Konular

Faydalı Linkler

1-TEMEL DÜŞÜNCELERİM

Next Entries »

KLASİK CİLTLİ TEFSİR KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

 KLASİK CİLTLİ TEFSİRLERİ SADE VATANDAŞA VE ALLAH’IN DİNİNİ ANLAMAK İÇİN ÇIRPINAN GENÇLERE OKUTTURMAK DOĞRU DEĞİLDİR.  ÇÜNKÜ;
1)      Klasik tefsirlerin birçoğu anlaşılır bir dille ve geniş halk kitlelerine hitap edecek şekilde yazılmamıştır.
2)      Bu tefsirlerde teorik olan ve tatbikat imkanı bulunmayan binlerce mesele vardır.
3)      Bu tefsirlerde günümüz toplumunu pek ilgilendirmeyen, güncelliğini kaybetmiş meseleler vardır.
 4)      Bu tefsirlerde […]

FIKIH KİTAPLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Sayfa yapım aşamasındadır.

AKAİD KİTAPLARI ÜZERİNDE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008


Geçmişteki Müslümanların önüne, ideolojik hesaplarla yazılan akaid kitapları konulmuş ve bu kitapların adına da “Ehl-i sünnet akaidi” adı verilmiştir. Bize göre bu kitapların yazılma sebebi; temel akidelerin muhataplara aktarılması değil, karşıt görüşü savunan muhaliflerin susturulmasıdır.
Ehl-i Sünnet akaidi adı verilen bu kitaplarda birçok uydurma hadis vardır. Bu uydurma hadislerin; Kur’an’a, Kur’an merkezli sünnete, akli ve […]

AKLIN KULLANIMI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

İslam dinindeki aklın yeri ve önemi tartışılamaz. Çünkü, Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet, Müslüman’ların akıllarını kullanmaları gerektiğinden bahsetmektedir. Kur’an-ı Kerim’deki “temiz akıl sahiplerinin (Ulu’l Elbab) öğüt alacağını [1] hatırlatan ayet aklı kullanmayı tavsiye eden ayetlere bir örnektir. Ancak, ayetlerle yapılan bu uyarılara rağmen, insanların büyük bir kısmı aklı kullanmaya yanaşmamışlardır. [2] Yüce Allah, Kur’an’da aklını kullanmayanların […]

KIYAS-I FUKAHA ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008

Kıyas; İki şey arasındaki benzerlikleri dikkate alarak, bu iki şeyi birbiriyle karşılaştırmak demektir. İslami manada kıyas denildiğinde; hükmü bilinen bir meselenin hükmünden hareketle, hükmü bilinmeyen bir meselenin hükmünün aralarındaki ortak illete bakılarak çıkartılması anlaşılır.           Kıyas konusunda mezheplerin birbirine taban tabana zıt yorumları olmuştur. Her biri kendi açısından konuya yaklaşan mezheplerin kendi görüşlerini delillendirdiği (!) karşıt […]

SÜNNET VE HADİSLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008


İslam dinindeki ihtilafların ortaya çıkmasındaki en büyük etken hadislerdir. Bazı insanlar, aralarındaki ihtilafların giderilmesi için gönderilen Kur’an-ı Kerimi bırakıp, peygamberden veya O’nun sahabesinden geldiği iddia olunan hadislere dalmış ve içinden çıkılamaz ihtilaflara düşmüşlerdir. Daha sonra da aslı astarı olmayan bazı hadislerden yola çıkarak kıyaslar yapmış ve daha fazla ihtilafların ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Gerek itikadi […]

KUR’AN ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008


Bilindiği gibi yüce Allah bizlere Kur’an-ı Kerim’i yol gösterici bir rehber olarak indirmiştir. Ve o rehberinde Kur’an’ın hükümlerine tabi olmamızı ve O’ndan başkasına tabi olmamamızı ısrarla belirtmiş ve O’nun insanları en doğruya ileteceğinden bahsetmiştir.
Kur’an-ı Kerim; tevhid inancının hakim kılınması, insanların karanlıklardan aydınlığa çıkarılması, insanlara yol gösterici bir kılavuz olması, kendisine tabi olunması, insanlara Allah adına […]

İCMAA ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİM

Perşembe, Ocak 17th, 2008


Bilindiği gibi fıkıh usulünde “belli bir asırdaki müçtehit imamların (istisnasız tamamının) şer’i bir hüküm üzerinde ittifak etmelerine icmaa denir.”diye bir tarif vardır. Bize göre bu tarife uyacak şekilde bir icmaanın oluşabilmesi mümkün değildir. Bu konuda o kadar çok ihtilaf var ki; bu ihtilaflar yüzlerce sayfayı dolduracak kadar çoktur. Biz bunlara girmemekle birlikte; yazımızı okuyanın da, […]

Next Entries »