Konular

Faydalı Linkler

AMACIM

BU SİTEYİ AÇMAKTAKİ AMAÇLARIMDAN BAZILARI

• Tarihi süreç içerisinde belirleyiciliğini kaybeden Allah’ın kitabının, tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamaya çalışmak ve bunun için geliştirdiğimiz yöntemleri açıklamak

• Allah’ın kitabı yerine kendi kitabını toplumun önüne ilhamla yazıldı….vb yalanlarla çıkartan din istismarcılarının gerçek yüzünü açıklamak ve onların yalanlarına aldananları kurtarmaya çalışmak

• Hz Peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş rivayetler yüzünden İslam dini adına yapılmış olan birçok yorumun İslam dinine ve O’nun kaynak kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e aykırı olduğunu açıklayıp bu iddiamızı delillerle ispatlamak

• Din haline dönüştürülmüş olan gelenekçi mezhepçi görüşün birçok yönden Kur’an’a ve Sünnete aykırı olduğunu açıklayıp bu iddiamızı delillerle ispatlamak

• Mezhepçi anlayışın etkisinde kalarak, Kur’an ve Sünnetin terazisinde zerre miktarı değeri olmayan konularla uğraşırken, temel islami inançları ve müslümanın uyması gereken ahlaki ilkeleri dikkate almayan kör mukallitleri hurafe merkezli İslam anlayışının pençesinden kurtarıp Kur’an merkezli İslam anlayışına çağırmak

• Allah’ın indirdiğine uyun denildiğinde “Hayır biz atalarımızın yolundan ayrılmayız” diyerek müşrikçe bir tavırla Allah’ın ayetlerinden yüz çevirenleri uyararak, onlara Tevhid inancının ne olduğunu ve nasıl korunabileceğini açıklamak

• Ümmeti parçalayarak hiziplere bölenlerin yaptığının, Kur’an-ı Kerim’e aykırı bir davranış olduğunu açıklayarak hizipçiliğin yerine ümmetçiliği savunmak ve Müslümanlar arasında ümmet bilincinin oluşabilmesi için çalışmak • Dinin insanlar tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için herhangi bir yöntem geliştiremeyen hatta geliştirenlerin bile önünü tıkamaya çalışan, kendisini suçlaması gerekirken özeleştiriden kaçarak hep başkalarını suçlayan, yalan ve iftiralarla mevki ve makamını korumaya çalışan din istismarcısı bazı hocaların ipliğini pazara çıkartmak ve onların insanları aldatarak din üzerinden rant sağladığını mağdurlarına açıklamak