Konular

Faydalı Linkler


« ÇİRKİN İFTİRALARA CEVAPLAR BÖLÜMÜNÜ NİÇİN VE KİMLERE KARŞI HAZIRLADIM | Anasayfa | İLMİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ… »

KİŞİLİĞİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

By admin | Ocak 17, 2008

1-Alimlere hakaret ediyor.

2-Dinden taviz verdi ve sakalı kesti3-Sadece bilmek yetmez, bunun yanında amelde önemli.

4-O’nu kale almadığımızdan konuşmuyoruz.5-Gündemde kalmak için uğraşıyor.6-Fikirlerini her yerde açıklamaktan çekiniyor.7-Hocalarımız O’nun hatalarını açıkladı, inadından kabul etmedi.8-Müzik dinlemenin Peygamberin hadislerini öğrenmekten daha önemli olduğunu söyledi.9-Fikirlerini açıkça söylemekten çekiniyor, bu sebeple adamına göre konuşuyor.10-Bizimle dalga geçiyor. Ve ciddi olan islami konularla bile alay ediyor.                 

ALİMLERE HAKARET EDİYOR.

İslam dininin daha iyi anlaşılması için gayret edip çalışan tüm alimleri rahmetle anıyoruz. Bu alimlerin Mutezile, Harici, Şii, Sünni ve sapıklığı üzerinde ittifak edilen(!) herhangi bir gruptan olması bu düşüncemizi değiştirmez. Ancak bu alimlere rahmet okumuş olmamız ve onların bu yolda çalışmış olmaları, onları eleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Dinimizi araştırdığımız her yerde, bu konuda yorum yapan alimlerin yorumlarına katılmayıp onları eleştirebiliriz. Ve ben bu eleştiriyi zevkle yaparım. Çünkü kendisini eleştirdiğim aliminde kendisinden önceki alimleri eleştirdiğini biliyor ve okuyorum. Örnek olarak ben İmam Şafii’nin isnad eksenli hadis yorumunun eleştirisini her yerde yapıyorum.  Ve bu konuda Şafii’nin yorumunu ortaya koyarken delil göstermiş olduğu ayetlerin O’nun görüşlerine delil olamayacağını, çünkü o ayetlerin ideolojik hesaplarla delil gösterildiğini, zaten ayetlerin Kur’an bütünlüğüne ve sure içindeki bağlamlarına bakıldığında bunun rahatlıkla görülebileceği iddia ediyorum. Bu yasak mı? Eğer yasaksa Şafii’nin Malik’e eleştirilerine ne diyeceğiz? Kendisi de bizim gibi alimlere hakaret mi etmişti? Tabi ki Hayır!  Ben yeni bir hadis usulü üzerinde de çalışıyorum. Daha önceki hadis usülü, alimlerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmiş olsa da, bana göre yanlıştır. Ben bunların yanlışlıklarını ilmi delillerle ortaya koyabiliyorsam bunun dinen bir sakıncası var mı? Hem bugüne kadar bunu ilk defa ben yapmıyorum. İbn-i Hazm gibi birçok alim dört mezhebinde görüşüne katılmayarak, kendi din yorumunu ortaya koyabilmiştir. Aynı şeyi bende yapıyorum, ilmine güvenen dedikodu türü eleştirileri bir tarafa bırakıp, ilmi deliller getirerek benim delillerimi çürütsün…(Örnek olarak Kur’an-ı kerim’i tanımanın temel ilkelerinde, Ölülere Kur’an okunamayacağını açıkladım, hiçbir hocaefendi çıkıp uydurma-sahih karışımı hadis kitaplarından 10-15 örnek göstererek bak peygamberde ölülere Kur’an-ı Kerim okumuştu diye delil getiremedi, sadece hikayelerle çevresindekileri kandırdı. Yine aynı hocefendiler, benim Kur’an’daki A ayetini B ayetinin nesh ettiğine dair peygamberden bize ulaşan merfu-muttasıl kaç tane sahih hadis gösterebildi? Tabi ki gösteremedi, ama yenilgiyi de kabul etmedi ve sarıldı iftira silahına…. Bugüne kadar Ebu Müslim İsfahani hariç tüm alimler neshi kabul etti diye) Bakıyorum ki başta sahabenin, daha sonrada Ebu Hanife gibi müstesna bir alimin görüşlerinin tam zıddını ortaya koyan kişiler kutsallaştırılmış ve bunların görüşleri adeta dinin sabiteleri arasında görülmeye başlanmıştır. Maalesef