Konular

Faydalı Linkler

--a--Tartışmalı Sorular

« Previous Entries Next Entries »

Erkeklerin altın yüzük takması haram mıdır?

Cumartesi, Kasım 15th, 2008

 Hayır. Kur’an merkezli İslam’a göre erkeklerin altın yüzük takması haram değildir.
Peygamber ve sahabe adına fatura edilmiş olan uydurulmuş ravi sözleri olan çelişkili hadislere dayanarak Allah’ın haram demediklerine haram denilemez.
Tevhid inancında Allah’ın otoritesinin ortağı yoktur. O’ndan başka ilah yoktur.  O’ndan başka Rabb yoktur.  O’nun sınırlarını değiştirebilecek hiçbir kimse yoktur.
Tevhid inancının gereği olan yukarıdaki […]

Türkçe namaz kılınmaz diyenlere cevap (2)

Cumartesi, Kasım 15th, 2008

 ANA DİLDE (TÜRKÇE) NAMAZ KILINAMAZ DİYEN GELENEKÇİLERİN DELİLLERİ VE CEVAPLARIMIZ…

ARAPÇA BİLMEDEN LAFIZLAR YANLIŞ OKUNUR: Gelenekçilerinde her fırsatta belirttikleri gibi Arapça harflerin mahreçlerini çıkarmak çok zordur. Bir harfin yanlışlığı sonucunda “yaratmak” yerine “traş etmek” kelimesi kullanılabilir. Buda “Allah yarattı” denilirken bir anda “Allah traş etti” şeklinde tehlikeli bir anlama yol açabilir… Gelenekçiler, bu örneği özellikle […]

Türkçe namaz kılınmaz diyenlere cevap (1)

Çarşamba, Kasım 12th, 2008

TÜRKÇE NAMAZ KILINMASI GEREKTİĞİNİN DELİLLERİ (ANA DİLDE İBADET YAPILMASI GEREKTİĞİ)  

Ana dilde ibadet yapılması gerektiğinin delillerine girmeden önce; aklını kullanabilecek olanların kolaylıkla anlayabileceği bir şekilde konunun mantığını açıklamaya çalışalım. Daha sonra da bu konudaki iddiamızın delillerini vermeye çalışacağız.
Dünya üzerinde farklı dilleri konuşan Müslümanların varlığı inkar edilemez bir gerçektir. Bu Müslümanların içinde sadece Araplar kendi ana dillerinde […]

Ölmüş olanlara Yasin okunabilir mi?

Cumartesi, Ekim 4th, 2008

Ölmüşlerin arkasından Yasin suresini okumak Kur’an’a ve Kur’an merkezli Sünnete kesinlikle zıt olan çirkin bidatlerden bir tanesidir.
Bu bidat Asrı Saadette ve Hülefa-i Raşidin döneminde yoktu. Sonraki dönemlerde Emevi saltanatının Kur’an’a rağmenci davranışlarının sonucunda ortaya çıkan bidatlerdendir.
Bu bidatler, atalarından gelen malumatları kesin nasslarmış gibi kabul eden ve asla eleştiremeyen mukallit hocalar ve o hocalara […]

Abdestsiz, Cünüp veya hayız halinde Mushafa dokunulması Haram mıdır?(İkinci Bölüm)

Perşembe, Ocak 17th, 2008

BU YAZININ BAŞTARAFINI SORULAR VE CEVAPLAR BÖLÜMÜNDEN Abdestsiz, Cünüp veya hayız halinde Mushafa dokunulması haram mıdır? (Birinci Bölüm)BULABİLİRSİNİZ. 

25)       Mutahhar kelimesi Kur’an’da başka ayetlerin ışığında net olarak anlaşılabilir. Örnek olarak bazı ayetlerde mutahhar kelimesi; sahifeler,[1] bazı ayetlerde ise melekler [2] bazı ayetlerde de peygamberi [3] gösteriyor. Şimdi biz bu ayetlerdeki mutahhar kelimesiyle;  gelenekçiler gibi anladığımızda cünüplükten uzak […]

Abdestsiz, Cünüp veya hayız halinde Mushafa dokunmak haram mıdır? (Birinci bölüm)

Perşembe, Ocak 17th, 2008

 Hayır! Kur’an merkezli Allah’ın dininde böyle bir haram yoktur. Ancak rivayeti esas alan hurafe merkezli atalar dininde birçok konuda olduğu gibi bu konuda da Allah’ın sınırları aşılıp, O’na iftira atılarak Mushafa abdestsiz cünüp yada hayız halinde dokunmak haramdır denilmiştir.Gelenekçilerin delillerini ve cevaplarımızı okuduğunuzda gerçekleri göreceksiniz. ABDESTSİZ, CÜNÜP YADA HAYIZLI OLARAK MUSHAFA DOKUNMAK HARAMDIR DİYENLERİN DELİLLERİ
·         Kur’an-ı […]

Kuran ayetlerini çeşitli hastalıklarımızı tedavi etmesi için okuyabilir miyiz?

Perşembe, Ocak 17th, 2008

 Hayır! Böyle birşey yapmak Kur’an-ı Kerimin indiriliş gayelerine uygun degildir. Kur’an-ı Kerim’de O’nun maddi hastalıkları ortadan kaldıracağına dair en küçük bir işaret bile yoktur.  Ama buna rağmen bazı tipler, Kur’an-ı Kerim’deki  “Biz Kur’an’dan mü’minlere şifa ve rahmet olan şeyleri indiririz… “ (İsra suresi 82. ayet) ayetini delil göstererek O’nun hastalara şifa dağıtmak için kullanılabileceğini iddia etmişlerdir. […]

Hastalıklardan, cinlerden …vb zararlardan korunmak amacıyla Muska veya Cevşen takılmasının sakıncası var mıdır?

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Elbette! Bir Müslüman’ın böyle bir inanca sahip olarak, bu tür şeyleri taşıması tevhid inancına tamamen aykırıdır.
 
Bir kısım ayet ve süreleri, hastalığın türüne göre derleyip, bir muska biçiminde boyuna asmak kesinlikle doğru değildir. Böyle bir şeyin “beni zarardan korur” diyerek boyna asılması Allah’a şirk koşmaktan başka bir şey değildir.  Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini istismar eden ve bu istismarlarıyla […]

Tarih içerisinde Kuran merkezli İslamdan nasıl sapıldı?

Perşembe, Ocak 17th, 2008

 Kur’an-ı Kerim, yüce Allah’ın göndermiş olduğu en son kitaptır. Bu kitap, Müslümanların inancının, ahlakının ve amellerinin nasıl olması gerektiğini açıklayan ilahi bir rehberdir. Hz Muhammed’de özelde Araplara, genelde ise kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlara Allah’tan gelen bu vahyi tebliğ edip açıklamak gayesiyle gönderilmiş olan Allah’ın kulu ve elçisidir.  Asrı saadet adı verilen Hz Peygamber döneminde; […]

Kadere iman, temel inanç esaslarından mıdır?

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Hayır! Kadere iman, imanın temel esaslarından bir tanesi değildir. 
Biz Allah’ın her şeyi bir miktara ve düzene göre yarattığını açıklayan kader anlayışına karşı değiliz. Ve bu manada kaderin varlığına inanıyoruz. 
Ancak tarihteki Cebriye mezhebinin etkisinde kalınarak yapılan Kadercilik anlayışını kabul etmemiz mümkün değildir. 
Kadercilik anlayışının sonucunda imanın temel esaslarının içerisine “Kadere iman” maddesinin sahabe devrindeki siyasi olayların neticelerinin […]

« Previous Entries Next Entries »