Konular

Faydalı Linkler


« KİŞİLİĞİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ… | Anasayfa | İNANÇ KONUSUNDAKİ TAVSİYELERİM »

İLMİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

By admin | Ocak 17, 2008

 1. Arapçası yok, tercümelerden okuduğundan yanlış anlıyor.
 2. Üç-beş kitap okumuş kendini bir şey sanıyor.
 3. Goldziherden, Ebu Reyye’den, Hayri Kırbaşoğlu’ndan …vb nin fikirlerini tekrarlıyor, büyük oranda onlardan etkilenmiş.
 4. Herhangi bir usulü olmadığından onunla konuşulmaz.
 5. Sünneti inkar ediyor.
 6. Sahih hadisleri inkar ediyor, yani peygamberi devre dışı bırakıyor.
 7. Aklını ilahlaştırmış, aklına yatmayan hadisleri inkar ediyor.
 8. Müşteşriklerden etkilenmiş

ARAPÇASI YOK, TERCÜMELERDEN OKUDUĞU İÇİN YANLIŞ ANLIYOR. 

Bu iftira genellikle avutup uyuttukları müslümanların Kur’an merkezli İslamı tanıyarak hurafelerin farkına varması ve bunun sonucunda da eleman kaybetme riskinden korkan hocalarca uydurulmuştur. Kendisi de Arapça bilmeyen ve ısrarla Kur’an’ın anlaşılamayacağını savunan aldatılmış avam Müslümanlar da bazen aynı iftirayı mahiyetini anlamadan yayar dururlar. Bu anlayışın oluşması için her hocanın elinde tercümelerin hatalı olduğuna dair örnekler hazır bulunur. Konuşulduğunda hep aynı örnekleri söylerler. Tercümelerin hatalı olduğunu söyleyen hocaların nerdeyse tamamına yakını Arapça’yı tercüme eden kadar bilemeyen kişilerdir. O kişilere Arapça bir kitap verip, al şu kitabı tercüme et bizde kasete çekelim deseniz, kızarır kalırlar. Çünkü kendilerinin kelime dağarcıkları yoktur. Luğat olmadan bir cümleyi bile doğru dürüst tercüme edemezler.
Şimdi gelelim benim yanlış tercümelerden yanlış anlamış olma olasılığıma… Benim açımdan böyle bir olasılığın olabilmesi % de 0 dır. Çünkü ben iddia ettiğim konuyu tercüme edilmiş herhangi bir kitaba dayalı olarak iddia etmiyorum ki; öyle bir olasılık olsun. Diyelim ki hadislerle ilgili bir konuyu araştırıyorum. Örnek olarak Haber-i Ahadların inanç da ve amelde kullanımı konusu olsun. Ben bu konuda kitapların arasında en az 50 yerde bu konuyu okumuşum. Ayrıca aynı konu üzerinde Muhammed Gazali’nin, Nasıruddin El Baninin, İbn-i Hazmın, Misfir Gurmullah el Dümeyni’nin …vb bu konudaki ayrıntılı yazılarını da okudum. Yine Haberi Ahadlar konusunda yazılmış olan Mutezile alimlerinin görüşlerini de Mutezile ve Hadis adlı kitap dan okudum. Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu’nun Haberi Ahadlar konusunda yazmış olduğu kitabını da okudum. Sahih Haberi Ahad, karineli Haberi Ahad, şahitli Haberi Ahad, meşhur hadis dönüştürülmüş haberi ahad, mütevatire dönüştürülmeye çalışılan Haberi Ahad….vb ıstılahları bilirim. Hangi mezhebin Haberi Ahadların hangi türünü ne şartlarda kabul ettiğini ve bunu söylemiş olmalarına rağmen çelişkilerini bilirim. Haberi Ahadların akide de ve amelde kullanılma yerlerini ve bu konudaki kendilerini Ehli Sünnet sayanların ve Ehli Sünnet mensuplarınca bidatçi diye dışlananların hepsinin görüşlerini bilirim. Bütün bu birikimle yetinmem aynı konuda yazılmış olan yeni bir kitap görsem hemen inceler faydalı görürsem onu da alır okurum. 
