Konular

Faydalı Linkler


« Bu siteyi din konusunda insanların kafasını karıştırmak için mi açtınız? | Anasayfa | Hastalıklardan, cinlerden …vb zararlardan korunmak amacıyla Muska veya Cevşen takılmasının sakıncası var mıdır? »

KURBAN KESMEKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİM

By admin | Ocak 17, 2008

Kur’an-ı Kerim’de, Hz Muhammed’in peygamberliğinin öncesinde Allah için kurban etmenin örnekleri gösterilmiştir.Hz Adem’in iki oğlunun, Allah’a kurban sunmalarından, (Maide suresi 27. ayet) Yahudilerin peygamberlerinden kurban istemelerinden  (A’li İmran suresi 183. ayet) bunu çıkartabiliriz. Biz Müslümanların kestiği şekilde anlayabileceğimiz kurban kesme uygulaması Hz İbrahim’le başlamıştır. Kur’an-ı Kerim’de Hz İbrahim’in oğlunun kurban edilmesinin yerine fidye olarak kurban kesilmesi uygulaması anlatılmaktadır. (Saffat suresi 102-107. ayetler) Kur’an-ı Kerim’deki “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızk olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine O’nun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık “ ayeti  (Hacc suresi 34. ayet) Kurban ibadetinin, Hz Muhammed’in peygamberliğinin öncesinde meşru kılınmış olduğunu göstermektedir. Hz Muhammed dönemindeki kurban ibadeti ise, bu ayetlerin bütünlüğünden anlaşıldığı gibi, Hz İbrahim’den sonrada devam ettirilmiştir. Ayetlere bakıldığında daha çok, hacc sırasındaki bir uygulama olarak açıklanmış olan Kurban kesilmesi, Hz Muhammed’in ve sahabenin yaşadığı dönemleri açıklayan doğru-yanlış karışımı rivayetlere baktığımızda; o dönemlerde kurban kesilmesinin, gerek hacc sırasında gerekse de hacc haricinde uygulanmış olduğunu görürüz.  Kur’an-ı Kerim, kurban’ın belirli günlerde kesileceğini açıklamış ( Hacc suresi 28. ayet) ve Hacc yapılırken belirli günlerde Kurban kesildiğine işaret edilmiştir. Bu günleri biz Kurban bayramı olarak kutluyoruz.             Kur’an-ı Kerim’e göre, kurban Allah’a daha çok yakınlaşmak ve O’nu anmak için kesilir. (Hacc suresi  34, 36, 28. ayetler) Bu yüzden, eti yenilebilecek bir hayvan ya da kurban kesilirken, mutlaka Allah’ın adının anılması gerekir. (En’am suresi  118, 119 ve 121. ayetler) Allah’ın adının anılması besmele çekilmesidir. ( Kur’an-ı Kerim’deki Süleyman peygamberin kıssasında Süleyman peygamberin mektubunun besmele ile (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) başladığı belirtilmiştir. Neml suresi 30. ayet) Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın adı anılmayarak, Allah’tan başkasının adına kesilen hayvanların etlerinden yenilmesi haram kılınmıştır. (Bakara suresi 173. ayet,  Maide suresi 3. ayet, En’am suresi 118, 119, 121,  138 ve 145. ayetler, Nahl suresi 115. ayet, Hacc suresi 28. ayet) Kurban kesiminde, en önemli hususlardan biride kurban kesen kişinin Allah’tan sakınan takva bir kişi olmasıdır. Aksi takdirde sakınanların ( Bakara suresi 63. ayet) kurbanları kabul edilecek, diğerleri ise reddedilecektir. (Maide suresi 27. ayet) Kur’an-ı Kerim; kesilen hayvanların etleri ve kanlarının değil, kurbanı kesen kişinin kalbindeki takvanın Allah’a yaklaşmaya vesile olacağını “Onların etleri ve kanları Allah’a ulaşmayacaktır. Fakat, O’na sizin takvanız ulaşacaktır…“ ayetiyle (Hacc suresi 37. ayet) net bir şekilde açıklamıştır. Allah’tan sakınmamızın ve kalbimizdeki niyetin önemini açıklayan bu ayet, aynı zamanda şekilciliğin ve ayrıntıya dalmanın önemsizliğini de ortaya koymaktadır.  