Konular

Faydalı Linkler


« SAİD NURSİNİN PEYGAMBERLİK ÇABALARI-29-03-2007 | Anasayfa | Türkçe namaz kılmak isteyenlere bir metin önerebilir misiniz? »

GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK EBU CEHİLİ-İSKENDER EROL EVRENESOĞLU-30-03-2007

By admin | Ocak 17, 2008

GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK EBU CEHİLİ
İSKENDER  EVRENOSOĞLU İLE KARŞILIKLI KONUŞMA
1997 yılında İzmir Balçova Teleferik Otelinde bir araya geldik. Bizden
birkaç konuşmacı vardı. Kendisi toplantıya yalnız olarak katılmıştı. Salonun
yarısını kadın müritleri doldurmuştu. Yansını da batıl Nakşi tarikatına
karşı olan müslümanlar doldurmuşlardı. Konu, “Mürşide inanmak farz mıdır?”
Kendi anlayışını “Mutluluk-Tasavvuf-İslâm”[72] adlı eserinde aynen olduğu
gibi anlattı.
s. 78. İrşad olabilmek kesinlikle Rabbimizin bizim için tayin ettiği
mürşidle olabilir. Mürşidsiz Allah’a teslim olabilmek mümkün değildir.
Beyazıd-ı Bestami Hz.lerinin buyurduğu gibi; “Mürşidi olmayanın mürşidi
şeytandır” sözü gereğince irşadsız ancak şeytana teslim olunur. Çünkü
mürşidi Allah tayin eder, irşad kademesinin her seviyesinde mürşidler
vardır. İrşadın başlangıç noktasında vazifeli mürşidler, mutla¬ka Allah’ın
veli (dost) edindiği kişilerden biridir. Daha aşağıda irşatla vazifeli
kılınan mürşid yoktur. Allah’ın veli edindiği kişinin ise mutlaka ruhen
Allah’a teslim olması gerekir. Yetmez velinin Allah’da baki olması (indi
ilahide bir taht ihsan edilmesi ile beka makamına gelmesi) gerekir.
s. 162 Mürşid Nasıl Bulunur
Görevli kıldığı kişileri biz nasıl buluruz? Görevli kıldığı kişileri Allahü
Teâlâ tayin ettiğine göre mutlaka o bilecektir.
s. 200 Kim teslim olmak isterse mürşidi arar. Görülüyor ki, Allah’a teslim
olmak ve vasıl olmak mürşide teslim olmakla başlar. Bu teslim yapılırsa o
kişi için cennet söz konusu olur.
s. 268 Mürşid Tayini
Mürşidler, ister Resul makamında olsun, ister halife olsun, isterse seviye
mürşidlerinden olsun Allah’ın emriyle o göreve tayin edilir. Resul, halife
ve ihlas sahibi mürşidin irşad görevini yerine getirebilmesi Rabbimizin
emriyledir. İkinci seviye mürşidi, bağlı olduğu resul halife veya salah
sahibi mürşid, o göreve vekaleten tayin edilir.
s. 290 Mürşidin vazifelerinden ikincisi, nefsimizi tezkiye etmektir. O halde
tezkiye olmamız için mürşid farzdır. Mürşidsiz kimse kendini tezkiye edemez
(temizleyemez).
s. 411 Tasavvuf Farzdır
İrşad yani 3 cesedimizin de Allah’a teslimi farz kılındığına göre ve zaten
bu emanetlerin teslimi ayrıca emrolunduğuna göre, 3 cesedin Allah’a teslimi
farzdır. 3 cesedin de Allah’a teslimi ise tasavvuf olduğuna göre tasavvuf
farzdır.
s. 412 Mutluluk Eşittir Tasavvuf O da Eşittir İslâm
Bu ülkenin, bütün dünya insanlarının özledikleri saadete kavuşmalarında,
dominant rolü üstlenmesi, ancak tasavvuf ile mümkün olacaktır.
Risalet Nurları[73]
Aşağıda, içindekilerden aynen iktibaslar yaptığımız bu kitap, iktibaslardan
da öğreneceğiniz gibi kendisinin Allah tarafından “Mehdi” olarak
görevlendirildiğini iddia eden İskendender El-Ekber’e aittir.
Kitap latin harfleriyle ve el yazısı ile çoğaltılmıştır. Kitabın kapağında
(İskender El-Ekber’e aittir) ifadesi bulunmaktadır. Kitap, isim olarak
Risalet Nurları adını taşımaktadır.
Daha alt kısmında ise, Itla-ıt Türk, bunun altında ise, “İskender kulumuza
katımızdan indirilmiştir” ibaresi bulunmaktadır. En alt kısmında ise
“Biiznillahi Teâlâ in¬dirmiştir” kısa cümlesi yazılıdır.
Orta boy 68 sahife olan kitap, başlangıcından itibaren 21 sureye(!) ayrılmış
ve bunlar isimlendirilmiştir. Kitapta ayet numaraları bulunmaktadır.