Gelelim konumuza ben “Haberi ahadlar akidede delil olamaz” dediğimde bu konuyu en iyi ben biliyorum diyen kadar iyi biliyor ve sadece bu cümleyi açıklamak için Allah’ın izniyle bir kitap yazacak kadar birikime sahip oluyorsam. Nasıl tercümeden yanlış anlamış olabilirim? Tam tersine bu konularda görüştüğüm; tercümeye gerek duymayanların hiçbir birikime sahip olmadıklarını ve tarihi arka planı ve ıstılahi anlamın oluşum sürecini hiç bilmeden sadece bir kitap dan anlamadan ezberledikleri şeyleri tekrar ettiklerini gördüm. Bu tiplerin bazılarına hele biraz Haberi Ahadları anlatın dinleyelim dediğimde, 3-5 cümleden başka bir şey anlatamadılar. Ne yazık ki, bu duruma düşerek bilgisizliğini kendi vicdanına bile onaylatmış olduğum bu tipler; uyuttukları mazlumlara yukarıda açıklamış olduğum “Arapçası yok, tercümeden yanlış anlar” iftirasını söylemekten kaçınmadılar.
Konunun bir başka yönü de şu; benim Kur’an-ı Kerim’i tanımanın temel ilkeleri adlı kitabım ortada, internetteki sitem ortada, buralardaki hangi fikrimin tercüme hatasından kaynaklandığını bu arkadaşlar söylemişler mi? Hayır! Bunun tercümeden alakası olmadığını onlarda biliyor, bunu bilmelerine rağmen -sırf uyuttukları mazlumların uyanmaması için- iftira atmaktan utanmıyor ve çekinmiyorlar. 
Sonuç olarak; sadece 1-2 kitap veya 5-10 hadis üzerinde konuşan veya tartışan tercüme hatalarından etkilenebilir. Ama yıllarını dinini daha iyi anlamak için harcamış olan ve bunu yaparken de en yakınlarının bile iftiralarına maruz kalan bir araştırmacı tercümeler üzerine ciddi fikirler inşa etmez.
·     ÜÇ-BEŞ KİTAP OKUMUŞ KENDİNİ BİRŞEY SANIYOR.
Bu iftirayı da “ben ondan daha çok şey biliyorum” şeklinde insanları kandırmaya çalışan hoca tiplerinin atmış oldukları basit iftiralara örnek olarak gösterebiliriz. Ben bu iftirayı atan çok bilmiş hocalara “3-5 kitap okumuş olan bir kişiyle niçin islami konuları konuşmaktan KAÇIYORSUNUZ? diye soruyorum. Yazmış olduğum 6-7 kitabı, yapmış olduğum çeşitli çalışmaları ve internetteki sitemdeki bilgileri bu 3-5 kitaplık bilgiyle mi yapıyorum.  Yine isnad eksenli gelenekçi hadis anlayışının Kur’an’a rağmen oluşturulmuş usulünün usülsüzlük olduğunu AÇIK VE NET ispat ederek Kur’an merkezli yeni bir sünnet anlayışının nasıl olması gerektiğini DELİLLERİYLE ve ÖRNEKLERİYLE ortaya koyarken sadece bu 3-5 kitap da okuduğum bilgilere mi dayanıyorum.                  
Yalanın ve iftiranın gayri ahlaki bir davranış olduğunu açıkça bir edepsizlik olduğunu bilmiyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? O halde niçin açıkça yazmış olduğum iddialarımı delillerle çürütmek yerine bu yolu seçiyorsunuz. Sizin bir mezhebin miadı geçmiş ayrıntılarını anlamak için çaba harcadığınız yıllarda ben Allah’ın dinini öğrenmek için mücadele verdim ve Allah’ın izniyle ciddi bir birikime sahip oldum. Sizin alimler diye taklitçiliğini yaptığınız ve göklere çıkardığınız süper hocalarınız en fazla şu hadis şu kitap da geçer derken ben o hadisler hakkında birçok araştırmalar yaptım. Ve sonunda siz tahkiki ve araştırmayı terkedip taklitçiliği ve ise araştırmalarım sonucunda Allah’ın dinini seçtim. Bu araştırma sizin iftira attığınız gibi 3-5 kitap değil, belkide hocalarınızın bile 10 yıl içinde okuyamayacağı kadar çoktur. Bunu belki siz idrak edemiyorsunuz, ama süper hocalarınız bunun farkında… Zaten farkında olduklarından da benimle iddia ettiğim hususlarda tartışmaya cesaret edemiyorlar….