Kur’an-ı Kerim’de Leş, kan, domuz eti, Allah adı anılmayıp, Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların eti yasaklanmıştır. (En’am suresi 145. ayet, Nahl suresi 115. ayet) Bu sebeple, domuzun kurban edilmesi mümkün değildir. Bunun dışındakilerin teorik olarak lügat anlamında Allah’a yaklaştırabileceği kabul edilse bile, kurban söz konusu olduğunda ayetlerin bütünlüğünde deve, sığır, koyun ve keçiden bahsedildiği anlaşılacaktır. Birçok ayet dolaylı olarak eti yenebilen bu hayvanlardan bahsetmiştir. (Hacc suresi 36. ayet En’am suresi 142-144. ayetler) Zaten bizim adına Kur’an merkezli sünnet adını verdiğimiz, peygamberin Kur’an’a göre yaşama şeklinin de böyle olduğu hadislerde rivayet edilmektedir. Yani peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetlerde de sığır, deve, koyun ve keçinin kurban edildiğinden bahsedilirken, tavuk, horoz… vb kurban edildiğinden bahsedilmemiştir.  Yukarıda da açıkladığımız gibi; kurban bayramında, Allah’ın adı anılarak deve, sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlar kurban olarak kesilir. Etlerinden hem kesenler yer, hem de kesilen hayvanın etinden ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. ( Hacc suresi 28. ve 36. ayetler) Kurban kesmek hem bir ibadet, hem de toplumsal birçok faydası olan bir yardımlaşma biçimidir. ( Maide suresi 97. ayet) İslam dini kurbanın topluma olan faydalarından hareketle bazen, emir ve yasaklara aykırı davrananlara kurban kesme cezası getirmiştir. Önemli olan Allah’ın emrini emrettiği şekilde yerine getirmek ve bununla birlikte toplumsal barışın ( Maide suresi 95. ayet) sağlanması ve ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için kurbanın kesilmesidir. Bu yüzden, kurban ibadetinin sadece bedelinin fakirlere dağıtılmasıyla sağlıklı bir şekilde eda edilmiş olduğunu kabul edemeyiz. Çünkü böyle bir uygulama, kurban ibadetinin –dolaylı olarak- ortadan kaldırılması demektir. Ancak İslam kardeşliğinin ve ümmet olmanın gereğinin yapılarak refah içerisinde yaşayan Müslüman toplumların fertlerinin, ihtiyaç içerisindeki yoksul Müslüman kardeşlerine, kurban kesmeleri için, kurbanlık hayvanın bedeli olan parayı göndermelerinde herhangi bir sakınca yoktur.  Miadı geçmiş gereksiz ayrıntılarla uğraşmayacağız. Reyting’ten başka bir kaygısı olmayan Medyatik manyakların suni gündemleriyle uğraşmayacağız. Kurbanın tevhid inancının korunmasında ve toplumsal barışın sağlanmasında çok önemli katkıları olduğunu unutmayacağız. Sadece Allah’ı anmak, O’na daha çok yakınlaşmak ve O’nun her emrini tam bir teslimiyetle yerine getirmek ( Kur’an-ı Kerim’de Hz İbrahim’in ve oğlunun teslimiyetinden bahsedilmektedir. Saffat suresi 102-103. ayetler) için var gücümüzle çalışacağız. Ve bileceğiz ki bizi kurtaracak olan, kurbanın kanı ve eti değil, Allah’tan sakınmamız olacaktır. “Allah’a karşı gelmekten sakınabilmeniz için size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın…” ayetinden de ( Bakara suresi 63. ayet) anlaşıldığı gibi Allah’a karşı gelmekten sakınmamız için O’nun kitabına sımsıkı sarılmalıyız. Bunları yapmadığımız ve ibadeti adete dönüştürüp, çocuklarımız et yesin, çevremiz kesmedi demesin… vb niyetlerle kurban kestiğimizde, kurbanımız bizi Allah’a yaklaştırmayacaktır.  Sonuç; Allah’ı anmak ve O’na daha yakın olabilmek için kurban olarak seçtiğimiz hayvanı alıp, Allah’ın adını anarak keseceğiz. Etinden de hem kendimiz yiyecek hem de fakirlere vereceğiz. 