bunu yapanlarda Ebu Hanife’nin metoduna tabi olduğunu sanan zavallılar olmuştur. Ebu Hanife’den çok Şafii’nin din yorumuna tabi olduğunun farkına varamayan bu tiplerin yaptığı taklit ettiğini sandığı mezhep imamına hakaret değilse, hakaret nasıl olur? Ebu Hanife’nin hadisi yorumlamadaki metodunu araştırıp öğrenerek O’nun metodunu güncellemeye çalışan araştırmacının yaptığı mı, yoksa Ebu Hanife’nin hadisi anlamadaki metodunun tam tersini yaparak O’nun menkıbeleriyle avutulup uyutulanların yaptığı mı? HANGİSİ HAKARET Sonuç olarak; bize göre alimlere hakaret onların yazdıkları kitapları okumamak, anlamamak ve değerlendirememektir. İnsanları mezhebin dar kalıpları içerisinde kalmaya ve körü körüne mezhebini taklit etmeye davet eden ve “Rabbinin yoluna” çağırma emrini kendi mezhebinin ilmihaline olarak algılayan ve dünyadaki gelişmelerden bihaber olduğu için kuyuların ahkamıyla uğraştırdıkları zavallı Müslümanların küfrün hakimiyeti altına girmesine sebep olan insanlar kim?  Özeleştiri yapanları küfürle, şirkle, mürtetlikle ve bidatçilikle itham ederek hatalarını örtbas edenler ve çevresindeki insanları KUR’AN ve KUR’AN MERKEZLİ SÜNNET anlayışından uzaklaştırarak Mezhepçilik ve hizipçilikle oyalayanlar kim? Aldatılan ve avutulan ama bununda farkında olamayan zavallı HİZİP ELEMANLARI bunları tanıdığı ve hurafe merkezli İslam anlayışıyla Kur’an merkezli İslam anlayışının farkına vardığı gün ALİMLERE KİMİN HAKARET ETTİĞİ ORTAYA ÇIKACAK VE DİN ÜZERİNDEN MADDİ VE MANEVİ RANT ELDE EDEN –KENDİLERİDE BAŞKALARI TARAFINDAN ALDATILMIŞ- ALİM MÜSVEDDELERİNİN MASKELERİ DÜŞECEKTİR.DİNDEN TAVİZ VERDİ, SAKALI KESTİYıllar öncesinde sakal uzatmanın sünnet olduğuna inanmış klasik bir atalar dini mensubuydum. O dönemlerde Allah’ın dinini, Allah’ın kitabından değil, atalarımızdan gelen öğretilerin ışığında anlamaya çalışıyorduk. Şekilcilik bizim en önemli vasfımızdı. Benim için o dönemden sonra Allah’ın izniyle yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde sünnetin, hadisle farkını, Atalar dini ile Allah’ın dininin farkını, Tevhid diniyle, şirk dininin farkını, mezhep imamlarının rabb edinilmesinin sakıncalarını…vb çok daha iyi bir şekilde öğrendim. Eski anlayışımızın şirk içinde yüzmek olduğunu ama maalesef bu şirkin bizi uyutarak ve avutarak yanında tutmaktan haz duyan hocaların bile anlayamadığı bir şekilde kalplerimize yerleştiğini anladığım gün, daha öncesinde bize sünnet diye açıklanmış olan sakal uzatmanın sünnet olmadığını anladım ve sakalımı kestim.  Tüm bunları anlamaktan mahrum bırakılmış ve Allah’ın dinini tatbik ettiğini sanırken mezhepçilikle ömür tüketmiş olan kişilerin bunu anlamaları mümkün olmadığından sakal kesmeyi dinden taviz olarak algılaması ve aman sabır ve sebat edelimde sakalımızı bizde kesmeyelim mücadelesi vermesi gülünecek ve bir o kadarda acınacak bir durumdur. KENDİSİNE GÜVENEREK ALLAH’IN DİNİNİ ARAŞTIRMAYI BİR KENARA BIRAKANLARI BU ACINACAK HALLERE DÜŞÜREN DİN İSTİSMARCISI BAZI HOCALAR BUNUN HESABINI HESAP GÜNÜNDE VERECEKLERDİR. SADECE BİLMEK YETMEZ, BUNUNLA BİRLİKTE AMELDE OLMALI Bu söz söyleyenlerin amacı 3. kişiye “bildiğiyle amel etmiyor” mesajını göndererek, onu benim fikirlerimden uzak tutmaya çalışmaktır. Bu kişilere sorsanız ne ile amel etmiyor? diye… Efendim sakalı kesti, ders anlatmayı bıraktı…vb diyecekler. Başka birşey bilmiyorlar. Daha önce sakallı, şalvarlı ve takkeli Ali Umuç’ken (kalp çokda önemli olmadığından) takva ve bildiğiyle amel eden bir kişi olarak biliniyorken, hurafe merkezli islamı bırakıp Kur’an merkezli İslamla şereflendikten sonra, yeni anlayışımın gereği olarak salih amelleri hep yapıyorum. Ama iftiracı bazı gelenekçiler, takke ve sakaldan başka meziyeti(!) olmayanlarla beni kıyaslamaya çalıştıkları için yanlış düşünüyorlar.