·     GOLDZİHER’DEN, EBU REYYE’DEN, HAYRİ KIRBAŞOĞLU’NDAN …VB ETKİLENMİŞ VE ONLARIN FİKİRLERİNİ AYNEN TEKRARLIYOR.
İnşallah teknoloji ilerler ve yalan makinasına benzer elle tutulur kontrol kalemi gibi bir alet icad edilirde bunu söyleyen iftiracı hocaların o anda yalanlarını aldatıkları insanlar söyler söylemez ortaya çıkartırlar.  Evet! Bunu söyleyenler APAÇIK YALANCILARDIR. Benim yazmış olduğum kitaplarım ve internet sitem ortada…  Oradaki fikirlerimin % kaçı yukardaki kişilerin fikirleri? Daha çok sünnet anlayışımın eleştirildiğini dikkate alarak, benim sünnet yorumumun bu kişilerden herhangi birisiyle kıyaslandığında hiç de aynı şeyler olmadığı görülecektir. Yalancılıkla beraber akılsızlığı da (sapıtırız diye aklı kullanmama anlamında) bırakmayan bu iftiracıların; ne benim görüşlerimi, ne de yukarıdakilerin görüşlerini okumadıkları apaçık ortada… Benim sünneti anlamaya yönelik düşüncelerimi dinleyenlerin tamamına yakını bu farkı anladı, ama yanıma gelemeyip de çevresindeki insanlara illa da bir yorum yapmak zorunda kalan bazı yalancı hocalar bunu anlayamadı. Ben ingilizce ve arapça bilmiyorum. Örnek olarak benim yaklaşık 300 sayfalık sünnet anlayışı mı O’nun hangi kitabından almış olabilirim? O’ndan alanlardan almış olmamda mümkün değil, çünkü onların görüşlerinin hepsini toplasanız bile belki 5-10 sayfa eder. Ebu Reyye’de aynı elbette O’nun “Muhammedi Sünnetin Aydınlatılması” adlı kitabını okudum. O’nun kitabındaki 2 önemli meseleyi açıklayayım. 1.mesele; Ebu Hureyre’nin yalan uyduruculuğu… Ben bu konuda daha çok Ebu Hureyre adına yalancı ravilerce uydurulduğunu düşünüyorum. Yaptığım araştırmalarda da ulaştığım sonuç bu… 2. mesele Hadislerin mana olarak rivayet edildiği (Bende bu konuda aynı şeyi düşünüyorum, hatta Ebu Reyye’den daha da katı düşünüyorum. “Rivayet edildi” şeklinde değilde birçoğunun “uyduruldu” şeklinde anlaşılması gerektiğine inanıyorum. Kırbaşoğlu’da, eski hadis alimlerimizin büyük bir çoğunluğu da mana ile rivayetin olduğunun farkında, bende farkındayım. Sünneti doğru anlamak için yüzlerce kitap okudum, bu kitapların içinde Allah razı olsun Kırbaşoğlu hocamınkilerde var. Ama O’nun kitabını okumuş olmam, onunla aynı şeyleri düşündüğüm anlamına gelmez. Burada yazmak biraz zor, ama şunu söyleyebilirim. Ben O’nun kitabından çok fayda gördüm, ama O’nunla aynı anlayışa sahip değilim. Çünkü O hadislerin metin tenkidine dayalı süzgeçten geçirilmesi taraftarıyken, ben hadislerle uğraşma yerine Kur’an’ın anlaşılması üzerine yoğunlaşılması ve sadece Kur’an ayetlerini açıklamak için alınmak zorunda kalınan ameli tevatürlere bakılması gerektiğini düşünüyorum. Kırbaşoğlu hocama göre hadislerin içinde çürükler var temizlenmeli, bana göre kesinlikle hepsi çürük ama seçilerek en az çürüğünü bulmaya çalışıp sadece Kur’an’ı anlamak için gerekli olanını ihtiyaç nispetinde almak gerek. (mesela namazımızı kılarken)