(Surelerin listesi kitabın sonundadır).
Şimdi sizleri, biraz da sabırlarınızı zorlayarak kendisine ait (içinde
belirttiği gibi) 1972 yılından başlayarak 1982 yılına kadar, yani on yıl
içinde “Kur’an-ı Kerim’den sonra dünyaya indirmekte olduğumuz ilk kitaptır.”
(S.1) dediği, kendisine Cibril-i Emin’in aziz ruhu tarafından doğrudan
doğruya kalbine indirildiğini…” (S.1) söylediği bu kitap¬tan yaptığımız
iktibaslarla başbaşa bırakıyoruz. Serinkanlı bir şekilde fakat mutlaka
Kur’an-ı Kerinı’in ışığında okumanızı ve değerlendirmenizi diliyorum.[74]
Sizlere yukarıda uzunca alıntılar yaptığımız, kendisini Mehdi zanneden son
Ayeti!nin 1982 yılının haziran ayının altısında da nazil olduğunu buyuran
zatın kitabında¬ki (sure!) isimlerini sırası ile vermek istiyorum.
Sure Adı                    Kaç sayfa     Sayfa Numarası
1.  İnzal                           l            l
2.  Anlaşmazlık              8           2-3-4-5-6-7-8-9
3.  Müjde                          l           10
4.  Mehdi                          l           11
5.  Sürür                          2          12-13
6.  Tilavet                         l          14
7.  AllahüTeâlâ                4          15-16-17-18
8.  Namaz                         l           19
9.  İnsan                          3           20-21-22
10. Zaman                       6           23-24-25-26-27-28
11. Kuddusi sır                2           29-30
12. Cebrail                       3           31-32-33
13. Marifet                       6           34-35-36-37-38-39
14. İnsan                         4           40-41-42-43
15. Tayyi Mekan              3           44-45-46
16. Ramazan                   2           49-50-51-52-53-54
17. Vazife                         6            55-56-57-58
18. Rıza                            4            59-60-61-62-63
19. Esmaül Hüsna           5           59-60-61-62-63
20. İmamet                      2           64-65
21. Kadir-i Mutlak            3            66-67-38
Toplantı üç buçuk saat sürdü. Karşılıklı konuşmalar sona erince son sözü ben
aldım. Kendisine ve müridlerine şöyle söyledim: “İnsan yanılabilir,
şaşırabilir. Hatta müslüman iken, müşrik ve kafir olabilir. Ama tevbe kapısı
kıyamete kadar açıktır. Bir daha sapıklığa dönmemek şartıyla tevbe edersen,
ahirette Allah, melekleri, bu konuştuğun yer şahitlik yaptıkları gibi, biz
müminler de şahitlik yapacağız”.
Bu sözüm üzerine ayağa kalkarak müridlerine hitaben “kimin çantasında Kur’an
varsa bana getirsin”, dedi. Bütün kadınlar benim aleyhimde bağırmaya
başladılar. Bir kadın sanki beni dövecek şekilde yerinden fırlayarak
Kur’an-ı Kerim’i şeyhinin önüne koydu. Bana ve cemaate hitaben: “Ben şimdi
Kur’an’a el basarak yemin edeceğim” dedi. Yemini şöyle idi: “Allah, beni bu
asra Mehdi ve Resul olarak gönderdi. Levh-i Mahfüz’da kayıtlı olan 21 sure
Hz. Peygambere bildirilmedi. Bu asırda bana inzal oldu.” Bana, “Sen de yemin
eder misin?”, dedi. “Yemin ederim, ama Kur’an’a el basmam”, dedim. El açarak
ben de şöyle yemin ettim: “Ya rabbi sen şahit ol ki, bu tam şeytanın
kendisidir. Yani şeytanın velisidir (dostudur).”
“Türkiye’de yalnız benim aleyhimde bulunduğun halde Said Nursi’yi neden ele
almıyorsun. Bak, o da ‘Bu Risale-i Nurlar Allah tarafından bana yazdırıldı’
diyor. Onu niçin tenkit etmiyorsun?” dedi.
“Şimdi karşımda sen varsın.”, dedim. Gülümseyerek beni yemeğe davet etti.
“Teessüf ederim, sen çok utanmaz bir adamsın. Ben sana şeytan diyorum. Sen
beni yemeğe davet ediyorsun. Şeytanlaşmış bir adamın yemeği yenmez”, de¬dim.
Kendileri müritleriyle otelin yemekhanesine gittiler.