İftiracılara ve onların gazına gelen aldatılmış dedikoduculara soruyorum. Ben eczacılık yapıyorum. Aynı anda da birkısmı tamamlanmış, bir kısmı tamamlanmamış 7 tane kitabım var. Yeni bir metodoloji üzerinde çalıştığım için, o metodolojinin dökümanları üzerinde çalışıyorum. İnternette elimden geldiğince birşeyler yapmaya çalışıyorum. Allah’ın dinini bir kenara atarak, uydurmalarla insanları aldatanları deşifre etmek, onların hiçbirşey bilmediğini sadece atalarının aktardıklarını ezberlediklerini açıklamak, Kuranın ve Kur’an merkezli Sünnetin anlaşılması için mücadele edip araştırmalar yapmak salih amel değil midir? Ben bildiğimle amel etmiyorsam kim ediyor? Mezhepçiyken taassupla mezhebin içtihatlarına bağlı olan ben, Allah’ın dinini tanıdıktan sonra da ayetlerin gereğini yapmak da sebat ettim. Ve insanlardan değil de allah’tan korktuğum için yanlış görüşlerimden bir çırpıda döndüm. Başkalarının amellerini küçük gören sizler ne yapıyorsunuz? Yıllarca bir hizbin bataklığında kulaç atıp Allah’ın dinine bir türlü ulaşamıyorsunuz. Ticaretinizin cebinize getirisini düşünürken adeta bir matematik prof. oluyorsunuz, iş dini anlamaya geldiğinde biz anlamayız diyerek (Para getirmiyen işe elinizi bulaştırmıyor) topu bin kusur sene önce dini araştıran insanlara tabi oluyorsunuz. Tabi ki tam olarak onlara da tabi değilsiniz. Örnek olarak;  Ticaretinizin bir parçası haline getirdiğiniz yalanı söylemeyi bir türlü bırakmıyorsunuz. İlminizle başa çıkamadığınız kişileri iftira ve dedikodularla yıpratmaya çalışıyorsunuz. Faizli araba almaya kalktığınızda kendinize fetva buluyor ve faizcilikle-islami hareketi bir anda yürütüyorsunuz. Ondan sonrada utanmadan başkalarını amelsizlikle suçluyorsunuz.   O’NU KAALE ALMADIĞIMIZDAN KONUŞMUYORUZ.En çok güldüğüm iftirada bu… Aslında buna iftira değil yalan demek lazım. Bu yalanı söyleyen kendisine güvenemeyen yalancı hocalardan başkası değildir. Bu tiplere, talebelerinden bir tanesi geliyor ve “Yahu hocam şu Ali Umuç saçmalayıp duruyor, bununla konuşsanız iyi olmaz mı” diyor. Masum kişi olayın farkında olmadığı için iyi niyetli, bir öneride bulunuyor. Ne güzel öneri değil mi? Bu öneriye iyi niyetli bir hoca ne demeli? “Olur kardeş müsaitse görüşelim” demeli değil mi? Yada şehir dışında falan oturuyor ve çok da vakti kıymetlidir. Kardeş ben her özgün fikri olanla görüşmeye vaktim yok diyebilir. Eyvallah, bu tür kardeşlerimize hiç sözümüz yok. Zaten bizde her görüşün sahibini gidip arayıp bulmuyoruz. Ama bir başka tipler var. Bu tipler özellikle aynı şehirde yaşadığımız, zaman zamanda islami konuları konuşup tartıştığımız sözde arkadaşlarımız… İşte bu tiplerin biz Ali Umucu kaale almıyoruz o yüzdende görüşmüyoruz demesi tam bir YALAN… Delili mi… Düşünün bir kere şahitlerin huzurunda 3-5 kere tartıştığımız bazı tipler, kendi bilgisininde benim bilgiminde az çok farkındaysa ve tartıştığı konularda ezilip kalıyorsa, aynı kişi dine hizmetin yerine “hizipçiliğe hizmet” i koymuşsa hiç müzakereye yaklaşır mı? Bugüne kadar edindiği karizmanın yok olacağını, teklifi yapan kişi bilmiyor ama o hoca çok iyi biliyor. Ne diyecek