Eğer iftiracı ve yalancı arkadaşlarımızın bunların fikirlerini tekrar ettiğimiz konusunda delilleri varsa, isimlerini de yazarak mail yazsınlar, o zaman ilmi eleştiri kabul edip onlara o kısımda daha geniş cevap verebilirim.
·     HERHANGİ BİR USULÜ OLMADIĞINDAN ONUNLA KONUŞULMAZ.
Atalarından devraldıkları Kur’an’a rağmenci kuralları “usulümüz budur” diye savunan birçok hocanın usullerinin usulsüzlüğünü ispat ettiğim zaman nasıl kızarıp bozardıklarını bir görseniz böyle bir iftirayı atanın yüzüne tuu diye tükürürsünüz. Sizin icma var dediğiniz konularda icma olmadığını, sünnet dediğiniz amelleri peygamberin bir defa bile yapmadığını, mütevatir olarak nakledilmiş bir hadisi inkar eden kafir olur dedikten sonra sizede mütevatiri inkar ettirdiğimi ispatladığımda ne yapıyordunuz. Kıvranıp duruyordunuz değil mi?
Size açık davetiye Sünni, Şii ve Selefi olmanız önemli değil, hanginiz atalarınızdan devraldığınız usulün arkasında durmaya cesaret ediyorsa işte meydan… Sizin her iddianızın zıddını yine sizin itibar ettiğiniz kaynaklarda bulup çıkarmassam o zaman konuşun.
Sayın iftiracılar, utanıp sıkılın. Çünkü siz tam olarak anlayamadığınız bir usulü körü körüne savunurken, ben o usulün tenkidini yaparak, o usulün açmazlarını ortaya koydum ve alternatif bir usul geliştirdim. Usulümün inanç, ahlak ve amel boyutunda herhangi bir çelişkisi olup olmadığını gelin beraber tartışalım. Aynı şekilde atalarınızın usulünü de….
İşin garibi bu iftiraların çoğunluğu mezheplerinin ne olduğunu dahi bilmeyen Hanefi müsveddeleri tarafından yapılıyor. Bu tipler bir gün bile düşünmeyi beceremeyen taklitçi kölelerdir. Bu sebeple, bir gece yatarken dünya üzerinde o kadar mensubu olan Hanefilerin kendilerine has bir hadis usulü niye yok acep diye hiç düşünmez daha doğrusu düşünemezler. Ondan sonra kalkıp, gece gündüz bu işi düşünen ve kendileri gibilerin kurtuluşu için çalışanlara iftira atarlar, daha doğrusu maşa olarak kullanılarak, ilmi tartışmadan korkan tiplerin gazıyla iftira attırılırlar.
Ne diyelim Allah ıslah etsin. Son olarak benim Mutezile, Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafi, Ahmet İbn-i Hanbel, İbni Hazm…vb geçmiş alimlerin ve bunların görüşleri üzerinde çalışan günümüz alimlerinin kitaplarını araştırdıktan sanra üzerinde düşünüp geliştirdiğim bir usulüm var. Ya sizi gaza getirip iftira atmaya programlayan hocalarınızın, araştırın hele varmı onlarında bir usulü?
·     SÜNNETİ İNKAR EDİYOR
Aslında her iftiraya cevap vermeninde bir anlamı yok. İnanın ki vakit kaybı…
Binlerce yıldan beri fıkıhda usulcülere, hadislerde ise hadisçilere tabi olduğunun farkına varamadığı için hadisle sünneti aynı gören ucube Hanefilerin ne olduğunu sıhhatli bir şekilde kavrayamadıkları sünnet kavramını doğru anlamasını bekleyemeyiz. Onların yaptığı tek şey ne olduğunu bilmedikleri o şeyi savunmak, savunurkende sünnetin ne olduğunu ve tarihi süreçte Kur’an’dan nasıl farklılaştırıldığını bilemiyorlar.