1931-2001
Mehmet Erol
(Emekli Öğretmen)

Topics: 8-Hilmi Polat'ın Yazıları |

13 Responses to “GÜNÜMÜZÜN EN BÜYÜK EBU CEHİLİ-İSKENDER EROL EVRENESOĞLU-30-03-2007”

 1. Johnny Says:
  Ocak 23rd, 2015 at 3:56 pm

  < a href = “http://ru.albumcore.ru/?p=35&lol= connollys@resident.reds“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 2. ken Says:
  Ocak 26th, 2015 at 3:32 am

  < a href = “http://ch.mp3order.ru/?p=9&lol= morality@ancel.horrifying“>.< / a >…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Douglas Says:
  Ocak 30th, 2015 at 7:24 pm

  < a href = “http://gov.mp3cluster.ru/?p=23&lol= bottle@herter.vanguard“>.< / a >…

  ñïñ!…

 4. charlie Says:
  Ocak 30th, 2015 at 7:58 pm

  < a href = “http://directory.songfrigate.ru/?p=30&lol= grassfire@rivers.hearse“>.< / a >…

  ñïñ çà èíôó….

 5. Antonio Says:
  Ocak 30th, 2015 at 8:33 pm

  < a href = “http://list.artistnote.ru/?p=48&lol= baron@macneff.conductor“>.< / a >…

  ñïñ….

 6. Milton Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 5:14 am

  < a href = “http://ethicists.albumtrail.ru/?p=7&lol= lingual@belles.oppressors“>.< / a >…

  hello!!…

 7. Clifton Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 5:44 am

  < a href = “http://mmes.albumdom.ru/?p=48&lol= jenny@aerobacter.postulates“>.< / a >…

  ñïàñèáî!…

 8. Kelly Says:
  Şubat 2nd, 2015 at 6:16 am

  < a href = “http://org.asphaltirovka.ru/?p=31&lol= barbara@whitmans.geldings“>.< / a >…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 9. Leroy Says:
  Şubat 3rd, 2015 at 6:42 am

  < a href = “http://eu.albumtoken.ru/?p=17&lol= granting@formations.uneven“>.< / a >…

  good!…

 10. Armando Says:
  Şubat 5th, 2015 at 8:13 pm

  < a href = “http://memorizing.artistidian.ru/?p=19&lol= gauche@jameson.roiling“>.< / a >…

  tnx for info!…

 11. Scott Says:
  Şubat 11th, 2015 at 5:16 am

  < a href = “http://com.albumshark.ru/?p=3&lol= gibby@churns.ansuh“>.< / a >…

  tnx….

 12. troy Says:
  Şubat 13th, 2015 at 3:55 am

  < a href = “http://gov.albumherd.ru/?p=24&lol= peasanthood@ballplayers.airmans“>.< / a >…

  ñïàñèáî!!…

 13. perry Says:
  Şubat 13th, 2015 at 12:33 pm

  < a href = “http://filtered.songsquad.ru/?p=33&lol= manleys@floodlit.underneath“>.< / a >…

  tnx for info….

Comments