o kişiye? Rezil olmaktan Korkuyorum kardeşim diyebilir mi? Diyemez. O zaman ne demeli; Biz İslami hareketle uğraşıyoruz başarıya ramak kalmışken, onlan mı uğraşacağız. “O, müslümanlar, emperyalistler, siyonistler…vb islam düşmanlarının baskısına maruzken müslümanlarla uğraşıyor” diyorlar. Ama aynı kişiler, İslamın düşmanlarının ayakta kalmasının en önemli sebebinin kendileri olduğunu bilmiyorlar. GÜNDEMDE KALMAK İÇİN YAPIYOR.Yaklaşık olarak 7-8 yıldan beri, Gaziantep’de olup sınırlı zamanımı değerlendirip İslami konularda araştırmalar yapıyorum. Niçin araştırma yapıyorum? Tabi ki insanları uyarmak için… Bu amaçla yapmış olduğum araştırmalarımın sonuçlarını elbette uyarmaya çalıştığım topluma aktarmam lazım… İnternet sitesini açmış olmam, kitaplarımı bastırıp dağıtmış olmam, zaman zaman kendisine güvenenlerle müzakerelere girmem …vb hep bu amaca yönelik çalışmalar…Bütün bunlar yazıldığında ve konuşulduğunda tabiki gündeme giriliyor. Örnek olarak; Peygamberin şefaati diye birşey yok diye yazıyorsunuz, altın haram değil diyorsunuz… İnsanlar Allah’ın dinine alışık olmadıkları için bocalayıp duruyor ve başlıyor daha önceden bizim de bildiğimiz hurafe bilgileri, Allah’ın ayetlerinin karşısında savunmaya…. Yetersiz kalınca iftira ile yıpratmaya çalışıyor ve önlerine gelene yalan yanlış ne duydularsa yayıyorlar. Bunun sonucunda da gündemde otomatikman kalıyoruz. Dikkat ederseniz bir kısmı dedikodu ile yıpratmaya çalışırken tam tersine reklamımızı yapıyor. Diğer kısmı da fazla gündemde kalmasından korktuğu için görmezlikten gelme taktiğini uyguluyor. Ama her ikisi de boşuna uyuttukları kitlelerin hakkını Allah’ın huzurunda veremeyecek olan bu tipler istemesede Allah’ın izniyle Kur’an merkezli İslam anlayışının yayılması sürecektir.FİKİRLERİNİ HER YERDE AÇIKLAMAKTAN ÇEKİNİYOR.Bu iftirayı da duymuş olduğumuz için cevaplamaya çalışacağız. Ama bu benim için söylenmesi gereken en son söz. Çünkü; beni şahsen tanıyanlar, kitaplarımı okuyanlar, internetten takip edenler, fikirlerini açıklamaktan korkan bir korkak olmadığımı, fikirlerini her yerde açıkça beyan etmekten zevk alan birazda sivri dilli bir kişi olduğumu bilir.Ama benim tam tersime benden teke tek konuşurken “hocam haklısında bu bilgileri halka açıklamak doğru değil” diyen kişiler asıl korkak olanlar. Birde ne tuhafki ilmini gizleyerek cahil kalabalıklar yanındaki saygınlığını koruyacağını düşünen bu korkak tipler, fikirlerimi korktuğum için açıklayamadığımı söyleyen tiplerdir. HOCALARIMIZ ONUN HATASINI AÇIKLADI, İNADINDAN KABUL ETMEDİ.Hangi hocalarınız? Hangi hatamı açıkladılar? Bırakın bu yalanları… peşine düşüp de hoca dediğiniz tipleri ben buldum, konuşmak için… İslami bilgilerinin çelişkili olduğunu sizin hoca taifesinin birçoğuna ispatladım. Konuşur halleri kalmadı… Mesela biri Buhari’deki Abdesti tartışıyoruz. O rivayeti kurtarmak adına “Hz Osman Abdest almayı unutmuş olabilir” dedi. Bir tanesi “peygamber kendi döneminde 20 farklı namaz kılma şekliyle namazını kılmış olabilir” dedi. Birçokları kaynak bulmaya gitti4-5 sene oldu halen kaynak arıyorlar ya da kaynağı buldularda beni bulamıyorlar…Hocalarınız sizi aldatmış olabilir. Onlara, Ali Umuç’u biz bulalım getirelim, 15-20 kişide toplanalım hele hatalarını bizim yanımızda açıklayın deyin. Ne görüyorsunuz? Kıvırtan hocanızı değil mi?  MÜZİK DİNLEMENİN PEYGAMBERİN HADİSLERİNİ ÖĞRENMEKTEN DAHA ÖNEMLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ. 