Bu yüzdende Kur’an’ın ölçülerinden çıkartılan sünnetin hilafına hareket etmiş olmalarına rağmen, rivayetlerin esas alındığı sünnetin savunuculuğunu yapmış ve dolaylı olarak sünnetle amel etmeyerek, sünnete düşmanlık etmişlerdir.
Kendilerinden farklı düşünen ve Kur’an merkezli sünnet anlayışına göre hareket eden müslümanların sünnete uygun davranışlarını da rivayetlerimize aykırı diye reddeetmişlerdir. Maalesef bu kargaşa bitecek gibi değil… Çünkü okumak, anlamak ve düşünmek çok önemli, maalesef günümüz müslümanlarının çoğunda bu melekeler gelişmemiş, bunların yerini, hizip eğitimi, ezbercilik, taklitçilik…vb cahili davranışlar almıştır.
·     SAHİH HADİSLERİ İNKAR EDİYOR, YANİ PEYGAMBERİ DEVRE DIŞI BIRAKIYOR.
Aldattıkları masumların bilmediği kavramları dillerini eğip bükerek kullanan bazı tipler, sapla samanı birbirine karıştırarak insanları benim “peygamberde dese yapmam” anlayışında olduğuma inandırmaya çalışıyorlar. Gerçek İlim ehli sahih hadisin reddinin peygamberin konumunu red anlamına gelmediğini çok iyi bilir. Eğer böyle olmasaydı Ebu Hanife’nin, İmam Malik’in …vb de peygamberin konumunu reddettiğine inanılması gerekirdi. Çünkü Ebu Hanife; Kur’an bütünlüğüne, Sünnet bütünlüğüne, Akli ve tarihi verilere, kıyasa ve umumi belva’ya aykırı olan birçok sahih hadisi almamıştır. Bu mesele onun takipçileri ve muhalifleri tarafından ittifakla kabul edilmiştir. (Örnek Suyuti’de Mütevatir olarak nakledilmiş sahaiyanda sahih olarak nakledilmiş bazı rivayetlerle Hanefi’lerin amel etmemesi) Aynı şekildeİmam Malik’te Medine’lilerin amellerine yansımamış olan tam tersine onların amellerine zıt olan sahih hadislerle amel etmemiş bu yüzdende Şafii tarafından şiddetle eleştirilmiştir. Tarihi süreçteki Ehli Hadisle Ehl-i Rey’in mücadelesinin farkına varamamış olan halen eskilerin masallarını okuyarak ömür tüketenlerin bunu anlamaları biraz zor olacak ama  TAKLİT ETTİKLERİ MEZHEBİN USULÜNE GÖRE HADİSİ ANLAMAYIP, MUHALİF MEZHEBİN İFTİRA ATMA METODUNA GÖRE SINIRSIZ İFTİRA ATMAYA GAYRET EDEN ZAVALLI ŞAFİLEŞMİŞ HANEFİLERİ AYDIRMAK İÇİN UĞRAŞACAĞIZ. ONLARI DİN İSTİSMARCISI MUKALLİT TAKLİTÇİSİ KUR’AN ve AKIL DÜŞMANI HOCALARININ ELLERİNDEN KURTARACAĞIZ.(ALLAH’IN İZNİYLE)
İşin ilmi yönüne gelince Sahih hadis,in peygambere aidiyyetinin imkansız olduğunu yapmış olduğum çalışmalarımla ben ispatladım. Herkesede ispat edebilirim. Kim buna itiraz ediyorsa sitemdeki mail yoluyla bana ulaşıp delillerini ortaya koysun. İmanın şarları, islamın şartları gibi temel konularda, abdest, namaz, ezan gibi ameli konularda birçok sahih hadis birbirini tekzip etmektedir. Bunların hangisinin peygambere aidiyyetine inanacağız? EL CEVAP; BİZİM ALİMLERİMİZİN SEÇTİKLERİ PEYGAMBERE AİT OLANLAR DİĞERLERİ DEĞİL… Ama öbür mezhep tam tersini söylüyor, ve asıl sahih olan bizimki diyorsa….??? 
Sahih hadis denildiğinde genelde metnin gözardı edlip adaleti ve zabtı sağlam ravilerin muttasıl senetlerle nakletmiş oldukları illetten uzak şaz olmayan rivayetler anlaşılır. Ama buradaki 5 şartın 5 ide tartışmalı ve izafidir. Birine göre sahih öbürüne göre hasen, zayıf yada uydurmadır. 
