Konular

Faydalı Linkler

--b-Yayımlanmamış olan

Next Entries »

KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMANIN TEMEL İLKELERİ

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Bu kitap; Kur’an-ı son defa gözden geçirildiğinde basıma hazır olacaktır. Bu kitap bir bakıma Kur’an-ı Kerim’i tanımanın temel ilkeleri adlı kitabın ikinci cildi, bir bakıma da geleneksel tefsir anlayışının eleştirisi yapılıp alternatifleri verilmektedir. Kitap da gelenekçilerin belirttiği şekilde Kur’an’ı anlamanın zor olmadığını tam tersine onların gereksiz engeller koyarak bunu zorlaştırdığı açıklanmıştır. Önerilen metotla her müslümanın […]

HER MÜSLÜMANA GEREKLİ OLAN İNANÇ ESASLARI

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Bu kitap inanç esasları konusunda yüzyıllardan beri oluşmuş olan yanlış anlayışın düzeltilmesi için yazılmıştır. Okuyucu bu kitabı okumakla Kur’an’daki inanç esaslarıyla, mezhepçi anlayıştaki inanç esaslarının farkını görecektir. Bu kitap da kadere imanın imanın şartları arasına niçin sokulduğunu, şefaat anlayışının Kur’an göz ardı edilip de nasıl akaid kitaplarına sokulduğunu, hadis kitaplarındaki peygamber veya sahabe adına fatura […]

Next Entries »