Hadislerin Peygamberin hadislerimi ravilerin hadisleri olduğunu bilmeyen müslümanları ikna etmek kolay değil…Evet ben yaşları zannedersem 14-15 olan iki genç kızın ailesine günde 5-10 hadis okusalar nasıl olur dediklerinde, “Hayır bırakın onları, hadislerle uğraştırmayın (Yaşlarının gereği) müzik dinlesinler” dedim. Çünkü, hadis hurafe merkezli islamın temel dinamiklerinden biridir. Bilinçli bir hadis okuması olmadığı müddetçe hadis dinden uzaklaştıracak ve Allah’ın kitabının anlaşılmaz hale gelmesine sebep olacaktır. Halbuki müzik öyle değil, müzik hiçbirzaman kişinin Kur’an merkezli İslam anlayışından sapışına neden olmaz. Ama hadis yukarıdada belirttiğimiz gibi Allah’ın dininden Atalar dinine geçişin köprülerinden bir tanesidir. O çocukların o köprüden geçmemesi için hadis okumamaları gerekliydi. Ama ne aileleri ne de kendileri,sünni pradiğmanın Kur’an’a rağmenci hadis/sünnet anlayışını bilmedikleri için o sözü müzik peygamberin sünnetinden daha gerekli gibi anladılar. Bağlamına ihanet ederek ayetleri bile istismar etmekten utanmayan dedikoducu kesimde, ilmi alanda elde edemediği başarıyı magazinsel bir meselede ettiklerini sandı ve bunu her tarafa yaydı…   FİKİRLERİNİ AÇIKÇA SÖYLEMEKTEN KORKUYOR, BU YÜZDEN ADAMINA GÖRE KONUŞUYOR.Bu bölümdeki cevaplar daha çok yakın çevremizdeki mezhebi din haline getirmiş, Kur’an ve sünnete sırt çevirmiş gelenekçi kör taklitçi ölü takipçileri hakkında yazılmıştır. Bu tipler, Allah’ın diniyle Atalarının dini arasındaki farkı Allah’ın izniyle fark edip insanlara bunu açıkladığım için yalan ve iftirada sınır tanımayacak kadar ileri gitmekde benim yanıma gelen ve Kur’an merkezli İslam anlayışını benimsemek üzere olan bazı kişilere “O, size tam gerçek fikirlerini açıklamıyor aslında O’nun fikirleri…. diyerek” çirkin yalan ve iftiralarına devam etmektedirler. Bunun yalan olduğunun ispatı; İNTERNETTEKİ SİTEMDEKİ APAÇIK GÖRÜŞLERİM, PİYASAYA ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTIĞIM KİTAPLARIM VE ZAMAN ZAMAN OKUMAYI SEVEN SEVİYELİ ARKADAŞLARIMIZLA YAPTIĞIMIZ İSTİŞARELERDİR. HERKES ŞAHİTTİR Kİ BEN HER YERDE VE HER ZAMAN İNANDIĞIMI SÖYLEMİŞİMDİR. GAZİANTEP DE YAŞAYAN SÜNNİ, SELEFİ VE Şİİ OLAN KARDEŞLERİMİZİN HEPSİDE BENİM FİKİRLERİMİ APAÇIK ORTAYA KOYDUĞUMUN ŞAHİTLERİDİR. (TABİ OLDUKLARI HOCALARININ İLMİ MÜZAKEREDEN KAÇTIĞININ VE KENDİLERİNİ MAŞA OLARAK KULLANARAK İFTİRALARLA İNSANLARI BENDEN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTIĞININ FARKINDA OLAMAYAN AT GÖZLÜKLÜ KRONİK MEZHEP HASTALARI MÜSTESNA) BİZİMLE DALGA GEÇİYOR. VE CİDDİ OLAN İSLAMİ KONULARLA BİLE ALAY EDİYOR. Evet! Kesinlikle doğru… Bazı zamanlar Ali Umuç’u kaale almadığımızdan konuşmuyoruz, kendisine söylediğimiz halde inat ediyor…vb yalanlarla insanları aldatan bazı hoca tiplerinin aslında sorunları gercekten