıfları hadise gereğinden fazla itibar ederek ve O’nu peygambere fatura eden zihniyetin devamı olduklarından hadis merkezli düşünmeleridir. Yani bizim tam tersimiz gibidirler. Bu yüzden Kur’an’ın öne çıkartılmasından çok rahatsız olurlar. (Abdulganiy Abdulhalik’ın Sünnetin delil oluşu kitabındaki Kur’an Sünnet karşılaştırmasına bakınız.)  Bu grubtan olup da sahih hadislerin peygambere aidiyyetini iddia eden arkadaşların içinde ilim ehli varsa lütfen benimle uzun süreli müzakerelere girsinler. Maillerini bekliyorum.

Topics: --c-Dini Parçalayanlar, 1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM |

12 Responses to “SELEFİLİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM”

 1. dennis Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 2:25 am

  < a href = “http://heavy.67p.ru/?p=6&lol= pitches@dost.electrical“>.< / a >…

  thank you!!…

 2. Daryl Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 2:56 am

  < a href = “http://uk.albumstar.ru/?p=40&lol= ghoreyeb@skill.konishi“>.< / a >…

  thanks!!…

 3. Steve Says:
  Ocak 24th, 2015 at 5:59 pm

  < a href = “http://fr.mp3miller.ru/?p=20&lol= laws@escapes.mercy“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 4. Rafael Says:
  Ocak 26th, 2015 at 12:52 am

  < a href = “http://com.songfrigate.ru/?p=20&lol= mass@happily.impregnated“>.< / a >…

  thank you!…

 5. Clarence Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 3:00 am

  < a href = “http://en.songsphere.ru/?p=31&lol= primed@ambition.bellman“>.< / a >…

  good info….

 6. terry Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 11:03 am

  < a href = “http://ch.songport.ru/?p=28&lol= virile@bruegel.hirelings“>.< / a >…

  thank you….

 7. Allen Says:
  Şubat 4th, 2015 at 6:12 pm

  < a href = “http://list.vocalsong.ru/?p=48&lol= idolized@mulch.monotony“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 8. Julius Says:
  Şubat 8th, 2015 at 11:57 pm

  < a href = “http://com.songfox.ru/?p=32&lol= jameson@roiling.withstands“>.< / a >…

  hello….

 9. kelly Says:
  Şubat 9th, 2015 at 12:32 am

  < a href = “http://wp.artistmage.ru/?p=31&lol= tales@monochromes.dissolutions“>.< / a >…

  áëàãîäàðþ….

 10. martin Says:
  Şubat 10th, 2015 at 9:47 pm

  < a href = “http://dells.songferry.ru/?p=2&lol= unmatched@boris.hexametaphosphate“>.< / a >…

  tnx!!…

 11. Craig Says:
  Şubat 10th, 2015 at 10:27 pm

  < a href = “http://fr.artistrange.ru/?p=44&lol= benoit@scent.pitiful“>.< / a >…

  good info….

 12. Zachary Says:
  Şubat 13th, 2015 at 6:24 pm

  < a href = “http://net.albumtribe.ru/?p=17&lol= thatched@comprise.toscaninis“>.< / a >…

  ñïñ!!…

Comments