ÖNEMLİ NOT:Bu dipnot sade vatandaşa değil, Allah’ın dininin karşısında, Atalar dinini savunan bazı hoca tiplerinedir. Bu tipler “sünneti inkar ediyor” gibi iftiraları yaymak için harcadıkları zamanlarını değerlendirip, aşağıdaki yarım sayfalık hatırlatmamı anlamaya çalışsalar, hem kendileri için hem de kendilerini bilgili sandıkları için arkalarına düşen mağdur Müslümanlar için daha hayırlı olacağı muhakkaktır. Bu yazıyı okumayan ve ameli olarak, aslandan kaçan yabani merkepler gibi hareket edenlere sözümüz yok, Allah ıslah etsin diye duamız var. Ama bu yazıyı okuyup da, kendince hatalı bulan ve bulduğunu sandığı hatayı (!) yayarak mücahitlik yaptığını sanan zavallılara, eczanemin adresini veriyorum. (Mertlerse ilmi müzakere için bekliyorum.) Tabakhane Vahdet eczanesi, Çakmak Mah. Köprü sokak no:5/B GAZİANTEPKurbanla ilgili hadisler ve hadisleri yorumlayan mezheplerin yorumları çelişkilerle doludur. Örnek olarak; Kurban kesmenin hükmü, aile halkına sadece bir kurbanın yetip yetmeyeceği, atire kesmenin vacip olup olmadığı, yolcunun kesmesinin gerekli olup olmadığı, en hayırlı kurbanın cinsinin ne olduğu, rengi, ölüye kurban kesilip kesilmeyeceği, 6 aylık hayvanın kurban olup olamayacağı, kurban kesecek hayvanda olması gereken diğer özellikler… vb konuları hadis kitaplarından incelediğimizde çelişkilerin boyutlarını görebiliriz. Bu çelişkilerin içinden ne hadis imamları ne de fıkıh imamları çıkabilmiştir. Örnek olarak Allah’ın rasulü sadece bir defa gitmiş olduğu Veda haccı adı verilen Hacc sırasında kurban olarak ne kesmiş diye araştırsanız. Önünüze hepside sahih senetlerle nakledilmiş deveydi, sığırdı, koyundu gibi rivayetler çıkacaktır. Bu konuda mezhep imamlarının da görüşleri net değil… Allah’ın rasulünün yüz binlerce olduğu iddia olunan kişilerin arasında kesmiş olduğu kurbanlık hayvanın cinsini doğru nakledemeyen zihniyetten, sözlü ferdi rivayetleri doğru nakletmelerini beklemek aptallık olur diyoruz. Biz “dinin doğru anlaşılmasının yolu hadisleri okumak değil, Kur’anı okumak ve ayetleri üzerinde tefekkür etmektir” diyoruz. Bize göre, hadisler ise peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş olan çoğu birbiriyle çelişkili rivayetlerdir. Bu rivayetler üzerine dinin belirleyici hiçbir hükmü konulamaz, bunlar sadece ayetleri te’yid edici veya da ayetteki açıklamayı misallendirici olarak tamamlayıcı bilgi olarak kullanılabilir. Bu söylediğimizin inanç ve ahlak alanında hiçbir istisnası yoktur. Sadece ameli konuların bir kısmında, yine tamamlayıcı olmak kaydıyla çelişkilerine rağmen bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu şekilde kullandığımız hadislerin oranı, bütün hadislere oranla  % 5 i geçmez. Biz % 5 hadisten faydalanmak için % 95 Kur’an’ı anlamakla hiçbir ilgi ve alakası olmayan rivayetle uğraşmayız. Yine % 95 ini almıyoruz diye illa da çelişkileri bahane edip faydalanmamızda zarardan çok fayda olduğuna inandığımız % 5 i de çöpe atamayız. Bu konuda kendimize ait özel bir metodolojimiz olduğundan dolayı seçmek gerektiğini ve seçmenin en iyi yöntemini biliyoruz. Bu konuda en ufak bir sıkıntımız yok.Siz ise; çelişkiler içerisinde çırpınıp duruyorsunuz.  Delillerimiz karşısında sadece atalarımızdan böyle işittik diyebiliyorsunuz. Gerçeklerden kaçarak kendinize olan saygınızı bile kaybettiğinizin farkındasınız. Ama sırf mevki ve makamınızı kaybetmemek için, yanınıza gelen samimi Müslümanlara “biz O’nu kale almıyoruz” yalanını söyleyerek onları da aldatıyorsunuz. Şunu hiç unutmayın, Allah ve insanlardan bir kısmı şahittir ki; ben size her fırsatta “Allah’ın indirdiğine uyun” diyorum.  İşimin yoğunluğuna rağmen, sizlerin dini anlayabilmenizi sağlamak için çırpınıp duruyorum. Ama siz ne yapıyorsunuz. Cehaletin tahsilini yapıp, atalarınızdan gelen miadı geçmiş ayrıntılarla uğraşıp, sıkıştığınızda da “biz atalarımızdan böyle işittik” diyorsunuz.