bu…Onların çoğuyla tartışmalarımda hep dalga geçtim. Ama kesinlikle bunu iyi niyetle benim görüşlerimi anlamaya veyada katılmadığı hususları bana açıklamaya gelen hiçbir kardeşime yapmadım. Onları hikmetle ve güzel öğütle Allah’ın yoluna davet ettim, Allah’ın yolundan ve kitabından sapmanın ferd olarak ve ümmet olarak bizi düşürdüğü halleri açıkladım. Hesap gününde Kur’an’a rağmen oluşturulmuş atalar dininin insanı helake sürükleyeceğini açıkladım. Mezhepçilik ve hizipçilikle boşuna uğraşıldığını, Müslümanın Allah’tan gelen vahye teslim olarak bunların etkisinden sıyrılmaları gerektiğini açıklamaya çalıştım. Yeni geliştirdiğim Kur’an Merkezli Sünnet adını verdiğim Sünnet anlayışının temellerini oluşturan konularda kitap çalışmalarıma başladım. Bunlar ne yaptı? Atalarının öğretilerini tekrarlayıp durdu senelerce… Yanlarında ömür tüketen zavallı tabiileride arkalarından gitti peygamber varislerini(!) taklit ediyoruz diye… Taklit ederken birçoklarının yolu tarikatlere birçoklarının yolu da siyasi partilere düştü. Tevhid gibi şirk gibi temel kavramlar bile sulandırılarak insanlara anlatıldı.İşte ben insanları aldatan, ama kendisinin bile ilimsiz olduğuna kalben inandığı bu kişilerle tartışmalarımızda şunu görüyorum. Kendilerinin bir kitap bile okumadığı konularda onlarca kitap okuduğumu anladıklarında hemen başlıyorlar senin arapçan yok diye… O zamana kadar ilmen hiçbir yeterliliği olmayan bu kişileri mahcup olmasınlar diye sıkıştırmadan fikirlerimi açıklamaya çalışırken bir anda değişiyorum ve maalesef onlarla adeta oynayıp dalga geçerek ilimsizliklerini kendilerine ispat ettiğim gibi, bundan sonra karşıma çıkabilecek hallerini bırakmıyorum. Yani kaşındıkları zaman kaşıyorum. Ama kaşıdığımda da bir daha karşıma çıkıp tekrar tartışmaktan şiddetle kaçıyor ve biz onu kaale almıyoruz yalanına sarılıyorlar. Dikkat edilirse dalga geçilen asla islami konular değil, islami konular üzerinden geçimini sağlayan ilimsiz bazı hoca tipleridir. Bu tipler, seviyelerini anladıktan sonra benim karşıma çıkamayıp, işte islami konuları hafife alıyor, dalga geçiyor…vb yalanları uydurup dedikoducu tiplerle etrafa yaymaya çalışıyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim: Ben dini konuları daha iyi anlamak ve daha iyi yaşamak için yıllarımı veriyorum. Allah’ın izniylede ölünceye dek böyle olacak…. Bu yolda beni hep diri ve dik göreceksiniz. Ben uğruna canımı vereceğim İslam dininin hiçbir hükmüyle, hiçbir ayetiyle ve hiçbir  sünnetiyle (Kur’an merkezli) alay etmem. Ama siz hizipçiliği ve mezhepçiliği din haline getirmiş olduğunuzdan mezhebinizin ölçülerine uymayan amellerimi “islam dinine aykırı sayıyor ve onunla alay ettiğim konusunda SUİ ZAN ediyorsunuz. Ne diyeyim. Allah ıslah etsin ve kendi kitabına sımsıkı sarılan kullarından eylesin.