Bu hurafelerden uzak duramayanların KUR’ANI’da SÜNNETİ’de ANLAMASI İMKANSIZDIR. PEYGAMBERİMİZİN KONUMU KUR’AN’DA BELİRTİLMİŞTİR. O’nu rivayetperest bazı mezhepler farklı konuma koymuşlardır. Sahih hadis peygamber sözüdür yalanı da bu konuma koymanın temel mantığıdır. YALANDIR, YANLIŞTIR… Hadis Şarihlerinin MUHTELİFU’L HADİS kitaplarına bakıldığında bu görüşümüzün doğruluğu rahatlıkla anlaşılabilir. 
Son olarak; ASIL PEYGAMBERİ DEVRE DIŞI BIRAKAN, KUR’AN’I DA DEVRE DIŞI BIRAKAN GELENEKÇİLERDİR. ONLAR ATALARINDAN DEVRALDIKLARI MİRASI KORUMAK ADINA KUR’AN’A VE SÜNNETE AYKIRI BİR İSLAMİ(!) HAYAT SÜRMEYE KUR’AN VE SÜNNETE İNATLA DEVAM ETMEKTEDİRLER. (ÖRNEK OLARAK BU TİPLERİN ABDEST  ALMALARI (Örnek olarak Boynu meshetmek Kur’an’ada Sahihayndaki abdestle ilgili tüm rivayetlerede aykırı) BİLE KUR’AN’A, SÜNNETE VE CUMHURU ULEMANIN GÖRÜŞLERİNE ZITTIR. AMA MEZHEBİN GÖRÜŞÜNE UYGUNDUR.  NE YAPIYOR BUNLAR? MEZHEBİ TERCİH EDİYOR, DEĞİL Mİ? NERDE KALDI PEYGAMBERİN KONUMU?????? 
·     AKLINI İLAHLAŞTIRMIŞ, AKLINA YATMAYAN HADİSLERİ İNKAR EDİYOR.
Kur’an merkezli islamla tanışmadan önce aklımı atalarımızdan gelen doğru-yanlış karışımı bilgileri ezberlemek için kullanıyordum. Daha sonra aklımı onları sorgulamak için kullandığımda; ezberci aklın yerine işlevsel akıl gelmiş oldu. Kur’an’daki birçok ayette zaten işlevsel aklın bir müslüman için olmazsa olmaz bir rehber olduğu açıklanmıştı. Bu konudaki temel görüşlerim sitemde mevcuttur.
Aklımı ilahlaştırdığımı söyleyenler, farkında olmadan atalarının aklını ilahlaştırmış olanlardır. Çünkü ben okuyor, araştırıyorum… Ya siz bin küsur seneden beri ölü taklitçiliği yapmıyor musunuz? Bu atalarımız ÜSTÜN AKLIYLA HERŞEYİ BİLMİŞ VE AÇIKLAMIŞ, bizim aklımıza da sadece onların aklının ürününün anlamadan ezberlemek kalmış demek değil midir?
Benim metodum da öncelikle akla yatmayan hadisleri inkar yoktur. HEMEN SÖYLEYEYİM; ÖNCELİKLE KUR’AN MERKEZLİ İSLAM ANLAYIŞINA UYMAYAN HADİSLERDEN UZAKLAŞILMALIDIR. VE RAVİLERİN DİNİNDEN KURTULUP ALLAH’IN DİNİNE İBRAHİMİ BİR TESLİMİYETLE TESLİM OLUNMALIDIR. BUNDAN SONRA HADİSLERİN PEYGAMBERE AİDİYETİNİN İMKANSIZLIĞININ İSPATINDA DİĞER KRİTERLERLE BİRLİKTE KUR’AN’A GÖRE ŞEKİLLENMİŞ OLAN AKLIMIN KABUL ETMEDİĞİ HADİSLERİN PEYGAMBERE AİD OLMADIĞINI İDDİA EDİYORUM. (Örnek zina çocuğunun cennete giremeyeceği konusu aklıma yatmıyor, bu hadis peygambere ait olamaz diyorum. Ama bunu derken bunun şeriatın termel maksatlarını açıklayan, insanın imtihanını açıklayan, Allah’ın adaletini açıklayan ayetlere zıt olduğunu ve birçok hadiste geçen suç karşılığı ceza verilebileceği gerçeğine aykırı olduğunu da göz ardı etmiyorum. Çelişkileri gidermek için hadis şarihlerinin nafile çırpınışlarını da bildiğim için, O ÇELİŞKİLİ RİVAYETLER VE ZAN ÜZERİNE DEĞİL, DİNİMİ ALLAH’IN APAÇIK KİTABINA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAŞAMAK İSTİYORUM. BİLMEM ANLATABİLDİM Mİ???? 
·     MÜŞTEŞRİKLERDEN ETKİLENMİŞ