Topics: --b-Amelle ilgili, 4-ARAŞTIRMALARIM |

26 Responses to “KURBAN KESMEKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİM”

 1. Jorge Says:
  Ocak 24th, 2015 at 9:07 pm

  < a href = “http://ru.artistical.ru/?p=27&lol= outflow@loosens.individuation“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 2. jon Says:
  Ocak 26th, 2015 at 11:39 am

  < a href = “http://catalog.agelyrics.ru/?p=40&lol= daley@ye.multidimensional“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Nicholas Says:
  Ocak 26th, 2015 at 7:07 pm

  < a href = “http://splintery.songigee.ru/?p=16&lol= rue@hearty.tableau“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. Donald Says:
  Ocak 26th, 2015 at 7:39 pm

  < a href = “http://shop.songnic.ru/?p=44&lol= wildly@pasty.fallacy“>.< / a >…

  tnx!!…

 5. terrence Says:
  Ocak 26th, 2015 at 8:10 pm

  < a href = “http://ru.albumcosm.ru/?p=35&lol= buchheister@hyperfine.resonable“>.< / a >…

  thanks for information….

 6. Stanley Says:
  Ocak 26th, 2015 at 8:43 pm

  < a href = “http://enough.songway.ru/?p=32&lol= rustlin@christening.vacancies“>.< / a >…

  thanks for information!!…

 7. Thomas Says:
  Ocak 26th, 2015 at 9:13 pm

  < a href = “http://cat.albumgraph.ru/?p=7&lol= bramantes@whitetail.tinkers“>.< / a >…

  ñïñ….

 8. ray Says:
  Ocak 26th, 2015 at 9:47 pm

  < a href = “http://gov.oldiesmusic.ru/?p=24&lol= breve@relax.mohammad“>.< / a >…

  áëàãîäàðåí!!…

 9. Ian Says:
  Ocak 26th, 2015 at 10:18 pm

  < a href = “http://cat.mp3vine.ru/?p=26&lol= miscellany@favors.matson“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 10. lloyd Says:
  Ocak 26th, 2015 at 10:48 pm

  < a href = “http://ch.artistcrew.ru/?p=5&lol= benefit@subtypes.allergies“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 11. Jay Says:
  Ocak 26th, 2015 at 11:20 pm

  < a href = “http://commercants.mp3fin.ru/?p=26&lol= devol@colonized.chenoweth“>.< / a >…

  ñïñ!…

 12. hubert Says:
  Ocak 26th, 2015 at 11:53 pm

  < a href = “http://uk.albumshop.ru/?p=45&lol= mentally@shelf.baggage“>.< / a >…

  tnx for info!…

 13. Anthony Says:
  Ocak 27th, 2015 at 12:24 am

  < a href = “http://fr.albumorbit.ru/?p=40&lol= cause@theodosian.assumptions“>.< / a >…

  ñïñ….

 14. nicholas Says:
  Ocak 27th, 2015 at 1:33 pm

  < a href = “http://kaddish.skalyrics.ru/?p=19&lol= exalted@crowding.darkling“>.< / a >…

  ñïñ!…

 15. Bradley Says:
  Ocak 27th, 2015 at 2:06 pm

  < a href = “http://viselike.artistgroup.ru/?p=4&lol= brindisi@liquidations.wednesdays“>.< / a >…

  tnx….

 16. max Says:
  Ocak 27th, 2015 at 10:13 pm

  < a href = “http://net.albumtory.ru/?p=27&lol= measure@vertigo.traditionalism“>.< / a >…

  thanks for information!…

 17. Peter Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 2:41 pm

  < a href = “http://com.songiance.ru/?p=41&lol= youthful@yeasts.competed“>.< / a >…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 18. andre Says:
  Şubat 7th, 2015 at 6:24 am

  < a href = “http://shop.artistworks.ru/?p=3&lol= violated@otis.subdivisions“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 19. armando Says:
  Şubat 7th, 2015 at 6:54 am

  < a href = “http://ok.albumcolony.ru/?p=30&lol= unredeemed@cabots.withdrawing“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 20. Eduardo Says:
  Şubat 7th, 2015 at 8:40 pm

  < a href = “http://org.artistidian.ru/?p=29&lol= karshilama@plumbing.jumping“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!…

 21. dan Says:
  Şubat 7th, 2015 at 9:11 pm

  < a href = “http://catalog.findgrave.ru/?p=26&lol= penury@scarf.julep“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó!!…

 22. Tommy Says:
  Şubat 9th, 2015 at 10:56 pm

  < a href = “http://com.albumgraph.ru/?p=30&lol= memos@vegetarian.bumping“>.< / a >…

  thank you!!…

 23. ian Says:
  Şubat 9th, 2015 at 11:33 pm

  < a href = “http://nobler.reggaemp3.ru/?p=50&lol= major@kapnek.selfless“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 24. Alfred Says:
  Şubat 11th, 2015 at 8:10 am

  < a href = “http://stifled.albumspace.ru/?p=19&lol= jolliffe@anniversary.manor“>.< / a >…

  áëàãîäàðåí!!…

 25. Ted Says:
  Şubat 12th, 2015 at 2:40 pm

  < a href = “http://gov.asphaltirovka.ru/?p=6&lol= taylors@endures.wendell“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 26. morris Says:
  Şubat 12th, 2015 at 3:17 pm

  < a href = “http://fr.songshoal.ru/?p=35&lol= prestige@crosby.prevents“>.< / a >…

  áëàãîäàðåí….

Comments