Topics: --a-Çirkin İftiralara, 6-İFTİRALARA CEVAPLAR |

11 Responses to “KİŞİLİĞİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…”

 1. Gene Says:
  Ocak 25th, 2015 at 5:42 am

  < a href = “http://list.artistcrew.ru/?p=6&lol= brush@illuminating.aquidneck“>.< / a >…

  thank you….

 2. Paul Says:
  Ocak 25th, 2015 at 8:48 pm

  < a href = “http://gentlemanly.songtorrent.ru/?p=39&lol= sits@phonetic.borates“>.< / a >…

  ñïàñèáî!…

 3. Guy Says:
  Ocak 29th, 2015 at 3:03 am

  < a href = “http://cn.songpath.ru/?p=34&lol= mccormick@chousin.hazardous“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. Carlos Says:
  Ocak 31st, 2015 at 2:29 am

  < a href = “http://redheader.artistovator.ru/?p=7&lol= badinage@gist.leader“>.< / a >…

  tnx for info!…

 5. dan Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 5:42 pm

  < a href = “http://uk.mp3ify.ru/?p=27&lol= transmitted@crooning.randomly“>.< / a >…

  thank you!…

 6. freddie Says:
  Şubat 9th, 2015 at 11:32 am

  < a href = “http://en.songcrop.ru/?p=39&lol= adair@poussins.imperious“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 7. jorge Says:
  Şubat 10th, 2015 at 5:49 am

  < a href = “http://shop.albumshark.ru/?p=29&lol= soeren@faulty.verplancks“>.< / a >…

  tnx for info!!…

 8. Troy Says:
  Şubat 10th, 2015 at 7:47 pm

  < a href = “http://gannons.artistmage.ru/?p=45&lol= cincinnati@lauro.songful“>.< / a >…

  ñïñ….

 9. Gerald Says:
  Şubat 11th, 2015 at 9:32 am

  < a href = “http://org.oldiesmusic.ru/?p=46&lol= filtering@stairway.operators“>.< / a >…

  thanks!…

 10. Hubert Says:
  Şubat 11th, 2015 at 10:08 am

  < a href = “http://list.songbit.ru/?p=21&lol= vow@angling.fervently“>.< / a >…

  hello!…

 11. hugh Says:
  Şubat 14th, 2015 at 8:12 am

  < a href = “http://net.songsphere.ru/?p=34&lol= fancies@civilian.amp“>.< / a >…

  thank you….

Comments