Evet! Bu doğru Müşteşriklerden etkilendim. Ama Nasıl? Onlar daha sonra okumuş olduğum kitaplarında hadisi ve sünneti bizim koyun güder gibi cemaat idare eden hocalarımızın çoğundan daha çok araştırmış olduklarını görünce, onlardan etkilendim… Onların Sünnet hakkındaki çalışmalarını görünce insanlarıaldatan hoca tiplerine kızgınlığım daha da arttı. Bu hoca tipleri benim yanımda itibarlı(!) ALİ KALKANCILARDAN FARKSIZ. O Müridinin nesil emniyetine tecavüz ediyordu, bunlarsa cemaast elemalarının Akıl emniyetine tecavüz ediyorlar. Fazla fark yok, tek bir fark fark;öbürü belki birkaç defa iğfal edebiliyor, bunların iğfali  -farkına varılamazsa- bir ömür boyu sürüyor.
Şimdi gelelim konuya; Arapça ve İngilizce bilmeyen benim gibi düz lise mezunu bir eczacı, hangi müşteşrikten nasıl etkilenmiş? Kitaplarıma bakın, Sitemdeki bilgilere bakın ve bunu bana açıklayın. BEN 15 YILDIR KİTAP OKURUM. HER TÜRLÜ KİTABIDA OKURUM. BAZEN ŞİİLERİ BAZEN SÜNNİLERİ HAKLI BULURUM, BAZEN DE SELEFİLERİ… AMA HİÇBİR ZAMAN BİLEREK ALLAH’IN DİNİNDEN YÜZ ÇEVİRMEM. ELBETTE OKIURKEN ETKİLENDİĞİM KİŞİLER VEYA GÖRÜŞLER OLABİLİR. BUNUN YALAN VE İFTİRALARLA İNSANLARA AKTARILMASI YERİNE ŞU GÖRÜŞÜN ŞU MÜŞTEŞRİKİN DİYE BANA BİLDİRİLMESİ DAHA İYİ OLURDU. AMA BU İMKANSIZ… ÇÜNKÜ, BEN KİTAPLARI OKUYUP ANLIYORUM VE KENDİ FİKİRLERİMİ SAVUNUYORUM.
EY İFTİRACILAR! SİZCE AŞAĞIDAKİ HANGİ GÖRÜŞÜM MÜŞTEŞRİKLERİNDEN ALINMIŞ OLABİLİR.
1.      ALLAH’IN KİTABINA SIMSIKI SARILMALIYIZ.
2.      ALLAH’IN KİTABINI DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN GEREKLİ OLMAYAN HADİSLERDEN UZAK DURMALIYIZ. (İlk ve orta dereceli okuyucuları uzak tutmalıyız.)
3.      AKLIMIZI DAHA İYİ KULLANMALI KUR’AN DIŞINDAKİ İSLAMİ KİTAPLARDAKİ BİLGİLERİ SORGULAMALIYIZ.
4.      KUR’AN’LA ARAMIZA GİREREK, BİZİ ONDAN UZAKLAŞTIRAN DİN İSTİSMARCISI HOCA TİPLERİNDEN UZAK DURMALIYIZ.
5.      ALLAH’IN DİNİ YERİNE ATALAR DİNİ KONULARAK DİN ZORLAŞTIRILMIŞ VE İNSANLAR DİNİ ANLAMAK İÇİN ARACILARA MAHKUM BIRAKILMIŞTIR. BU YANLIŞTIR, ALLAH’IN DİNİ KOLAYDIR. VE BİZ ALLAH’IN DİNİNİ, ALLAH’IN KENDİ KİTABINDAN ANLAMAYA ÇALIŞMALIYIZ.
6.      HİZİPÇİLİK HASTALIĞINA YAKALANMAMALI, HİZBİN ÖĞRETİLERİNE DEĞİL, ALLAH’IN KİTABINA SIMSIKI YAPIŞARAK, MÜSLÜMANLARIN KARDEŞ OLDUĞUNU AÇIKLAYAN AYETİ VE O AYET KARŞISINDAKİ KONUMUMUZU TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ.
7.      AYRINTILARLA UĞRAŞMAK VE MAHKUM OLDUĞUMUZUN FARKINDA OLMAMAK GİBİ BİR POZİSYONUMUZ OLDUĞU BİR GERÇEKTİR: ÖZELEŞTİRİ YAPMALI VE ÖNCELİKLE KENDİMİZ HATALARIMIZI DÜZELTMELİYİZ. SADECE KARŞIYI SUÇLAYARAK YANIMIZDAKİLERİ ALDATMAMALIYIZ.
8.      ALLAH’IN DİNİNİ HAKİM KILMA MÜCADELESİNİN NERESİNDE OLDUĞUMUZU İDRAK ETMELİYİZ? ÜÇ-BEŞ KİŞİYİ, 50-60 KİŞİYİ YANIMIZA ALARAK BÖLÜK PÖRÇÜK BİR ŞEKİLDE TAĞUTLA MÜCADELE EDİLEMEZ. OLSA OLSA BÖYLE DURUMDA FARKLI DÜŞÜNEN DİĞER MÜSLÜMANLARLA MÜCADELE EDİLİR.
9.      ALLAH’IN DİNİNE PAZARLIKSIZ TESLİM OLUNMALIDIR. KUR’ANLA BİRLİK DE DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ HERŞEY AYRILIĞIN ASIL SEBEBİDİR. BUNU UNUTMAMALI VE AYRILIK OLDUKÇA BAŞARILI OLAMAYACAĞIMIZI AKLIMIZDAN ÇIKARTMAMALIYIZ. 

Topics: --a-Çirkin İftiralara, 6-İFTİRALARA CEVAPLAR |

11 Responses to “İLMİMLE İLGİLİ ATILAN İFTİRALARIN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ…”

 1. randall Says:
  Ocak 24th, 2015 at 4:59 am

  < a href = “http://uk.vocalsong.ru/?p=9&lol= benchmarks@maneuvered.sobbing“>.< / a >…

  good!!…

 2. cameron Says:
  Ocak 27th, 2015 at 9:19 pm

  < a href = “http://cholelithiasis.songdeck.ru/?p=30&lol= repayable@derelict.schopenhauers“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 3. Gilbert Says:
  Ocak 28th, 2015 at 8:32 am

  < a href = “http://catalog.artiststore.ru/?p=22&lol= puts@november.thieving“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. ian Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 7:30 pm

  < a href = “http://athlete.songify.ru/?p=33&lol= helvas@prie.quieted“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 5. jack Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 8:05 pm

  < a href = “http://fr.songkeeper.ru/?p=31&lol= maladjusted@bicarbonate.excessive“>.< / a >…

  good!…

 6. edgar Says:
  Şubat 4th, 2015 at 12:46 am

  < a href = “http://ru.chitarealty.ru/?p=6&lol= red@intentionally.annum“>.< / a >…

  thank you!!…

 7. Juan Says:
  Şubat 5th, 2015 at 4:31 pm

  < a href = “http://ru.songferry.ru/?p=7&lol= prevayle@decolletage.ponoluu“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 8. Julian Says:
  Şubat 5th, 2015 at 11:50 pm

  < a href = “http://eu.artistfish.ru/?p=22&lol= tinkling@threading.canes“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 9. ryan Says:
  Şubat 6th, 2015 at 4:53 pm

  < a href = “http://cat.songmate.ru/?p=19&lol= publics@home.line“>.< / a >…

  ñïñ!…

 10. terrance Says:
  Şubat 7th, 2015 at 2:24 am

  < a href = “http://shop.artiststead.ru/?p=47&lol= hypothesizing@pecos.misconstruction“>.< / a >…

  ñïñ!!…

 11. Jesse Says:
  Şubat 12th, 2015 at 12:11 am

  < a href = “http://com.mp3order.ru/?p=30&lol= nonionic@ribs.molding“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

Comments